לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות
חינם חינם

1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא
שאלה בסיסית שאלה בסיסית שאלה בסיסית שאלה בסיסית חלק משאלה מתוך בגרות 1986 חלק משאלה מתוך בגרות 2001 מועד ב'
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים


 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


2.

שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא
שאלה בסיסית שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

3.

שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
שאלה בסיסית שאלה בסיסית שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

4.
שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא
שאלה בסיסית שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

5.
שאלה 14 ופתרון מלא
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא
6.

שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
שאלה בסיסית שאלה בסיסית חלק משאלה מתוך בגרות 1996 חלק משאלה מתוך בגרות 1993 חלק משאלה מתוך בגרות 1999
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


7.
שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא
שאלה בסיסית שאלה בסיסית שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


8.

שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא
חורף 1986 קיץ 1981 קיץ 2001 מועד ב' קיץ 1993 קיץ 1999
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא
קיץ 1996 קיץ 1994 קיץ 2006 מועד א' (סעיף בודד) קיץ 1984 חורף 1997
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

9.
שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
חורף 1982 קיץ 2004 קיץ 2006 מועד ב' (סעיף בודד) קיץ 2006 מועד ב' מיוחד (סעיף בודד) קיץ 2004 מועד א' (סעיף בודד)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאמה התרגול כולל?

התרגול מבוסס על תרגילים מבגרויות ומכיל פתרונות מלאים ומודרכים

התרגול כולל: מספרים מרוכבים,מספר מרוכב בהצגה אלגברית, מספר מרוכב בהצגה טריגונומטרית, חילוק וכפל מספרים מרוכבים, חיבור וחיסור מספרים מרוכבים, חזקה ושורש מספרים מרווכבים, מספרים מרוכבים נוסחאות, מספרים מרוכבים תרגילים, מספרים מרוכבים הצגה קוטבית, ,מספרים מרוכבים שורשים, מספרים מרוכבים חילוק, משפט דה מואבר


האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

הערה: בתאריך 3.05.2017 שדרגנו את התרגול בפרק פעולות במספרים מרוכבים. הוספנו 22 שאלות חדשות, משאלה 1 עד שאלה 22. השאלות מ 23 עד הסוף אלו אותן שאלות שהיו קודם לכן ובאותו הסדר.


בהצלחה!!!