לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול
)
נגזרות כללים חוקים ונוסחאותלהלן הפתרונות המלאים

הערה למי שאין זמן


1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
נגזרת של פולינום
(רב איבר)
נגזרת של מנה
(ביטוי רציונלי)
נגזרת של מנה משולבת עם חזקה
כלל השרשרת. מבגרויות 5 יח'
נגזרת של מכפלה עם שורש
נגזרת של מנה עם שורש
מבג
רויות 5 יח'

2.
2.1.

שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
שאלת דוגמה קיץ 1985
4 יחידות


שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא
חורף 2003 (עם שינוי)
4 יחידות
קיץ 1998
4 יחידות
חורף 2007
4 יחידות
קיץ 2007
4 יחידות
קיץ 2008
4 יחידות
קיץ 1989
5 יחידות

שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
חורף 1990
5 יחידות
חורף 1999
5 יחידות
מנה עם נקודות פיתול, קעירות מעלה ומטה
קיץ 2004, 5 יחידות

 


שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא
קיץ 1974
4 יחידות
(שורש)
חורף 2001
4 יחידות
(מכפלה עם שורש)
חורף 1986
4 יחידות
(מכפלה עם שורש)
אביב 1970
5 יחידות
(מכפלה עם שורש)
חורף 1973
5 יחידות
(מכפלה עם שורש)
חורף 1978
5 יחידות
(מכפלה עם שורש)
קיץ 1977
4 יחידות
(מכפלה עם שורש)

 

שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא
חורף 1995
5 יחידות

(מכפלה עם שורש)
קיץ 1974
5 יחידות

(מכפלה עם שורש)
קיץ 1999
4 יחידות

(מנה עם שורש)
חורף 1975
5 יחידות

(מנה עם שורש)
בחינה לדוגמה
5 יחידות

(מנה עם שורש)
קיץ 2008
5 יחידות

(מנה עם שורש)
קיץ 2002
5 יחידות

(מנה עם שורש)
קיץ 2006
5 יחידות

(מנה עם שורש)
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

שאלה 32 ופתרון מלא
חינם לחברים 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

3.

שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא
מציאת פרמטר בהינתן
נקודה
מציאת פרמטר קיצון
קיצון (שיעור x)
מציאת פרמטר קיצון
קיצון (שיעור y)
מציאת פרמטר בהינתן
שיפוע (שיעור x)
קיץ 1993, 4 יחידות
(פרמטר בהינתן שיפוע x)
מציאת פרמטר בהינתן
שיפוע (שיעור y)

מציאת פרמטר בהינתן
מרחקים

קיץ 2000, 5 יחידות
נשארים עם הפרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


 


שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא
קיץ 1991, 5 יחידות
פרמטר בהינתן קיצון
קיץ 1996, 5 יחידות
פרמטר בהינתן קיצון
קיץ 2009 מועד ב', 4 יחידות
פרמטר בהינתן קיצון
קיץ 2003, 5 יחידות
פרמטר בהינתן קיצון
חורף 2000, 5 יחידות
פרמטר בהינתן קיצון + נק'
חורף 2000, 4 יחידות
פרמטר בהינתן שיפוע
חורף 2002, 4 יחידות
פרמטר בהינתן שיפוע
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא
קיץ 1995, 4 יחידות
פרמטר בהינתן אסימפטוטה
חורף 1997, 4 יחידות
פרמטר בהינתן אסימפטוטה
חורף 2003, 5 יחידות
פרמטר בהינתן אסימפטוטה
קיץ 1993, 5 יחידות
פרמטר בהינתן אסימפטוטה
קיץ 2003, 5 יחידות
פרמטר בהינתן אסימפטוטה

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


(הערה: מומלץ לתרגל את שאלות 55 ו- 56 לאחר סעיף 4 המשיק)

שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא
קיץ 1992, 5 יחידות
2 פרמטרים בהינתן
אסימפטוטה + קיצון
קיץ 2001 מועד ב', 5 יחידות
2 פרמטרים בהינתן
אסימפטוטה + קיצון
קיץ 2008 מועד ב', 4 יחידות
פרמטר בהינתן משיק
חורף 2001, 5 יחידות
פרמטר בהינתן משיק על פי
נקודה שאינה נקוודת השקה

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

בשאלות הבאות- נשארים עם הפרמטר

שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא
קיץ 1994
4 יחידות
קיץ 2009 מועד א'
4 יחידות
קיץ 1994
4 יחידות
חורף 2002
5 יחידות
חורף 1992
4 יחידות
חורף 1991
5 יחידות
קיץ 2000
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא
קיץ 1996
5 יחידות
קיץ 1998, 5 יחידות
עם נקודות פיתול וקעירות
קיץ 2006 מועד ב, 5 יחידות
עם נקודות פיתול וקעירות
קיץ 2009 מועד ב', 5 יחידות
עם a>0 ו- a<0 (זוגיות..)
קיץ 2008 מועד ב'' 5 יחידות
עם a>0 ו- a<0 (סימטריות..)
חורף 2011, 5 יחידות
עם a>0 ו- a<0(סימטריות..)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא
חורף 1999
פרמטר בהינתן קיצון
קיץ 2006 מועד א'
פרמטר בהינתן קיצון
קיץ 2006 א', 4 יחידות
פרמטר בהינתן שיפוע
חורף 1998, 5 יחידות
פרמטר בהינתן שיפוע
קיץ 2001, 5 יחידות
פרמטר בהינתן שיפוע
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


בשאלות הבאות- נשארים עם הפרמטר

שאלה 75 ופתרון מלא שאלה 76 ופתרון מלא שאלה 77 ופתרון מלא שאלה 78 ופתרון מלא
קיץ 2009
4 יחידות
קיץ 1999
5 יחידות
חורף 2008
5 יחידות
קיץ 2011 מועד א', 5 יחידות
עם a>0 ו- a<0 (סימטריות..)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

4.

שאלה 79 ופתרון מלא שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 83 ופתרון מלא שאלה 84 ופתרון מלא
חורף 1988 סעיף בודד קיץ 1976
5 יחידות
קיץ 1994
4 יחידות
קיץ 1978
5 יחידות
חורף 1996
4 יחידות
קיץ 1997
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 85 ופתרון מלא שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא שאלה 89 ופתרון מלא שאלה 90 ופתרון מלא
חורף 1991
4 יחידות
קיץ 1987
סעיף בודד
קיץ 1983
4 יחידות
אביב 1974
5 יחידות
קיץ 1989
4 יחידות
חורף 1995
4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 91 ופתרון מלא שאלה 92 ופתרון מלא שאלה 93 ופתרון מלא שאלה 94 ופתרון מלא שאלה 95 ופתרון מלא
חורף 1991
4 יחידות
קיץ 1987
4 יחידות
קיץ 1983
4 יחידות
אביב 1974
5 יחידות
קיץ 1989
4 יחידות

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 96 ופתרון מלא שאלה 97 ופתרון מלא שאלה 98 ופתרון מלא שאלה 99 ופתרון מלא שאלה 100 ופתרון מלא
קיץ 1992
4 יחידות
חורף 1998
4 יחידות
חורף 1996
4 יחידות
4 יחידות
4 יחידות

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


4.4.

שאלה 101 ופתרון מלא שאלה 102 ופתרון מלא שאלה 103 ופתרון מלא
קיץ 1992
4 יחידות
חורף 1998
5 יחידות
חורף 1996
5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


5.

שאלה 104 ופתרון מלא שאלה 105 ופתרון מלא שאלה 106 ופתרון מלא שאלה 107 ופתרון מלא שאלה 108 ופתרון מלא
קיץ 1994
5 יחידות
קיץ 2005 מועד ב', 5 יחידות קיץ 2008 קיץ 2008 מועד ב' קיץ 2009
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 109 ופתרון מלא שאלה 110 ופתרון מלא שאלה 111 ופתרון מלא שאלה 112 ופתרון מלא
קיץ 2012
5 יחידות
חורף 2012
5 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
5 יחידות
קיץ 2011 מועד ב'
5 יחידות

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

6.
שאלה 113 ופתרון מלא שאלה 114 ופתרון מלא
קיץ 1968
5 יחידות
קיץ 2010
5 יחידותלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

7.

שאלה 115 ופתרון מלא שאלה 116 ופתרון מלא שאלה 117 ופתרון מלא שאלה 118 ופתרון מלא שאלה 119 ופתרון מלא שאלה 120 ופתרון מלא שאלה 121 ופתרון מלא
קיץ 2013 חורף 2014 חורף 2014 חורף 2010 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 122 ופתרון מלא שאלה 123 ופתרון מלא שאלה 124 ופתרון מלא שאלה 125 ופתרון מלא שאלה 126 ופתרון מלא שאלה 127 ופתרון מלא
חורף 2015 קיץ 2015 קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב' קיץ 2015 מועד ב' קיץ 2016
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא