שיעור ותרגול מבגרויות: וקטור אלגברי זוויות
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות דף נוסחאות 2
חוברת התרגול
וקטור אלגברי
זוויות
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
זוויות
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
חינםחינםחינםלהלן הפתרונות המלאים

חלק א' של התרגול- שאלות של חישוב זווית ברמת בסיס עד בינוני

הסבר שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא
קובץ 1 שאלה בסיסיתקיץ 1994קיץ 2001 מועד ב'קיץ 2005 מועד ב'
זווית בין שני וקטורים בלי פרמטר בלי פרמטר בלי פרמטר עם פרמטר
חינםחינם לחברים
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:2.
הסבר שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
קובץ 2 שאלה בסיסיתקיץ 1992שאלה בסיסית
זווית בין שני ישרים ללא פרמטר ללא פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


שאלת בגרות עם פתרון מלא


3.
הסבר שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא
קובץ 3, זווית בין וקטור קיץ 2006 מועד ב' מיוחד קיץ 2006 מועד ב' מיוחדקיץ 2006 מועד ב' מיוחד
לבין אנך (נורמל) למישור ללא פרמטר ללא פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


4.
הסבר שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא
קובץ 4 שאלה בסיסית קיץ 2005קיץ 2012 מועד ב'
זווית בין 2 מישורים ללא פרמטר עם פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא5.

הסבר שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא
קובץ 5 שאלה בסיסיתקיץ 2004 מועד ב'חורף 2015קיץ 2017 מועד ב'
זווית בין ישר למישור ללא פרמטר ללא פרמטר ללא פרמטר ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא

הסבר שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
קובץ 6- זווית בין קיץ 2008 קיץ 2011
ישר למישור עם פרמטר עם פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


6.
הסבר שאלה 20 ופתרון מלא הסבר שאלה 21 ופתרון מלא
קובץ 7 קיץ 2011 קובץ 8 חורף 2015
זווית בין נורמל
לישר במישור
זווית בין נורמל
למישור
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

שאלה 21ב ופתרון מלא הסבר שאלה 22 ופתרון מלא
חורף 2016 קובץ 9 חורף 2011
זווית בין ישר (המקביל
לנורמל) למישור
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא
חלק ב' של התרגול- שאלות עם חישוב זוויות מלאות מבגרות 5 יחידות

7.
הסבר
קובץ 10
הסבר על הגישה לפתרון תרגילים
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא


8.
הסבר שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא
קובץ 11 חורף 2001 קיץ 2005 קיץ 1992 קיץ 2004 מועד ב' חורף 2015
תזכורות מתןך
מצבים הדדיים
זווית בין ישר למישור זווית בין שני מישורים זווית בין ישר למישור זווית בין ישר למישור זווית בין ישר למישור
וזווית בין שני ישרים
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


9.
הסבר שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא
קובץ 12, מספר דרכים קיץ 1994 חורף 2002 קיץ 2004 קיץ 2006 מועד ב' מיוחד חורף 2017
למציאת שיעורי קודקודים זווית בין 2 וקטורים זווית בין 2 וקטורים זווית בין ישר למישור זווית בין וקטור לנורמל זווית בין ישר למישור
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
קיץ 1992קיץ 2008 קיץ 2017 מועד ב' קיץ 2001 מועד ב' קיץ 2009 מועד ב'
זווית בין שני ישרים זווית בין ישר למישור זווית בין ישר למישור זווית בין שני וקטורים זווית בין 2 וקטורים
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


10.
הסבר שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא
קובץ 13, הפטרות קיץ 2010 קיץ 2005 מועד ב' קיץ 2011 קיץ 2002 מועד ב'
מפרמטרים במספר דרכים זווית בין 2 ישרים זווית בין 2 וקטורים זווית בין ישר למישור זווית בין 2 וקטורים
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא
קיץ 2005 קיץ 2010 קיץ 2012 מועד ב'
זווית בין 2 וקטורים זווית בין 2 וקטורים זווית בין 2 מישורים
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


11.
זוויות + אלמנט מטריגונומטריה במרחב
הסבר שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא
קובץ 14קיץ 2015 חורף 2016
תזכורת ממרחקים
ומטריגו במרחב
זוויות בין שני ישרים
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאסוף התרגול. בהצלחה!!!

 

גלריית שיעור זוויות- בפיתוח לא לשימוש- לדלגמה השיעור כולל?
להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • זווית בין 2 וקטורים, זווית בין 2 ישרים, זווית בין וקטור לישר המאונך למישור, זווית בין 2 מישורים, זווית בין משופע למישור, הגישה והשיטה לפתרון תרגילי בגרות מלאים וקטורים, זווית בין וקטורים, חישוב זווית בין וקטורים