שיעור בוידאו ובספר: טריגונומטריה במישור
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת שיעור
בטריגנומטריה במישור
סיכום
טריגונומטריה במישור
חינם חינם


להלן קבצי וסרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור לחצו על תמונות הקבצים/הסרטונים, עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון.


1.

הסבר סימון וסוגי זוויות הסבר קטעים מיוחדים במשולש דוגמה 1 הסבר שטח משולש דוגמה 2
(תיכון, אנך, ואנך אמצעי) (תיכון, אנך, ואנך אמצעי) תיכון אנך וחוצה זווית חישוב שטח משולש
סרטון 1 (11:56 דק') סרטון 2 (6:06 דק') קובץ 3 סרטון 4(3:34 דק') קובץ 5
חינם חינם חינם חינם חינם

 

הסבר זוויות קודקודיות וזוויות צמודות הסבר זוויות בין ישרים מקבילים דוגמאות הסבר סכום זוויות פנימיות במשולש דוגמה 3
סרטון 6 (5:55 דק') סרטון 7 (8:48 דק') סרטון 8 (7:44 דק') סרטון 9(5:41 דק') קובץ 10
חינם חינם חינם חינם חינם

הסבר משפט פיתגורס דוגמה 4 הסבר ניסוחים דוגמה 5
סרטון 11 (6:32 דק') קובץ 12 קובץ 13 קובץ 14
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2.

הסבר הגדרת הסינוס דוגמה 6 הסבר הגדרת הקוסינוס דוגמה 7
קובץ 15 קובץ 16 קובץ 17 קובץ 18
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

הסבר הגדרת הטנגנס דוגמה 8 תזכורת פיתגורס דוגמה 9 לסיכום משפט הסינוס, קוסינוס וטנגנס
קובץ 19 קובץ 20 קובץ 21 קובץ 22 קובץ 23
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

3.

הסבר שלבי העבודה דוגמה 10 דוגמה 11 דוגמה 12 דוגמה 13
קובץ 24 קובץ 25 קובץ 26 קובץ 27 קובץ 28

מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4.

הסבר משולש שווה שוקיים דוגמה 14 דוגמה 15
סרטון 29(12:47 דק') קובץ 30 קובץ 31
מהמאגר 802 מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.

מקבילית מקבילית המשך מלבן דוגמה 16 דוגמה 17
סרטון 32(10:44 דק') סרטון 33(7:43 דק') סרטון 34(11:25 דק') קובץ 35 קובץ 36
מהמאגר 802 מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

6.

מעוין דוגמה 18
סרטון 37(14:07 דק') קובץ 38
מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

7.

הסבר ריבוע דוגמה 19 דוגמה 20
סרטון 39 (10:28 דק') קובץ 40 קובץ 41
מהמאגר 802 מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

8.

הסבר טרפז דוגמה 21 דוגמה 22
סרטון 42(7:32 דק') קובץ 43 קובץ 44
מהמאגר 802 מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

9.

הסבר טרפז ישר זווית דוגמה 23 דוגמה 24
סרטון 45(2:45 דק') קובץ 46 קובץ 47
מהמאגר 802 מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

10.

הסבר טרפז שווה שוקיים דוגמה 25 דוגמה 26
סרטון 48(5:39 דק') קובץ 49 קובץ 50
מהמאגר 802 מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

11.

תזכורת מהנדסה אנליטית דוגמה 27 דוגמה 28
קובץ 51 קובץ 52 קובץ 53
מהמאגר 801 מהמאגר 802 מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 סוף השיעור בוידאו ובספר דיגיטלי

"טריגונומטריה במישור"

בהצלחה!!!