לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: בעיות גידול ודעיכה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 
להלן השאלה עם פתרון מלא בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: