לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
נוסחאות אינטגרל
טבלת אינטגרלים

 

להלן הפתרונות המלאים

 

חלק א' של התרגול- אינטגרלים של פונקציות פולינום מנה ושורש רמת 4 יחידות ו- 5 יחידות ( 76 שאלות)

1.

שאלה 1 ופתרון מלא
חישוב אינטגרל של
פולינום, מנה ושורש
הערה:
בהמשך התרגול הנ"ל, נתרגל עוד סוגים שונים של אינטגרלים:
• חישוב אינטגרל של מכפלה מהצורה: (f(x)· g(x (שאלות 77, 78)
• חישוב אינטגרל של מנה מהצורה: (f(x)⁄g(x שמומר לצורת מכפלה (שאלות 77, 83, 84, 96)
חישוב אינטגרל של מנה מהצורה: פולינום⁄פולינום (שאלות 79, 80, 81 , 82)
• אינטגרל של מנה מהצורה: a+b)⁄c) (שאלות 79, 95)
• חישוב אינטגרל בהסתמך על הנגזרת (שאלות 85, 86, 87, 88, 89)

2.

שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
קיץ 2003 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 2001 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
סתיו 1967, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 1980, 5 יחידות
אינטגרל של שורש
חורף 1987, 5 יחידות
אינטגרל של שורש
חורף 1987, 5 יחידות
אינטגרל של שורששאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
חורף 1990, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 2000, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1993, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 1998, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 2001, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום

שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
חורף 1999, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1994, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1987, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1994, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום


שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא
קיץ 1995, 4 יחידות
אינטגרל של מנה
חורף 1991, 4 יחידות
אינטגרל של שורש
חורף 1997, 4 יחידות
אינטגרל של שורש
קיץ 1991, 4 יחידות
אינטגרל של שורש
חורף 1995, 4 יחידות
אינטגרל של שורש
חינם לחברים חינם לחברים

 


שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
חורף 2002, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1996, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1988, 4 יחידות
אינטגרל של שורש
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
קיץ 1993, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 2003, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 2003, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 2000, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 1982, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1986, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא
קיץ 1986, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1992, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 2001, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1998, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1998, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1974, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא
חורף 2007, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1996, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 2001, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 2005, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 2000, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא
קיץ 2002 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל של מנה
קיץ 2000, 5 יחידות
אינטגרל של שורש
חורף 2003, 5 יחידות
אינטגרל של שורש
קיץ 1999, 5 יחידות
אינטגרל של מנה ושורש
קיץ 2006 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של מנה ושורש
קיץ 2002 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של מנה ושורש
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא
קיץ 1984, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 1977, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 1996, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1980, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 2001, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא
חורף 1998, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
משיק שלא ע"פ נק' השקה
חורף 1998, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
משיק שלא ע"פ נק' השקה
קיץ 2001 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
משיק שלא ע"פ נק' השקה
קיץ 1988, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1995, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא
קיץ 1981, 4 יחידות
אינטגרל של שורש
קיץ 1981, 5 יחידות
אינטגרל של שורש
קיץ 1990, 5 יחידות
אינטגרל של שורש
קיץ 1985, 5 יחידות
משיק
אינטגרל של שורש
קיץ 1997, 5 יחידות
משיק שלא ע"פ נק' השקה
אינטגרל של שורש
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא
חורף 1997, 5 יחידות
משיק שלא ע"פ נק' השקה
אינטגרל של שורש
חורף 1996, 5 יחידות
משיק שלא ע"פ נק' השקה
אינטגרל של שורש
חורף 1992, 5 יחידות
משיק שלא ע"פ נק' השקה
אינטגרל של שורש

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא3.
שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא
אינטגרל של פולינום אינטגרל של פולינום אינטגרל של פולינום קיץ 1999, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 2003, 4 יחידות
אינטגרל של פולינום
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא שאלה 75 ופתרון מלא
אינטגרל של פולינום אינטגרל של פולינום אינטגרל של פולינום קיץ 2006 מועד ב', 3 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 2006 מועד מיוחד, 3 יחידות
אינטגרל של פולינום
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 76 ופתרון מלא
קיץ 2006 מועד א', 3 יחידות
אינטגרל של פולינום

 

 

חלק ב' של התרגול- אינטגרלים נוספים ברמת 5 יחידות בלבד (16 שאלות)

4.

שאלה 77 ופתרון מלא שאלה 78 ופתרון מלא
• חישוב אינטגרל של מכפלה
מהצורה: (f(x)· g(x
• חישוב אינטגרל של מנה מהצורה:
(f(x)⁄g(x שמומר למכפלה
קיץ 2006 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל של מכפלה (f(x)· g(x
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 79 ופתרון מלא שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 82ב' ופתרון מלא
• אינטגרל של מנה מהצורה: חלוקת פולינומים
• אינטגרל של מנה מהצורה: a+b)⁄c)
קיץ 2005, 5 יחידות
אינטגרל של חלוקת פולינומים
קיץ 2005 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל של חלוקת פולינומים
קיץ 2010, 5 יחידות
אינטגרל של חלוקת פולינומים
קיץ 2016, 5 יחידות
אינטגרל של מנה הניתנת לצמצום ע"י פירוק לגורמים


לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 83 ופתרון מלא שאלה 84 ופתרון מלא
קיץ 2007, 5 יחידות
אינטגרל של מנה (f(x)⁄g(x
קיץ 2006, 5 יחידות
אינטגרל של מנה (f(x)⁄g(x
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


שאלה 85 ופתרון מלא שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא שאלה 89 ופתרון מלא
קיץ 2007 מועד ב', 5 יחידות
חישוב אינטגרל בהסתמך
על הנגזרת
קיץ 2009, 5 יחידות
חישוב אינטגרל בהסתמך
על הנגזרת
קיץ 2008 מועד ב', 5 יחידות
חישוב אינטגרל בהסתמך
על הנגזרת
קיץ 2011 מועד ב', 5 יחידות
חישוב אינטגרל בהסתמך
על הנגזרת
קיץ 2012 מועד ב', 5 יחידות
חישוב אינטגרל בהסתמך
על הנגזרת
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

5.
שאלה 90 ופתרון מלא שאלה 91 ופתרון מלא שאלה 92 ופתרון מלא שאלה 93 ופתרון מלא
חורף 1980, 5 יחידות
אינטגרל של שורש
חורף 1976, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1987, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 1971, 5 יחידות
אינטגרל של מנה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 94 ופתרון מלא שאלה 95 ופתרון מלא שאלה 96 ופתרון מלא
חורף 2011, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 2008, 5 יחידות
אינטגרל של מנה מהצורה: a+b)⁄c)
קיץ 2008, 5 יחידות
אינטגרל של מנה (f(x)⁄g(x
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

6.
שאלה 97 ופתרון מלא
שאלה 98 ופתרון מלא שאלה 99 ופתרון מלא שאלה 100 ופתרון מלא
חורף 2013 קיץ 2013 קיץ 2013 מועד ב' חורף 2014
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 101 ופתרון מלא שאלה 102 ופתרון מלא שאלה 103 ופתרון מלא שאלה 104 ופתרון מלא שאלה 105 ופתרון מלא
קיץ 2010 מועד ב' קיץ 2010 קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2014 קיץ 2014
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 106 ופתרון מלא שאלה 107 ופתרון מלא שאלה 108 ופתרון מלא שאלה 109 ופתרון מלא שאלה 110 ופתרון מלא שאלה 111 ופתרון מלא
קיץ 2014 מועד ג' חורף 2014 חורף 2015 חורף 2016 קיץ 2016 קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 112 ופתרון מלא שאלה 113 ופתרון מלא
קיץ 2015 מועד ב' קיץ 2012 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול

בהצלחה!!!

 

 

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

 • התרגול כולל שאלות בגרות עם פתרונות בנושא של חישוב שטחים ע"י אינטגרלים, חישוב אינטגרלים (אינטגרל של חזקה, של מנה, של שורש).
 • אינטגרל, אינטגרלים, חישוב שטחים, אינטגרל של שורש, חישוב אינטגרל, חישובי שטחים, משוואות משיק, חישוב אינטגרלים, חשבון אינטגרלי,
 • נוסחאות אינטגרל, טבלת אינטגרלים, אינטגרל של מנה, אינטגרלים מיידים, אינטגרל של מכפלה, חישוב נפחים, חישוב שטחים אינטגרלים.
  שטח,פולינום,מנה,שורש,חישוב אינטגרל,אינטגרל של פולינום,אינטגרל של מנה,אינטגרל של מכפלה,אינטגרל של שורש,
  חישוב שטחים עם אינטגרל של פולינום,חישוב שטחים עם אינטגרל של מנה,
  חישוב שטחים עם אינטגרל של מכפלה,חישובי שטחים עם אינטגרל של שורש,
  אינטגרל של חלוקת פולינומים,חיבור שטחים,חיסור שטחים,חישובי שטחים,יחס בין שטחים,
  מצא את השטח המוגבל,שטח מוגבל,חישובי שטחים עם משיק,משיק,פונקציה,פרבולה,
  ישר,גרף הפונקציה,משוואת המשיק,נקודת קיצון,חישוב שטח ללא ציור נתון,פונקציות שורש,
  פונקצית שורש,חקירת פונקציות,חקירת פונקציה,נגזרת,חישובי נפחים,חישוב נפחים,
  פונקציה עליונה,פונקציה תחתונה,חישוב שטחים פולינומים,חישוב שטחים פולינום מנה ושורש,חישוב שטחים- פולינום,חישוב שטחים- אינטגרלים,מציאת שטח אינטגרל
  חישוב שטח פולינום+ משיק,חישוב שטח פולינום, נפחים,גרף פונקציה,נוסחאות אינטגרל,
  חישוב שטח אינטגרל,חישוב שטחים אינטגרלים

  האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות- לחנות הקורסים)

  מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

בהצלחה!!!