דף נוסחאות חדש לבגרות במתמטיקה
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

נוסחאונים חדשים לבגרות במתמטיקה החל מקיץ 2011:

עבור תכנית ישנה שאלונים 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807

ועבור תכנית הרפורמה שאלונים 182, 381, 382, 481, 482, 581, 582

החל מבגרות קיץ 2011 דפי הנוסחאות בבגרות במתמטיקה משתנים לטובה!

להלן דפי נוסחאות חדשים לבגרות במתמטיקה. דף נוסחאות במתמטיקה 3 יחידות מתמטיקה, דף נוסחאות במתמטיקה 4 יחידות לימוד ודף נוסחאות במתמטיקה 5 יחידות לימוד.

 

 

נוסחאונים החל ממועד קיץ תשע"א (2011):

 

 

 

 

 

נוסחאונים מורחבים החל ממועד קיץ תשע"א (2011):