לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת התרגול חוברת נוסחאות
חינם חינם

 

להלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון.1.
הסבר דוגמה 1 דוגמה 2 סיכום
תחום הגדרה
קובץ 1
חינם
פונקציות שורש
קובץ 2
חינם
פונקצית חזקה
קובץ 3
חינם
תחום הגדרה
קובץ 4
חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


2.
הסבר דוגמה 3 דוגמה 4
משוואות משוואות עם שורש משוואה עם חזקה
רציונלית
קובץ 5 קובץ 6 קובץ 7
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
3.
הסבר דוגמה 5 דוגמה 6
נגזרות
קובץ 8 קובץ 9 קובץ 10
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

4.
הסבר דוגמה 7
אינטגרלים
קובץ 11 קובץ 12
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
5.
תזכורת דוגמה 8 דוגמה 9
חקירת פונקציה חורף 1987
עם שינוי
בפונקציה
חורף 1999
עם שינוי בפונקציה
קובץ 13 קובץ 14 קובץ 15
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
6.
תזכורת דוגמה 10 דוגמה 11 דוגמה 12
חישוב אינטגרלים חורף 1987
עם שינוי
בפונקציה
חורף 1991
עם שינוי
בפונקציה
קיץ 1988
עם שינוי
בפונקציה
קובץ 16 קובץ 17 קובץ 18 קובץ 19
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
7.
תזכורת דוגמה 13
שלבי עבודה חורף 1998 עם
שינוי
בפונקציות
קובץ 20 קובץ 21
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
8.
דוגמה 14
חורף 2013
לרכישת הקורס המלא
סוף התרגול בספר דיגיטלי בהצלחה!!!

 


כמות שאלות : 7 שאלות ברמה בסיסית + 6 שאלות בגרות

מה השיעור והתרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

 • נגזרות ואינטגרלים של פונקציות שורש ופונקציהת חזקה רציונלית, הסבר תחום הגדרה של פונקצית שורש וחזקה רציונלית, הסבר של משוואות של פונקצית שורש וחזקה רציונלית
  הסבר של נגזרות של פונקצית שורש וחזקה רציונלית, הסבר של אינטגרל של פונקצית שורש וחזקה רציונלית, הסבר של חקירת פונקציות של פונקצית שורש וחזקה רציונלית
  הסבר של חישוב שטחים של פונקצית שורש וחזקה רציונלית והסבר של בעיות קיצון מילוליותשל פונקצית שורש וחזקה רציונלית
  נגזרות של פונקציות שורש, אינטגרלים של פונקציות שורש, נגזרות של פונקציות מעריכיות רציונליות, אינטגרלים של פונקציות מעריכיות רציונליות
 • תרגול בגרויות פונקציות שורש ומעריך רציונלי, תרגול ברמת בגרות 5 יחידות של פונקצית שורש ומעריך רציונלי, תרגול שאלון 807 נגזרת ואינטגרל של פונקצית שורש ומעריך רציונלי
 • דף נוסחאות נגזרות ואינטגרלים של פונקציות שורש ומעריך רציונלי, הסבר ונוסחאות נגזרות אינטגרלים של פונקציות שורש ומעריך רציונלי

  האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

  מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגולבהצלחה!!!