לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

מיקוד קיץ 2020

תלמידי שאלון 581: צריכים ללמוד הכול למעט מה שסימנו ב-ירד 581

תלמידי שאלון 582: צריכים ללמוד את כל הפרק!


להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול
)
נגזרות כללים חוקים ונוסחאותלהלן הפתרונות המלאים

הערה למי שאין זמן


1.
שאלה 1 ופתרון מלאשאלה 2 ופתרון מלאשאלה 3 ופתרון מלאשאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
נגזרת של פולינום
(רב איבר)
נגזרת של מנה
(ביטוי רציונלי)
נגזרת של מנה משולבת עם חזקה
כלל השרשרת. מבגרויות 5 יח'
נגזרת של מכפלה עם שורש
נגזרת של מנה עם שורש
מבג
רויות 5 יח'

2.
2.1.

שאלה 6 ופתרון מלאשאלה 7 ופתרון מלא
שאלת דוגמהקיץ 1985
4 יחידות


שאלה 8 ופתרון מלאשאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלאשאלה 11 ופתרון מלאשאלה 12 ופתרון מלאשאלה 13 ופתרון מלא
חורף 2003 (עם שינוי)
4 יחידות
קיץ 1998
4 יחידות
חורף 2007
4 יחידות
קיץ 2007
4 יחידות
קיץ 2008
4 יחידות
קיץ 1989
5 יחידות

שאלה 14 ופתרון מלאשאלה 15 ופתרון מלאשאלה 16 ופתרון מלא
חורף 1990
5 יחידות
חורף 1999
5 יחידות
מנה עם נקודות פיתול, קעירות מעלה ומטה
קיץ 2004, 5 יחידות
במיקוד 581 ירדו סעיפים ג'-ד'
נשאר 582

 


שאלה 17 ופתרון מלאשאלה 18 ופתרון מלאשאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלאשאלה 21 ופתרון מלאשאלה 22 ופתרון מלאשאלה 23 ופתרון מלא
קיץ 1974
4 יחידות
(שורש)
חורף 2001
4 יחידות
(מכפלה עם שורש)
חורף 1986
4 יחידות
(מכפלה עם שורש)
אביב 1970
5 יחידות
(מכפלה עם שורש)
חורף 1973
5 יחידות
(מכפלה עם שורש)
חורף 1978
5 יחידות
(מכפלה עם שורש)
קיץ 1977
4 יחידות
(מכפלה עם שורש)

 

שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלאשאלה 26 ופתרון מלאשאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלאשאלה 29 ופתרון מלאשאלה 30 ופתרון מלאשאלה 31 ופתרון מלא
חורף 1995
5 יחידות

(מכפלה עם שורש)
קיץ 1974
5 יחידות

(מכפלה עם שורש)
קיץ 1999
4 יחידות

(מנה עם שורש)
חורף 1975
5 יחידות

(מנה עם שורש)
בחינה לדוגמה
5 יחידות

(מנה עם שורש)
קיץ 2008
5 יחידות

(מנה עם שורש)
קיץ 2002
5 יחידות

(מנה עם שורש)
קיץ 2006
5 יחידות

(מנה עם שורש)
חינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחברים
במיקוד 581 ירד סעיף ג'
נשאר 582

 

שאלה 32 ופתרון מלא
חינם לחברים 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

3.

שאלה 33 ופתרון מלאשאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלאשאלה 36 ופתרון מלאשאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלאשאלה 40 ופתרון מלא
מציאת פרמטר בהינתן
נקודה
מציאת פרמטר קיצון
קיצון (שיעור x)
מציאת פרמטר קיצון
קיצון (שיעור y)
מציאת פרמטר בהינתן
שיפוע (שיעור x)
קיץ 1993, 4 יחידות
(פרמטר בהינתן שיפוע x)
מציאת פרמטר בהינתן
שיפוע (שיעור y)

מציאת פרמטר בהינתן
מרחקים

קיץ 2000, 5 יחידות
נשארים עם הפרמטר
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא


 


שאלה 41 ופתרון מלאשאלה 42 ופתרון מלאשאלה 43 ופתרון מלאשאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא
קיץ 1991, 5 יחידות
פרמטר בהינתן קיצון
קיץ 1996, 5 יחידות
פרמטר בהינתן קיצון
קיץ 2009 מועד ב', 4 יחידות
פרמטר בהינתן קיצון
קיץ 2003, 5 יחידות
פרמטר בהינתן קיצון
חורף 2000, 5 יחידות
פרמטר בהינתן קיצון + נק'
חורף 2000, 4 יחידות
פרמטר בהינתן שיפוע
חורף 2002, 4 יחידות
פרמטר בהינתן שיפוע
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 48 ופתרון מלאשאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלאשאלה 51 ופתרון מלאשאלה 52 ופתרון מלא
קיץ 1995, 4 יחידות
פרמטר בהינתן אסימפטוטה
חורף 1997, 4 יחידות
פרמטר בהינתן אסימפטוטה
חורף 2003, 5 יחידות
פרמטר בהינתן אסימפטוטה
קיץ 1993, 5 יחידות
פרמטר בהינתן אסימפטוטה
קיץ 2003, 5 יחידות
פרמטר בהינתן אסימפטוטה

לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא


(הערה: מומלץ לתרגל את שאלות 55 ו- 56 לאחר סעיף 4 המשיק)

שאלה 53 ופתרון מלאשאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא
קיץ 1992, 5 יחידות
2 פרמטרים בהינתן
אסימפטוטה + קיצון
קיץ 2001 מועד ב', 5 יחידות
2 פרמטרים בהינתן
אסימפטוטה + קיצון
קיץ 2008 מועד ב', 4 יחידות
פרמטר בהינתן משיק
חורף 2001, 5 יחידות
פרמטר בהינתן משיק על פי
נקודה שאינה נקוודת השקה

לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

בשאלות הבאות- נשארים עם הפרמטר

שאלה 57 ופתרון מלאשאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלאשאלה 60 ופתרון מלאשאלה 61 ופתרון מלאשאלה 62 ופתרון מלאשאלה 63 ופתרון מלא
קיץ 1994
4 יחידות
קיץ 2009 מועד א'
4 יחידות
קיץ 1994
4 יחידות
חורף 2002
5 יחידות
חורף 1992
4 יחידות
חורף 1991
5 יחידות
קיץ 2000
5 יחידות
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלאשאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלאשאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא
קיץ 1996
5 יחידות
קיץ 1998, 5 יחידות
עם נקודות פיתול וקעירות
קיץ 2006 מועד ב, 5 יחידות
עם נקודות פיתול וקעירות
קיץ 2009 מועד ב', 5 יחידות
עם a>0 ו- a<0 (זוגיות..)
קיץ 2008 מועד ב'' 5 יחידות
עם a>0 ו- a<0 (סימטריות..)
חורף 2011, 5 יחידות
עם a>0 ו- a<0(סימטריות..)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
במיקוד 581 ירד סעיף ד'
(סעיף ה' ללא פיתול וקעירות)
נשאר 582
במיקוד 581 ירד סעיף ה'
(סעיפים ו'-ז' ללא פיתול וקעירות)
נשאר 582
במיקוד 581 ירד סעיף א4
(סעיפים ב'-ג' ללא פיתול וקעירות)
נשאר 582
במיקוד 581 ירד סעיף ג3
נשאר 582


שאלה 70 ופתרון מלאשאלה 71 ופתרון מלאשאלה 72 ופתרון מלאשאלה 73 ופתרון מלאשאלה 74 ופתרון מלא
חורף 1999
פרמטר בהינתן קיצון
קיץ 2006 מועד א'
פרמטר בהינתן קיצון
קיץ 2006 א', 4 יחידות
פרמטר בהינתן שיפוע
חורף 1998, 5 יחידות
פרמטר בהינתן שיפוע
קיץ 2001, 5 יחידות
פרמטר בהינתן שיפוע
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא


בשאלות הבאות- נשארים עם הפרמטר

שאלה 75 ופתרון מלאשאלה 76 ופתרון מלאשאלה 77 ופתרון מלאשאלה 78 ופתרון מלא
קיץ 2009
4 יחידות
קיץ 1999
5 יחידות
חורף 2008
5 יחידות
קיץ 2011 מועד א', 5 יחידות
עם a>0 ו- a<0 (סימטריות..)
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
במיקוד 581 ירד סעיף ג'
נשאר 582

4.

שאלה 79 ופתרון מלאשאלה 80 ופתרון מלאשאלה 81 ופתרון מלאשאלה 82 ופתרון מלאשאלה 83 ופתרון מלאשאלה 84 ופתרון מלא
חורף 1988 סעיף בודדקיץ 1976
5 יחידות
קיץ 1994
4 יחידות
קיץ 1978
5 יחידות
חורף 1996
4 יחידות
קיץ 1997
4 יחידות
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 85 ופתרון מלאשאלה 86 ופתרון מלאשאלה 87 ופתרון מלאשאלה 88 ופתרון מלאשאלה 89 ופתרון מלאשאלה 90 ופתרון מלא
חורף 1991
4 יחידות
קיץ 1987
סעיף בודד
קיץ 1983
4 יחידות
אביב 1974
5 יחידות
קיץ 1989
4 יחידות
חורף 1995
4 יחידות
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאשאלה 91 ופתרון מלאשאלה 92 ופתרון מלאשאלה 93 ופתרון מלאשאלה 94 ופתרון מלאשאלה 95 ופתרון מלא
חורף 1991
4 יחידות
קיץ 1987
4 יחידות
קיץ 1983
4 יחידות
אביב 1974
5 יחידות
קיץ 1989
4 יחידות

לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאשאלה 96 ופתרון מלאשאלה 97 ופתרון מלאשאלה 98 ופתרון מלאשאלה 99 ופתרון מלאשאלה 100 ופתרון מלא
קיץ 1992
4 יחידות
חורף 1998
4 יחידות
חורף 1996
4 יחידות
4 יחידות
4 יחידות

לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
  ירד 581
נשאר 582
  ירד 581
נשאר 582
  ירד 581
נשאר 582
  ירד 581
נשאר 582
  ירד 581
נשאר 582
  

 


4.4.

שאלה 101 ופתרון מלאשאלה 102 ופתרון מלאשאלה 103 ופתרון מלא
קיץ 1992
4 יחידות
חורף 1998
5 יחידות
חורף 1996
5 יחידות
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא


5.

שאלה 104 ופתרון מלאשאלה 105 ופתרון מלאשאלה 106 ופתרון מלאשאלה 107 ופתרון מלאשאלה 108 ופתרון מלא
קיץ 1994
5 יחידות
קיץ 2005 מועד ב', 5 יחידותקיץ 2008קיץ 2008 מועד ב'קיץ 2009
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
      ירד 581
נשאר 582
  ירד 581
נשאר 582
  ירד 581
נשאר 582
    

שאלה 109 ופתרון מלאשאלה 110 ופתרון מלאשאלה 111 ופתרון מלאשאלה 112 ופתרון מלא
קיץ 2012
5 יחידות
חורף 2012
5 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
5 יחידות
קיץ 2011 מועד ב'
5 יחידות

לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
ירד 581
נשאר 582
במיקוד 581 ירד סעיף ב'
נשאר 582
במיקוד 581 ירד סעיף ג'
נשאר 582
ירד 581
נשאר 582

 

6.
שאלה 113 ופתרון מלאשאלה 114 ופתרון מלא
קיץ 1968
5 יחידות
קיץ 2010
5 יחידותלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
  ירד 581
נשאר 582
  ירד 581
נשאר 582
      

 

7.

שאלה 115 ופתרון מלאשאלה 116 ופתרון מלאשאלה 117 ופתרון מלאשאלה 118 ופתרון מלאשאלה 119 ופתרון מלאשאלה 120 ופתרון מלאשאלה 121 ופתרון מלא
קיץ 2013חורף 2014חורף 2014חורף 2010קיץ 2014 מועד ב'קיץ 2014 מועד ב'קיץ 2014 מועד ג'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
ירד 581
נשאר 582
במיקוד 581 ירד סעיף ג'
נשאר 582
במיקוד 581 ירד סעיף ג'
נשאר 582
במיקוד 581 ירד סעיף ד'
נשאר 582

שאלה 122 ופתרון מלאשאלה 123 ופתרון מלאשאלה 124 ופתרון מלאשאלה 125 ופתרון מלאשאלה 126 ופתרון מלאשאלה 127 ופתרון מלא
חורף 2015קיץ 2015קיץ 2015קיץ 2015 מועד ב'קיץ 2015 מועד ב'קיץ 2016
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
במיקוד 581 ירדו סעיפים ב'-ג'
נשאר 582
ירד 581
נשאר 582
ירד 581
נשאר 582
ירד 581
נשאר 582