תרגול: משוואות
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

להלן הפתרונות המלאים
שאלות שלא צריך ללמוד - סימנו באייקון קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו

1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם
שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא
קיץ 2007 מועד ב' חורף 1987 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
חינם חינם חינם

 

 

2.
שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15-17 ופתרון מלאקיץ 1995 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

3.

שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

4.

שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33-37 ופתרון מלא קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו שאלה 44 ופתרון מלא קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

5.
שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

שאלה 53-63 ופתרון מלא קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא

 

 

6.
שאלה 64-66 ופתרון מלא קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא

 

 

7.
שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוף התרגול. בהצלחה!!!


מספר השאלות בתרגול: 68 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • משוואות בנעלם אחד, מערכת משוואות בשני נעלמים, משוואות ריבועיות ומשוואות עם פרמטרים.
  • משוואות אי רציונליות ומשוואות דו ריבועיות, משוואות ממעלה ראשונה,
  • משוואות ממעלה שנייה המכונות משוואות ריבועיות, משואוות עם שברים, תרגילי משוואות,
  • משוואות לשאלון 003 ולשאלון 803.

הערה : חלק מהשאלות שהשארנו הן קצת מעל לרמה הנדרשת. הסיבה שהשארנו אותן כי חשוב לעבור על אלמנטים שבתוכם.

ידע מקדים נדרש: שיעור 0.2: משוואות

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות.
לחנות הקורסים)