007
כולל ספר הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 007 עם שאלות בגרות ופתרונות מלאים
007

בחזרה לדף הבית אתר מלומד בחזרה לבגרות במתמטיקה 5 יחידות

קורס הכנה באינטרנט שאלון 007- לפי סדר לימוד מומלץ
מתחיל מרמת הבסיס ומגיע לרמת הבגרות (כולל וידאו וספר באינטרנט)

הערה: לא ניתן יותר להיבחן בשאלון 007
ראו את השאלון החלופי שאלון 807

 כדי להתחיל ללמוד את 007 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים

71 שעות של סרטונים- ברמת 4-5 יח"ל
חלק מהשיעורים בוידאו וחלק מהשיעורים בספר דיגיטלי
שיעורים בוידאו עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה
מתחילים מרמת הבסיס ומגיעים ללימוד בגרויות בזמן קצר

+

מעל 700 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ברמת 4-5 יח"ל
ספר דיגיטלי הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 007
כולל סיכומים, נוסחאות שאלות בגרות עם פתרונות מלאים


כדי להתחיל ללמוד את 007- לפי סדר זמנים עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים

נושא 1: מכינה (לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח"ל), שבוע 1

1.1

שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה
(3 שעות ו- 15 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.1

 

נושא זה בסיסי
ולכן אין צורך בתרגול נוסף מעבר לשיעור הנלווה

1.2

שיעור בוידאו: משוואות
(6 שעות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

1.2תרגול: משוואות
(72 שאלות עם פתרונות מלאים
מרמת הבסיס עד לרמה הנדרשת ב- 5 יחידות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.3

שיעור בוידאו: אי שוויונים
(5 שעות ו- 20 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

1.3

תרגול: אי שוויונים
(31 שאלות עם פתרונות מלאים
מרמת הבסיס עד לרמה הנדרשת ב-5 יחידות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 2: וקטור אלגברי (לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח"ל), שבועות 2-3

2.1

שיעור בספר דיגיטלי: וקטורים הצגות ומצבים הדדיים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.1

תרגול בספר דיגיטלי: וקטורים הצגות ומצבים הדדיים
(11 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.2

שיעור בספר דיגיטלי: וקטורים מרחקים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.2תרגול בספר דיגיטלי: וקטורים מרחקים
(16 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.3

שיעור בספר דיגיטלי: וקטורים זוויות, שטחים ונפחים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.3

תרגול בספר דיגיטלי: וקטורים זוויות, שטחים ונפחים
(15 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 3: וקטור גיאומטרי (לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח"ל), שבוע 4

3.1

שיעור בספר דיגיטלי: וקטור גיאומטרי
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

3.1

תרגול בספר דיגיטלי: וקטור גיאומטרי
(32 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 4: מספרים מרוכבים (לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח"ל), שבוע 5

4.1

שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים פעולות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.1

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים פעולות
(15 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.2

שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים משוואות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.2

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים משוואות
(12 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.3

שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים סדרות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.3

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים סדרות
(15 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.4

שיעור בספר דיגיטלי:
מספרים מרוכבים גיאומטריה אנליטית
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.4

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים גיאומטריה אנליטית
(12 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 5: גיאומטריה אנליטית (לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 4 יח"ל), שבוע 6

5.1

תרגול ושיעור בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים

(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
91 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.2

תרגול ושיעור בספר דיגיטלי: גיאומטריה אנליטית המעגל
(42 שאלות בגרות 4 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
הערה: נושא 5 טרם הועלה עד רמת 5 יח". לכן יש להשלימו.
אליפסה, פרבולה ומקומות גיאומטריים-טרם הועלה.

נושא 6: פונקציה מעריכית ולוגריתמית (לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 4 יח"ל), שבועות 7-8

6.1

שיעור בוידאו: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(4 שעות ו- 31 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 4 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

6.1

תרגול: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(26 שאלות בגרות/מתכונת 4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
6.2שיעור בוידאו: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(9 שעות ו- 45 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 4 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

6.2

תרגול: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(78 שאלות בגרות/מתכונת 4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

6.3

שיעןר ותרגול בספר דיגיטלי: בעיות גידול ודעיכה
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
33 שאלות בגרות/בסיס עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

הערה: נושא זה טרם הועלה עד רמת 5 יח"ל
לכן יש להשלימו

נושא 7 : חזרה על משוואות, נגזרות ואינטגרלים של פונקציות משאלון 006 והן:1

פולינום, מנה, שורש ריבועי, טריגונומטרית (לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח"ל), שבועות 9-11 1

7.1

שיעור בוידאו: משוואות וזהויות טריגונומטריות
(חזרה מתוך 006)
(3 שעות ו- 40 דקות.
מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.1

תרגול: משוואות וזהויות טריגונומטריות
(חזרה מתוך 006)
(87 שאלות מרמת הבסיס עד
שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
7.2שיעור בוידאו: חקירת פולינום, מנה, שורש
וערך מוחלט (חזרה מתוך 006)

(12 שעות.
מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
7.2תרגול מבגרויות: חקירת פולינום, מנה, שורש
וערך מוחלט (חזרה מתוך 006)
(114 שאלות בעיקר בגרות 5 יח' שנים 1970-2012
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
7.3שיעור בוידאו: חקירת פונקציות טריגונומטירות
(חזרה מתוך 006)

(6 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
7.3

תרגול מבגרויות: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(חזרה מתוך 006)
(50 שאלות בגרות: 24 מבגרות 5 יח', 26 בגרות 4 יח'
שנים 2012-1970, לכל השאלות פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.4שיעור בוידאו: חישוב שטחים ונפחים
פולינום, מנה, שורש ומכפלה (חזרה מתוך 006)
(9 שעות.מרמת
הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
7.4 תרגול מבגרויות: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות פולינום מנה שורש ומכפלה (חזרה מתוך 006)
(94 שאלות בעיקר בגרות 5 יח' שנים 1980-2012
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
7.5שיעור בוידאו: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות טריגונומטריות (חזרה מתוך 006)
(4 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
7.5תרגול מבגרויות: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות טריגונומטריות (חזרה מתוך 006)
(49 שאלות בגרות 4-5 יח' שנים 1970-2012
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 8: נגזרות ואינטגרלים של פונקציה מעריכית, לוגריתמית, חזקה עם מעריך רציונלי ושורש 1

(כולל שילוב פונקציות משאלון 006 מסוג פולינום, מנה, שורש ריבועי, טריגונומטרית) 1

(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 4 יח"ל), שבועות 12-13

8.1

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה מעריכיות ולוגריתמיות
(9.5 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

8.1

תרגול: חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית
(80 שאלות בגרות: 40 מבגרות 5 יח', 40 בגרות 4 יח'
שנים 2012-1970, לכל השאלות פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

8.2

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
חישוב שטחים פונקציה מעריכית ולוגריתמית

(34 שאלות בגרות 4 יח"ל עם פתרונות מלאים ועוד)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

8.3

שיעור ותרגול: נגזרות ואינטגרלים של פונקצית שורש
ושל פונקצית חזקה עם מעריך רציונלי
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

8.4

שיעור תרגול בספר: בעיות קיצון (חזרה מתוך 806)
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יחידות
פתרון 99 שאלות בגרות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

8.4

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי: בעיות קיצון
(10 שאלות בגרות 5/4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

אחר

מבחני בגרות 007 אחרונים 2005-2010

מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 007
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נתונים נוספים על השאלון

דף נוסחאות חדש לבגרות קיץ 2011 ואילך

להצטרפות ומחירון מלא, רכישת מינוי בחיוב טלפוני או באשראי

מועד הבגרות במתמטיקה קיץ 2012
תכנית ההיבחנות החל מקיץ 2011

נ

 

 

 

מידע על הקורס:

התחילו ללמוד עוד היום לבגרות במתמטיקה שאלון 007 :

√ הקורס כולל 37 שעות הוראה עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה (ברמת 4-5 יח"ל) בוידאו באינטרנט

הקורס כולל ספר לימוד ותרגול אינטרנטי לבגרות במתמטיקה שמלווה אתכם לאורך כל הקורס. (ראו הערה בתוכן העניינים)

√ מעל 320 שאלות בגרות במתמטיקה עם פתרונות מלאים (200 ברמת 4 יח"ל, 120 ברמת 5 יח"ל. החל משנות ה- 70 עד 2010!), לפי נושאים, שיהפכו אתכם לאלופים

√ תלמידים שלומדים עם האתר, ותלמידים שלמדו עם מלומד מעידים על הצלחה, על התלהבות משיטות ההוראה- חובה לנסות להלן יתרונות והמלצות

√ כל שיעור וכל תרגול מתחיל בחינם- תנסו ותראו כמה זה פשוט

חיסכו זמן, כסף, וכאב ראש- דאגנו שהדברים החשובים יהיו תחת קורת גג אחת (ראו הערה בתוכן העניינים)

√ לא ברור לכם איך זה עובד? היכנסו להדגמה או הרגישו חופשי והתקשרו 077-4662080 נשמח לשוחח

√ התחילו ללמוד עכשיו בחינם, ההתנסות בחינם ללא רישום, פשוט היכנסו למאגר השיעורים והתרגולים