תרגול: וקטור אלגברי פעולות בסיסיות
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות 1 דף נוסחאות 2
חוברת התרגול
וקטור אלגברי
פעולות בסיסיות
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
פעולות
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
חינם חינם חינםלהלן הפתרונות המלאים

1.

שאלה 1 ופתרון מלא
שאלה בסיסית


2.
שאלה 2 ופתרון מלא
שאלה בסיסית3. חיבור וחיסור וקטורים

שאלה 3 ופתרון מלא
שאלה בסיסית


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

4. כפל וקטור בסקלר

שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
שאלה בסיסית שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


5.
שאלה 6 ופתרון מלא
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא


6.
שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא
שאלה בסיסית שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


7.
שאלה 9 ופתרון מלא
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא


8.
שאלה 10 ופתרון מלא
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא


9.
שאלה 11 ופתרון מלא
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא


10. התרגול ל- "גופים במרחב- ציור ותכונות" יופיע בהמשך11.
שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 16ב ופתרון מלא
שאלה בסיסית קיץ 2003 קיץ 2008 מועד ב' קיץ 1996 חורף 2012 חורף 2017
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא
קיץ 2004 חורף 2002 קיץ 1994 קיץ 2006 מועד ב' מיוחד קיץ 2008
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא
12.
שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא
שאלה בסיסית קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2005 קיץ 2008 מועד ב' קיץ 2005 קיץ 2005
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא
13.
שאלה 28 ופתרון מלא
קיץ 2013 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא

 

סוף התרגול. בהצלחה!!!מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • וקטור, וקטור אלגברי, שיעור בוידאו, הסבר וקטור, מכפלה סקלרית, מכפלה וקטורית, חיבור וחיסור וקטורים, כפל וקטור בסקלר, שוויון וקטורים, וקטור אלגברי הסבר, וקטורים מתמטיקה 5 יחידות, וקטורים סיכום, וקטורים אלגברים סיכום, וקטורים 807 סיכום, וקטורים 582 סיכום, וקטורים מתמטיקה