מהם סוגי הנבחנים השונים בבגרויות?

ישנם שלושה סוגי נבחנים שמשרד החינוך מאשר עבורם היבחנות- נבחנים אינטרניים (פנימיים), נבחני משנה ונבחנים אקסטרנים (חיצוניים).
ההבדל בין שלושת הסוגים (מבחינת משרד החינוך) הוא בגוף האחראי על הקשר בין התלמיד לבין משרד החינוך כלומר, האחראי על הגשת התלמיד לבחינות הבגרות. בדרך כלל ישנם הבדלים בין הגופים השונים בדרישות עבור זכאות לתעודת בגרות ובהרכב ציוני הבגרות. כמו כן, יש מקצועות מסויימים שלא ניתן לגשת אליהם במערכת האקסטרנית.

הגופים האחראיים על הנבחנים הם:
• עבור נבחנים אינטרנים (ונבחני משנה)- בית הספר התיכון בו לומדים או למדו.
• עבור נבחנים אקסטרנים- השלוחה האקסטרנית של אגף הבחינות הקרובה למגוריו.


נבחנים אינטרנים

נבחן אינטרני הוא מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
1. תלמיד תיכון באחד מבתי הספר שבפיקוח משרד החינוך.
2. תלמיד שסיים 12 שנות לימוד בבית ספר תיכון ונבחן בבחינת בגרות (חיצונית) אחת לפחות בהיותו בתיכון, ולא פתח תיק במסלול האקסטרני.

במסלול האינטרני, מסגרת הלימודים העיקרית לקבלת תעודת בגרות היא בית הספר התיכון. נבחן אינטרני ניגש לבגרות במהלך לימודיו בתיכון (כיתות י' עד י"ב), ונבחן בבית הספר. תלמיד שעדיין לומד בבית הספר יכול לגשת לאותו שאלון בכל המועדים השונים, עד לסוף כיתה י"ב. הציון הגבוה ביותר שיצליח להשיג במבחן באחד המועדים, הוא שייחשב לתעודת הבגרות. הרכב הציון הסופי בכל מקצוע בבגרות הוא ציון משוקלל, המורכב מציון הגשה (ציון "מגן") יחד עם ציון מבחן הבגרות. ציון ההגשה ניתן על ידי בית הספר, והוא מחושב על פי הכללים שנקבעו על ידי האגף לחינוך העל יסודי מול בתי הספר.

נבחני משנה אינטרנים
תלמיד שעונה על תנאי 2, מוגדר כנבחן משנה אינטרני. נבחן אינטרני נחשב לנבחן משנה אינטרני החל מבחינות מועד החורף שלאחר סיום לימודיו בתיכון. הוא יכול להמשיך להיבחן דרך בית הספר בשביל להשלים או לשפר בגרויות ללא תשלום. עבור נבחן משנה (ונבחן אקסטרני) הציון האחרון שקיבל בכל שאלון (ולא הגבוה) הוא שייחשב לתעודת הבגרות אבל, אם כבר קיבל תעודת בגרות הציונים החדשים לא מתעדכנים או נשלחים למוסדות להשכלה גבוהה. אלא עבור כל בחינה ניתן ספח עם הציון החדש, וכל תלמיד רשאי להשתמש בו או בציונים קודמים כרצונו. הרכב הציון הסופי בכל מקצוע בבגרות נקבע לפי ציון מבחן הבגרות בלבד, ללא ציון הגשה.

הערות נוספות לנבחני משנה אינטרנים:
• לנבחן משנה אין אפשרות לכתוב עבודות גמר או להשתתף בבחינות מעבדה.
• התאמות שניתנו לנבחן משנה כשהיה תלמיד בתיכון תקפות עד גיל 25. עליו לדווח על הזכאות להתאמות בעת ההרשמה לבחינות הבגרות.
• פתיחת תיק "משפר ציון" בשלוחה אקסטרנית, היא אפשרות הפתוחה רק בפני נבחני משנה שזכאים כבר לתעודת בגרות. באמצעות פתיחת תיק "משפר ציון", תלמיד יכול לגשת לבחינת בגרות ספציפית שברצונו לשפר במתכונת אקסטרנית, אבל להישאר במערכת האינטרנית. התהליך אינו כרוך בתשלום, בכדי להתחילו צריך לפנות לשלוחה האקסטרנית הקרובה ולבקש לפתוח תיק "משפר ציון".


נבחנים אקסטרנים

מי שפתח תיק נבחן אקסטרני באחת משלוחות הבחינות האקסטרניות של משרד החינוך, נחשב לנבחן אקסטרני. המסלול האקסטרני מאפשר למי שאינו תלמיד בבית ספר לגשת באופן עצמאי לבחינות הבגרות. ישנם שני תנאים לפתיחת תיק נבחן במסלול האקסטרני:
1. תלמיד שלא סיים 12 שנות לימוד בבית ספר.
2. תלמיד שסיים 12 שנות לימוד אבל לא נבחן באף בחינת בגרות חיצונית.

במקרים מסויימים כדאי להמיר את תיק הנבחן מאינטרני לאקסטרני. למשל, אם על פי דרישות בית הספר אינכם זכאים לתעודת בגרות, בגלל דרישה שאינה חלק מדרישות המסלול האקסטרני. כך תוכלו ע"י המרת התיק להיות זכאים לתעודת בגרות. חשוב לציין שרק תלמידים שלא זכאים עדיין לתעודת בגרות יכולים להמיר את תיקם לאקסטרני.
הגיל המינימלי לפתיחת תיק נבחן אקסטרני הוא 16. בעת פתיחת התיק, הנבחן מקבל את הרכב הבחינות שלו ואת "תקנון הנבחן האקסטרני", המחייב אותו לעמוד בתנאיו.
תעודת הבגרות של נבחן אקסטרני מכילה רק מקצועות חיצוניים, לעומת תעודת בגרות של נבחן אינטרני הכוללת גם ציונים פנימיים (כמו חינוך גופני ומקצועות פנימיים ללא בגרות). הציון הנחשב בתעודת הבגרות הוא הציון האחרון שהושג (ולא הגבוה). הרכב הציון הסופי בכל מקצוע בבגרות נקבע על פי ציון מבחן הבגרות בלבד.
הערה: נבחנים אקסטרנים יכולים להיבחן בשגרירויות ישראל בחו"ל, בתיאום עם שלוחות הבחינות האקסטרניות.

לתקנון ותדריך לנבחן האקסטרני שפרסם משרד החינוך (עודכן באוקטובר 2019)- לחץ כאן.

לייעוץ בחינם התקשרו 077-4662080 או השאירו פרטים
עדיין לא בטוחים? רק תכניסו פרטים בטופס ונשמח לחזור אליכם
שלח שלח
טלפנו צרו קשר הודעה ווטסאפ