לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

להלן הפתרונות המלאים

1.

חוקי חזקות ושורשים


2.
2.1.

שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
חורף 1989 חורף 2005 קיץ 1996שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חורף 1988
חינם לחברים חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


2.2.

שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
קיץ 1996
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


2.3.

שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
קיץ 2004 מועד א' קיץ 2004 מועד ב' קיץ 1994 קיץ 2003 קיץ 1992
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
חורף 1994
קיץ 2007 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


2.4.

שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

3.

שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא
קיץ 1992
חורף 1994
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 4.

שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא
חורף 1989
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא
קיץ 2005 קיץ 1990 קיץ 1992 חורף 2008
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

מידע על התרגול הנוכחי "משוואות מעריכיות ואי שוויונים" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)


התרגול ברובו מבוסס על תרגילים מבגרויות במתמטיקה.

התרגול כולל חוקי חזקות ושורשים, משוואת מעריכיות תרגילים מבגרויות ופתרונות מלאים, משוואות מעריכיות אותו בסיס, משוואות מעריכיות בסיסים שונים,

משוואות מעריכיות בשני נעלמים ומשוואות מעריכיות עם שברים. ובקצרה משוואות מעריכיות 807

האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול