לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעור סיכום של השיעור הנוכחי
חינם חינם

 

להלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון.


חלק 1- לימוד עד רמת בגרות 4-5 יחידות


1.
הסבר- משפט סינוס,
קוסינוס, וטאנגנס
דוגמה 1 דוגמה 2 דוגמה 3 הגדרה סינוס,
קוסינוס וטאנגנס
קובץ 1 קובץ 2 קובץ 3 קובץ 4 קובץ 5
חינם חינם חינם חינם חינם
דוגמה 4 הסבר- חישוב שטחים דוגמה 5
קובץ 6 קובץ 7 קובץ 8
חינם חינם לחברים חינם לחברים

 

 התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2.
הסבר-זוויות בין ישרים
ובין ישר למישור
דוגמה 6

קובץ 9

קובץ 10
חורף 2011
בגרות 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
סוג 1- חישוב זווית בין שני
מישורים בצורת משולש
דוגמה 7

סוג 2- חישוב זווית בין שני
מישורים בצורת מלבנים

דוגמה 8
קובץ 11 קובץ 12 קובץ 13 קובץ 14
חורף 2007
בגרות 4 יחידות
חורף 2011
בגרות 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוג 3- חישוב זווית בין שני
מישורים בצורת משולש ומלבן

דוגמה 8 נוספת

סוג 4- חישוב זווית בין שני
מישורים בצורת משולשים
עם נקודת חיתוך

דוגמה 8 נוספת
קובץ 14a קובץ 14b קובץ 14c קובץ 14d
חורף 1972
בגרות 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
משפטים בטריגונומטריה במרחב דוגמה 9 דוגמה 9 נוספת
קובץ 15 קובץ 15a קובץ 15b
הסבר המשפטים
בטריגונומטריה במרחב
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

 

3.
הסבר - תיבה הסבר - קובייה דוגמה 10 דוגמה 11 דוגמה 12
קובץ 16 קובץ 17 קובץ 18 קובץ 19 קובץ 20
חורף 1978
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 2007
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

4.
הסבר - מנסרה
ישרה משולשת
דוגמה 13 דוגמה 14
קובץ 21 קובץ 22 קובץ 23
קיץ 1996
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
5.
הסבר- פירימידה
שבסיסה ריבוע או מלבן
דוגמה 15 דוגמה 16 דוגמה 17
קובץ 24 קובץ 25 קובץ 26 קובץ 27
קיץ 1980
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1974
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


6.
הסבר- פירימידה
שבסיסה משולש
דוגמה 18 דוגמה 19
קובץ 28 קובץ 29 קובץ 30
קיץ 2011
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1990
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


 


חלק 2- לימוד רמת 5 יחידות

 

7.

דוגמה 20
קובץ 31
קיץ 1977
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא


8.

דוגמה 21 דוגמה 22
קובץ 32 קובץ 33
קיץ 2001
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 2005 ב'
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


9.

דוגמה 23 דוגמה 24
קובץ 34 קובץ 35
קיץ 2000
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 2013 ב'
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
10.
דוגמה 25 דוגמה 26
קובץ 36 קובץ 37
קיץ 2001 ב'
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
חורף 2000
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
11.
דוגמה 27 דוגמה 28
קובץ 38 קובץ 39
קיץ 2006 ב'
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 1984
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


12.

דוגמה 29
קובץ 40
חורף 2008
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלאסוף השיעור בספר דיגיטלי בהצלחה!!!

 


מה השיעור כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

1. טריגונומטריה בגרות במתמטיקה, חזרה טריגונומטריה במישור, טריגונומטריה הסבר - חישוב שטחים, טריגונומטריה הסבר משפט סינוס, קוסינוס ופיתגורס
טריגונומטריה הגדרה- סינוס, קוסינוס וטנגנס
2.טריגונומטריה במרחב חישוב זוויות, טריגונומטריה במרחב דוגמאות חישוב זווית, טריגונומטריה במרחב נוסחאות, טריגונמטריה במרחב 5 יחידות.

3.טריגונומטריה במרחב תיבה וקובייה, טריגונומטריה במרחב דוגמאות תיבה, טריגונומטריה במרחב דוגמאות קובייה, טריגונומטריה במרחב מנסרה משולשת,
טריגונומטריה במרחב דוגמאות מנסרה משולשת, טריגונומטריה במרחב פירימידה שבסיסה מלבן או ריבוע, טריגונומטריה במרחב דוגמאות פרימידה שבסיסה
מלבן או ריבוע , טריגונומטריה במרחב שבסיסה פירמידה משולש, טריגונומטריה במרחב דוגמאות פירמידה שבסיסה משולש. טריגונומטריה במרחב תרגילים.