שאלון 371 תכנית חדשה - מרב הנושאים
קורס אונליין לבגרות במתמטיקה

שיעורים בוידאו
הקורס כולל שיעורים בוידאו עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה. השיעורים מתחילים מרמת הבסיס ומגיעים ללימוד בגרויות תוך זמן קצר.
ספרים דיגיטליים
הקורס כולל ספרים דיגיטליים. הספרים מכילים מערכי שיעור, הסברים לנושאים השונים ופתרונות מלאים ומפורטים של כל שאלות המאגר וכל שאלות הבגרות האחרונות.
ייעוץ אישי
הקורס כולל תכנית אישית. אנו נכין לכם תכנית אישית לפי זמנים מרגע זה ועד לבגרות. תוכלו להתייעץ ולקבל טיפים ועצות בנוגע לבגרות. כמו כן ישנה אפשרות לחבילה אקסטרה אישית (בתשלום, לפרטים 0774662080).
התחילו ללמוד


(אשכול מדע וחברה . 2 שאלות)
book
שיעור בספר דיגיטלי: סטטיסטיקה
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: סטטיסטיקה
(30 שאלות מהמאגר 802 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם
 


book
שיעור בספר דיגיטלי: בעיות גידול ודעיכה
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: בעיות גידול ודעיכה
(40 שאלות מהמאגר 802 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם

book
תרגול מבגרויות: בעיות גידול ודעיכה
(16 שאלות מבגרויות 371 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם
 


(אשכול התמצאות במישור ובמרחב . 2 שאלות)


- יפורסם בהמשך
video
שיעור בוידאו: טריגונומטריה במישור
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: טריגונומטריה במישור
(33 שאלות מהמאגר 802 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


(אשכול פיננסי כלכלי . 2 שאלות)

 מרתון בגרויות אחרונות 371, שנים: 2021-2023
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם

מבנה שאלון 371
(הסבר)
התחילו עכשיו בחינם
book
נספח דף נוסחאות לבגרות 
(נספח)
התחילו עכשיו בחינם
 
 

שאלות ותשובות שאלון 371

בחלק זה נענה לכם על השאלות הנפוצות ביותר שאנו שומעים מתלמידים, המעוניינים להשלים את הבגרות 3 יחידות

1. מאיזה שאלונים מורכבת הבגרות ב-3 יחידות?
אם אתם תיכוניסטים זה עובד בצורה הבאה:
בכיתה י' - אתם לומדים ונבחנים על שאלון 172.
בכיתה יא' - אתם לומדים ונבחנים על שאלון 371 (או 381).
בכיתה יב' - אתם לומדים ונבחנים על שאלון 372 (או 382).


לעומת זאת, אם אתם אחרי תיכון, אז אתם פשוט יכולים ללמוד את כל השאלונים של התוכנית הישנה  (182+381+382) ולגשת אליהם ביחד באותו המועד או לפצל.
2. מתי ניתן לגשת לבגרות?
הבגרות מתקיימת לרוב ב - 3 מועדים שונים במהלך השנה:
1. מועד חורף - בחודש ינואר
2. מועד קיץ א' - בחודש מאי
3. מועד קיץ ב'- בחודש יולי
3. כמה זמן צריך ללמוד לבגרות 3 יחידות, כדי להצליח בה?
אם אתם תיכוניסטים אז התהליך נפרש על 3 שנים. 


אם אתם בוגרי תיכון אז אתם קובעים את זמן הלימוד.
הזמן הקלאסי המומלץ הוא 4-5 חודשים של לימוד.
הזמן המינימלי המומלץ לכל הבגרות, בהעדר ברירה, הוא חודשיים.


כמובן שזה יכול להשתנות לפחות זמן או ליותר זמן.  זה תלוי בהרבה פרמטרים. לשם כך תשוחחו איתנו ונכין לכם תכנית עם לוחות זמנים בהתאם למציאות שלכם.
4. איך בכלל נרשמים לבגרות?
אם אתם תיכוניסטים אז התיכון ירשום אתכם אוטומטית.
אם אתם בוגרי תיכון אז אתם צריכים לגשת פיזית לתיכון שבו למדתם בעבר, ולהירשם דרכו. לעתים ניתן להירשם דרך האינטרנט ישירות.
5. האם לאחר התיכון ניתן להשלים רק חלק מהשאלונים ולא את כולם?
 כן. אם כבר נבחנתם בעבר באחד מהשאלונים אז לא צריך להיבחן עליו מחדש.

צריך שאלון אחד מכל שורה על מנת שתהיה לך בגרות ב- 3 יחידות:
שאלון 1- 172 או 182 או 801 או 001.
שאלון 2- 371 או 381 או 802 או 002.
שאלון 3- 372 או 382 או 803 או 003.

לטבלה המסכמת של צירפי הבגרות האפשריים לחץ כאן
6. האם האתר מותאם לתוכנית הלימודים החדשה 3 יח'?
האתר מכיל את הרוב המוחלט של התכנים עבור התוכנית החדשה 3 יחידות( 172, 371, 372).
נעלה עוד השלמות והתאמות בהמשך לפרישת התוכנית החדשה בתיכונים.
התוכנית החדשה היא תכנית שמחליפה בהדרגה את התוכנית הישנה ואנו מעדכנים את התכנים בהתאם לפרישה שלה בתיכון.
7. איזה ציון קובע? האחרון או הגבוה?
הציון הגבוה הוא הקובע, למיטב ידיעתנו 
( בכל מקרה תבררו בתיכון ליתר ביטחון ! ! !)

 ננמק:

מקרה 1 - אם בוגר תיכון משפר את הבגרות במתמטיקה אז הוא יקבל ספח עם הציון החדש במתמטיקה.
אם הספח הוא ציון הגבוה מהציון שקיבל בתעודת הבגרות בתיכון, אז הבוגר כן יציגו למוסד להשכלה גבוהה.
אם הספח הוא ציון נמוך מהציון שקיבל בתעודת הבגרות בתיכון,  אז הבוגר לא יציגו למוסד להשכלה גבוהה.

מקרה 2 - אם בוגר תיכון שיפר את הבגרות במתמטיקה בשאלון מסוים מספר פעמים במועדים שונים אז הציון הסופי שיופיע בספח תמיד יכלול את הציון הגבוה ביותר שקיבל עבור אותו השאלון


להלן מקור ההודעה - ראו פסקה 5.9 
לחץ כאן למקור

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=307


להלן ציטוט ההודעה מהאתר של משרד החינוך פסקה 5.9:

"5.9.    הפקת ספח
א.בוגר המבקש לתקן את אחד הציונים והניגש לבחינה חוזרת במקצוע, או שהוא נבחן במקצוע שלא נבחן בו בעבר לאחר שכבר קיבל תעודת בגרות, יקבל ממשרד החינוך ספח עדכון.
ב.הספח מתפרסם בפורטל בתי הספר ובפורטל התלמידים וכולל את הציון הסופי החדש במקצוע שבו נבחן התלמיד, שייקבע כדלקמן:
אם הבוגר חזר על שאלון בחינה אחד מתוך כל השאלונים במקצוע, יינתן לו בספח ציון המקצוע כאשר הוא משוקלל בין ציון השאלון שבו הוא נבחן לאחרונה ובין ציוני השאלונים האחרים המחייבים במקצוע.אם הבוגר נבחן באותו סמל שאלון יותר מפעם אחת במועדים שונים, יכלול הציון הסופי בספח תמיד את השאלונים שניתנו עליהם הציונים הגבוהים ביותר.
ג.חשוב להבהיר כי הציונים בתעודת הבגרות אינם משתנים. השיפורים מתקבלים על גבי ספח לתעודה שאפשר להציגו למוסדות להשכלה גבוהה, או לכל גורם אחר, בצמוד לתעודה."
8. האם בוגר תיכון יכול לגשת למועד ב' בקיץ מבלי לגשת למועד א'?
כן בחלט. אין תלות בין המועדים.
אחרי התיכון, הנבחן יכול לעשות מה שהוא רוצה.
למשל:
אפשר לגשת לכל השאלונים במועד א' ולגשת לכל השאלונים במועד ב'.
למשל:
אפשר לגשת אך ורק למועד ב' ללא תלות במועד א'.
למשל:אפשר לגשת לחלק מהשאלונים במועד א' ולגשת לחלק מהשאלונים במועד ב'.

לסיכום: אין הגבלות. והציון הגבוה הוא הקובע!
9. האם בכל מועד יש אפשרות לגשת לכל  השאלונים?
כן.
בכל מועד יש את האפשרות לגשת לכל השאלונים.
למשל: 
ביום אחד, נבחנים על שאלון כלשהו,  יוצאים להפסקה ואח"כ נבחנים על עוד שאלון.
למשל:
ביום אחד נבחנים על שאלון כלשהו ולמחרת נבחנים על שאלון אחר. (כאשר המועד נפרש על יומיים)
10. לאיזה תוכנית לימוד אני שייך (ישנה או חדשה)?
אם אתה בכיתה י'- אז אתה שייך לתוכנית החדשה 172.
אם אתה בכיתה י"א- אז אתה שייך לתוכנית הישנה 381.
אם אתה בכיתה י"ב- אז אתה שייך לתוכנית הישנה 382.
(נכון להיום עד 1.8.2024)
לעומת זאת:
אם אתה אחרי תיכון אז אתה שייך לתוכנית הישנה 182, 381 ו- 382
(נכון להיום)
לייעוץ בחינם התקשרו 077-4662080 או השאירו פרטים
עדיין לא בטוחים? רק תכניסו פרטים בטופס ונשמח לחזור אליכם
שלח שלח
לשיחת היכרות
טלפנו צרו קשר הודעה ווטסאפ