לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

הערה: המאגר 802/002 באתר, הינו אוסף של שאלות שבחלקו לקוח מהמאגר שפירסם משרד החינוך.
בבגרות חורף 2013 יכולות להיות שאלות זהות או דומות או אחרות.
חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
לרכישת הקורס המלא

להלן הפתרונות המלאים

 

1.
1.1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא
שאלה 5
ממאגר 802
שאלה 1
ממאגר 802
שאלה 21
ממאגר 802
חינם חינם חינם חינם

 

 

1.2.
שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא
שאלה 11
ממאגר 802
שאלון 004 שאלה 7
ממאגר 802
חינם חינם חינם חינם

שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
שאלה 13
ממאגר 802
שאלה 17
ממאגר 802
שאלה 19
ממאגר 802
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

1.3.
שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא
סעיף מבגרות עם שינוי סעיף מבגרות עם שינוי שאלה 2
ממאגר 802
שאלה 4
ממאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
סעיף מבגרות עם שינוי סעיף מבגרות עם שינוי שאלה 18
ממאגר 802
שאלה 20
ממאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


1.4.

שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


 

2.
שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
שאלון 004 שאלה 10
ממאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

3.
שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא
שאלה 8
ממאגר 802
שאלה 9
ממאגר 802

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

4.
שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא
שאלה 6
ממאגר 802
שאלה 14
ממאגר 802 עם שינוי
שאלה 12
ממאגר 802
שאלה 3
ממאגר 802
מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.
שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא
שאלה 22
ממאגר 802
שאלה 23
מהמאגר 802 עם שינוי
שאלה 24
מהמאגר 802
שאלה 25
מהמאגר 802
שאלה 26
מהמאגר 802
שאלה 27
מהמאגר 802
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוף התרגול

"בעיות גידול ודעיכה"

בהצלחה!!!

 

 

מידע על התרגול הנוכחי "בעיות גידול ודעיכה":

מספר שאלות (הכל עם פתרון מלא): 40 שאלות

ידע מקדים נדרש: כמובן כדי לפתור את שאלות שבדף זה, יש לדעת את השיעור המקדים.

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

מערכת או המכונה מערכת איחוד, מערכת וגם המכונה מערכת של וגם, אי שוויונים (אי שוויונות), אי שוויונים ממעלה ראשונה, אי שוויונים ממעלה שנייה, כלומר אי שוויונים ריבועיים (אי שוויונות ממעלה שנייה),
אי שוויונים תרגילים. חוקי אי שוויונים, פתרון אי שוויונים

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות. לחנות הקורסים)

 

כדי לנווט בין השאלונים השונים, לחץ על תמונת השאלון הרצוי: