לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

 

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

 

 

 
להלן הפתרונות המלאים

חלק א' של התרגול- משוואות לוגריתמיות

1.

הקדמה וחוקי לוגריתמים

2.שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
קיץ 1970

 

שאלה 6 ופתרון מלא

 


שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא

 


שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
אביב 1972

 


שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
חורף 1972


שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
חורף 1970 קיץ 1989 חורף 1998 קיץ 2001 קיץ1971
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא
חורף 1973 קיץ 1968 חורף 1990
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 שאלה 28 ופתרון מלא

שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא
חורף 2000 קיץ 2004 קיץ 2000 קיץ 1986
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
קיץ 1983 חורף 1972 קיץ 1987 סתיו 1970/ סתיו 1971 חורף 1989
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא
חורף 2005 קיץ 2005 חורף 1968 חורף 1986 חורף 1969
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

3.
שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא


קיץ 1989 קיץ 1968
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא
קיץ 1989
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

חלק א' של התרגול- אי שוויונים לוגריתמים וביטויים לוגריתמים

 

4.
שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא
קיץ 2006
מועד ב'
קיץ 2005
מועד ב'
קיץ 1979
אביב 1975
חורף 1978
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא
חורף 1974 קיץ 1972 חורף 1974 קיץ 1974 חורף 1991
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא
קיץ 1972 סתיו 1972 אביב 1971 סתיו 1975
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא
חורף 1979 אביב 1974 חורף 1980
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

קיץ 1970
קיץ 1983
קיץ 1979
קיץ 2001
קיץ 2000
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 75 ופתרון מלא שאלה 76 ופתרון מלא שאלה 77 ופתרון מלא שאלה 78 ופתרון מלא שאלה 79 ופתרון מלא
חורף 1977 קיץ 1980
קיץ 1973
חורף 1989
סתיו 1970 אביב 1973
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 83 ופתרון מלא
קיץ 1977 חורף 1972 חורף 1994
חורף 1977
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
5.

שאלה 84 ופתרון מלא שאלה 85 ופתרון מלא שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא
חורף 1977 אביב 1977 קיץ 1986 חורף 1977 חורף 1973
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 89 ופתרון מלא שאלה 90 ופתרון מלא שאלה 91 ופתרון מלא שאלה 92 ופתרון מלא שאלה 93 ופתרון מלא

חורף 1999

חורף 1990 קיץ 1971 קיץ 2005
מועד ב'
קיץ 1975
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 94 ופתרון מלא שאלה 95 ופתרון מלא שאלה 96 ופתרון מלא שאלה 97 ופתרון מלא
קיץ 2003 קיץ 1967 חורף 1970 קיץ 1984
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • חוקי לוגריתמים, משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים לוגריתמים
  • התרגול כולל מאגר של שאלות בלוגרתמים עם פתרונות מלאים. חלק מהשאלות מבגרויות.
  • התרגול כולל את חוקי הלוגרתמים המכונים גם חוקי הלוגים , לוגרתמים נוסחאות, ולוגרתמים הסבר. בהמשך התרגול כולל משוואות לוגרתמיות, תרגילים, פתרונות מלאים, לימוד לוגים והסבר לוגים, בהמשך אי שוויונים לוגרתמים, כל אלו למעשה הלוגריתמים 004

מדוע התרגול בנוי משני חלקים? מאחר והתרגול ארוך , אנו ממליצים לתרגל אותו בשני חלקים. (מומלץ בשלב א' ללמוד השיעור בוידאו חלק א' ולאחר מכן , לפתור את חלק א' בתרגול,

ובשלב שני ללמוד את חלק ב' בוידאו, ולאחר מכן , לפתור את חלק ב' מהתרגול) מומלץ להקצות לשיעור התואם לרבות התרגול הנ"ל שבוע שלם של לימוד אינטנסיבי

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

האם בבגרות יכולה להיות שאלה עצמאית של לפתור משוואה לוגריתמית ו/או אי שוויון לוגריתמי?
שאלון 004
- כן, שאלון 804 עד בגרות חורף 2011 כולל- כן. שאלון 804 החל מבגרות קיץ 2011 כולל- לא. זאת לא תהיה שאלה עצמאית אלא נדרש לנושא כחלק מפתרון שאלת בגרות גדולה יותר של חקירה או שטחים או בעיות גידול ודעיכה.- לכן בכל מקרה חייבים לשלוט היטב בנושא.

הצמצום החל מבגרות קיץ 2011: החל מבגרות קיץ 2011 (שאלון 004, 805, 807) לא תהיה שאלה עצמאית בנושא זה. אך נושא זה ישמש כחלק מפתרון שאלה בנושא אחר (כחלק משאלה בחדוו"א=חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי= נגזרות ואינטגרלים או כחלק מבעיית גידול ודעיכה)בהצלחה!!!