לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן מבנה שאלון 582 (807):

מבנה שאלון 582 (807) הבגרות במתמטיקה- מלומד

 

הערות:
1. לא ידוע כמה שאלות יהיו מכל נושא
למשל: אין מגבלה עקרונית שבפרק א יהיו שתי שאלות מטריגו במרחב (אך זה פחות סביר)

2. החל ממועד חורף 2016 תתווסף רבע שעה לבחינה. אורך הבחינה יהיה שעתיים ורבע (במקום שעתיים).

עבור בגרות קיץ 2014 ואילך משרד החינוך הודיע על שינוי במבנה- להלן השינוי