לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות
חינם חינם

להלן הפתרונות המלאים

בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

1.

שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא
קיץ 2000 קיץ 2003


2.

שאלה 3 ופתרון מלא
קיץ 2005 מועד א'
סעיף בודד
חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:3.

שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא
קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2009 מועד ב'
סעיף בודד
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.
שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא
קיץ 1995 קיץ 2008 מועד ב'
סעיף בודד
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
5.
שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא
חורף 2003 חורף 2009 קיץ 1991 קיץ 1984
קיץ 2010 מועד ב'
סעיף בודד קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

הערה: נוסחאות וייטה במספרים ממשים ומרוכבים אינם כלולים יותר בחומר לבגרות ולכן שאלות 11-13 ירדו
6.

שאלה 14 ופתרון מלא
קיץ 2012


לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול

בהצלחה!!!

 


מה התרגול כולל?

התרגול מבוסס על תרגילים מבגרויות ומכיל פתרונות מלאים ומודרכים

התרגול כולל: מספרים מרוכבים עם משוואות

האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

בהצלחה!!!