לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעור שמועבר בוידאו
חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית
טבלת נוסחאות לשיעור הנוכחי
לרכישת הקורס המלא חינם

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 9.5 שעות.

1.


תזכורת: מהו e
תזכורת: משוואות מעריכיות הנפתרות
ע"י 2 צורות בסיסיות של נוסחאות
תזכורת משוואות מעריכיות הנפתרות
ע"י הוצאת גורם משותף
תזכורת משוואות מעריכיות הנפתרות
ע"י הוצאת גורם משותף
תזכורת: משוואות מעריכיות הנפתרות
ע"י העברת איקסים שמאלה ומספרים ימינה
תזכורת: משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י הצבה
סרטון 1 (12:34 דק') סרטון 2 (12:49 דק') סרטון 3 (11:01 דק') סרטון 4 (14:23 דק')
חינם חינם חינם חינם
תזכורת מהו lnx תזכורת: משוואות לוגריתמיות הנפתרות
ע"י 2 צורות בסיסיות של נוסחאות
דוגמה 0, סעיפים א'-ג'
תזכורת: משוואות לוגריתמיות הנפתרות
ע"י 2 צורות בסיסיות של נוסחאות
דוגמה 0, סעיפים ד'-ג'
תזכורת: משוואות לוגריתמיות הנפתרות
ע"י הוצאת גורם משותף או הצבה
דוגמה 0, סעיפים ז'-ח'
תזכורת: משוואות לוגריתמיות הנפתרות
ע"י הוצאת גורם משותף או הצבה
דוגמה 0, סעיפים ט'-י'
סרטון 5 (7:41 דק') סרטון 6 (10:18 דק') סרטון 7 (11:03 דק') סרטון 8 (15:06 דק') סרטון 9 (10:25 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם
תזכורת: משוואות לוגריתמיות עם
כפל/מנה בתוכן הלוג
דוגמה 0, סעיף י"א
תזכורת: משוואות לוגריתמיות עם
חיבור/חיסור של לוגים
דוגמה 0, סעיף י"ב
תזכורת: משוואות לוגריתמיות עם
בסיסים שונים
דוגמה 0, סעיף י"ג
סרטון 10(14:40 דק') סרטון 11 (6:37 דק') סרטון 12 (12:16 דק')
חינם חינם חינם


2.


כלל ודוגמה 1 סעיפים א'-ד' כלל ודוגמה 1 סעיפים ה'-ח'
סרטון 13 (9:55 דק')
(חישוב נגזרת של פונקציה מעריכית פשוטה
חישוב נגזרת פונקציה מעריכית מורכבת)
סרטון 14(10:35 דק')
(חישוב נגזרת של פונקציה לוגריתמית פשוטה
חישוב נגזרת פונקציה לוגריתמית מורכבת)
חינם חינם

 


דוגמה 2 סעיפים א'-ב' דוגמה 2 סעיף ג' דוגמה 2 סעיף ד' דוגמה 2 סעיף ד'- הערה דוגמה 2 סעיפים ה'-ו' דוגמה 2 סעיפים ז'-ח'
סרטון 15(12:04 דק') סרטון 16 (7:25 דק') סרטון 17 (13:09 דק') סרטון 18 (6:14 דק') סרטון 19 (11:24 דק') סרטון 20 (8:58 דק')דוגמה 3 סעיפים א'-ב' דוגמה 3 סעיף ג'
סרטון 21 (12:57 דק') סרטון 22 (14:47 דק')
חינם לחברים חינם לחברים

 

3.

תזכורת: מציאת משוואת משיק דוגמה 4 דוגמה 5 סעיף א' דוגמה 5 סעיף ב'
סרטון 23 (1:14 דק')
סרטון 24 (6:45 דק')
בגרות קיץ 1990
סרטון 25 (15:50 דק')
בגרות קיץ 2006 מועד מיוחד
סרטון 26 (16:21 דק')
בגרות קיץ 2006 מועד מיוחד
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


דוגמה 6 סעיף א' דוגמה 6 סעיף ב' דוגמה 6 סעיף ג'
סרטון 27 (8:27 דק')
בגרות קיץ 2007 מועד א'
סרטון 28 (10:07 דק')
בגרות קיץ 2007 מועד א'
סרטון 29 (12:55 דק')
בגרות קיץ 2007 מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4.

הסבר שלבי חקירת פונקציה
e^x , a^x , lnx , logx
דוגמה 7 סעיפים א'-ב' דוגמה 7 סעיף ג' דוגמה 8 סעיף א' דוגמה 8 סעיף ב' דוגמה 8 סעיף ג' + ד'
סרטון 30 (5:27 דק') סרטון 31 (9:59 דק')
בגרות חורף 1989
(פונקצית מכפלה משולבת עם מעריכית)
סרטון 32 (7:50 דק')
בגרות חורף 1989
(פונקצית מכפלה משולבת עם מעריכית)
סרטון 33 (14:05 דק')
בגרות חורף 1989
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 34 (11:36 דק')
בגרות חורף 1989
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 35 (5:19 דק')
בגרות חורף 1989
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.

תזכורת- פרמטרים דוגמה 9 סעיפים א'-ב' דוגמה 9 סעיף ג' דוגמה 9 סעיף ד'
סרטון 36 (2:45 דק')
סרטון 37 (9:33 דק')
בגרות חורף 2003
(פונקצית מכפלה משולבת עם מעריכית)
סרטון 38 (11:10 דק')
בגרות חורף 2003
(פונקצית מכפלה משולבת עם מעריכית)
סרטון 39 (7:30 דק')
בגרות חורף 2003
(פונקצית מכפלה משולבת עם מעריכית)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 10 סעיף א'- חלק 1 דוגמה 10 סעיף א'- חלק 2 דוגמה 10 סעיף ב' דוגמה 10 סעיף ג'- חלק 1 דוגמה 10 סעיף ג'- חלק 1
סרטון 40 (11:17 דק')
בגרות קיץ 2004 מועד ב'
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 41 (11:55 דק')
בגרות קיץ 2004 מועד ב'
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 42 (11:58 דק')
בגרות קיץ 2004 מועד ב'
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 43 (11:41 דק')
בגרות קיץ 2004 מועד ב'
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
סרטון 44 (12:57 דק')
בגרות קיץ 2004 מועד ב'
(פונקצית מנה משולבת עם מעריכית)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

6.
דוגמה 11 סעיף א' דוגמה 11 סעיף ב'- חלק 1 דוגמה 11 סעיף ב'- חלק 2 דוגמה 11 סעיף ג' דוגמה 11 סעיף ד'
סרטון 45 (1:14 דק')
בגרות קיץ 1981(פונקצית חזקה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 46 (9:11 דק')
בגרות קיץ 1981(פונקצית חזקה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 47 (10:19 דק')
בגרות קיץ 1981(פונקצית חזקה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 48 (7:02 דק')
בגרות קיץ 1981(פונקצית חזקה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 49 (6:26 דק')
בגרות קיץ 1981(פונקצית חזקה
משולבת עם פונקצית לן)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 12 סעיף א' דוגמה 12 סעיף ב'- חלק 1 דוגמה 12 סעיף ב'- חלק 2 דוגמה 12 סעיף ג' דוגמה 12 סעיף ד'
סרטון 50 (1:40 דק')
בגרות קיץ 1976(פונקצית מכפלה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 51 (8:46 דק')
בגרות קיץ 1976(פונקצית מכפלה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 52 (8:13 דק')
בגרות קיץ 1976(פונקצית מכפלה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 53 (1:47 דק')
בגרות קיץ 1976(פונקצית מכפלה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 54 (9:14 דק')
בגרות קיץ 1976(פונקצית מכפלה
משולבת עם פונקצית לן)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
דוגמה 13 סעיף א' דוגמה 13 סעיף ב' דוגמה 13 סעיף ג'
סרטון 55 (7:02 דק')
בגרות קיץ 1988
(פונקצית לוג)
סרטון 56 (2:23 דק')
בגרות קיץ 1988
(פונקצית לוג)
סרטון 57 (10:49 דק')
בגרות קיץ 1988
(פונקצית לוג)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

7.
דוגמה 14 סעיף א' דוגמה 14 סעיף ב' דוגמה 14 סעיף ג' דוגמה 15
סרטון 58 (16:02 דק')
בגרות חורף 2002 (פונקצית מנה
משולבת עם פונקצית לן)
סרטון 59 (9:18 דק')
בגרות חורף 2002 (פונקצית מנה
משולבת עם פונקצית לן)
קובץ 60
בגרות חורף 2002 (פונקצית מנה
משולבת עם פונקצית לן)
קובץ 61 ו 62
בגרות קיץ 2006 ב'
(פונקצית לן)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

חלק ב' של השיעור- שאלות של חקירת פונקציות ברמת 5 יחידות בלבד

 

8.
הסבר: מציאת איסמפטוטות
בפונקציה מעריכית
דוגמה 16 דוגמה 17 דוגמה 18 הסבר: מציאת איסמפטוטות
בפונקציה לוגריתמית
דוגמה 19 דוגמה 20 דוגמה 21
קובץ 63 קובץ 64, בגרות 5
קובץ 65, 5 יח'
קיץ 1972
קובץ 66, 5 יח'
קיץ 2008
קובץ 67 קובץ 68 קובץ 69, 5 יח'
חורף 1967
קובץ 70, 5 יח'
קיץ 1995
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

9.

תזכורת: מציאת נקודות פיתול
תחומי קעירות מעלה/מטה
דוגמה 22
קובץ 71 קובץ 72, 5 יח'
קיץ 2008 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

10.

תזכורת:
מציאת פרמטרים
דוגמה 23 דוגמה 24 דוגמה 25 דוגמה 26 דוגמה 27 דוגמה 28 דוגמה 29
קובץ 73 קובץ 74, 5 יח'
קיץ 1990
קובץ 75, 5 יח'
חורף 1992
קובץ 76, 5 יח'
חורף 2006
קובץ 77, 5 יח'
חורף 2008
קובץ 78, 5 יח'
קיץ 2005
קובץ 79, 5 יח'
חורף 1993
קובץ 80, 5 יח'
קיץ 2010 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

11.

תזכורת: חקירת
משוואה ריבועית
דוגמה 30 דוגמה 31 תזכורת: חקירת
אי שוויון ריבועי
דוגמה 32
קובץ 81 קובץ 82, 5 יח'
קובץ 83, 5 יח'
קיץ 1986
קובץ 84 קובץ 85, 5 יח'
קיץ 2006 ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

12.

הסבר: שאלות בהן
נשארים עם הפרמטר
דוגמה 33 דוגמה 34 דוגמה 35 דוגמה 36
קובץ 86 קובץ 87, 5 יח'
קיץ 1988
קובץ 88, 5 יח'
חורף 2007
קובץ 89, 5 יח'
קיץ 2007 ב'
קובץ 90, 5 יח'
קיץ 2001 ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

13.

הסבר: הקשר בין גרף
הפונקציה וגרף הנגזרת
דוגמה 37 דוגמה 38 דוגמה 39 דוגמה 40
קובץ 91 קובץ 92, 5 יח'
קובץ 93, 5 יח'
קיץ 2007 ב'
קובץ 94, 5 יח'
חורף 2012
קובץ 95, 5 יח'
קיץ 2006 ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא14.

תזכורת: חקירת
פונקציה טריגונומטרית
דוגמה 41 דוגמה 42

הסבר: אי שיוויון
טריגונומטרי
ודוגמאות 43
ו - 44

דוגמא 45
קובץ 96 קובץ 97, 5 יח'
אביב 1967
קובץ 98, 5 יח'
קיץ 2010 ב'
קובץ 99 קובץ 100, 5 יח' מתוך קיץ 2010 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

סוף השיעור בוידאו ובספר דיגיטלי

"חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית"

בהצלחה!!!

 

 


זמן השיעור: 9.5 שעות של וידאו

מה השיעור כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • השיעור כולל:
    לוג, לן, לוגריתם, חקירת פונקציות, פונקציות מעריכיות, פונקציה מעריכית, חישוב נגזרת
    נגזרת של e , נגזרת של לוג, פונקציות לוגריתמיות, חקירת פונקציות תרגילים
    נגזרת של פונקציה מעריכית, נגזרת של לן, חקירת פונקציה מלאה, חקירת פונקציה מעריכית
    חקירת פונקציה לוגריתמית, נגזרת של פונקציה לוגריתמית


ידע מקדים נדרש: השיעור חקירת פולינום מנה ושורש , השיעור משוואות מעריכיות ואי שוויונים והשיעור משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים

האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסונים באייקון הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות. לחנות הקורסים )

האם השיעור מכין אותי לבגרות? כן בהחלט. תוך זמן קצר יחסית תוכל ללמוד בעצמך, צעד אחר צעד, את הנושא לבגרות דרך סרטונים ידידותיים וקלים להבנה. בהמשך תוכל לפתור תרגילי בגרות בנושא עם פתרונות מלאים.

האם אוכל ללמוד בעצמי את השיעור? כן. ברור. זאת המטרה של האתר. השיעור בנוי בצורה קלה ידידותית, עם מורה בוידאו שיסביר לך שלב אחר שלב את מה שעליך לדעת, בצורה ברורה וקלה. תוך זמן קצר תוכל להכין את עצמך לבד לרמה הגבוהה בבגרות.בהצלחה!!!