לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן חוברת המסכמת את השיעור ודפי נוסחאות

חוברת השיעור דף נוסחאות 1 דף נוסחאות 2
חוברת השיעור
וקטור אלגברי
מצבים הדדיים
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
מצבים הדדיים, אנכיות וחיתוכים
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים

 

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון.
כל סרטון אורכו מספר דקות.
ביחד הכול 6 שעות.

1.
הסבר דוגמה 1 דוגמה 2 הסבר דוגמה 3 סעיף א' דוגמה 3 סעיף ב'
מצב הדדי בין 2 ישרים
(ללא פרמטר)
דוגמה בסיסית דוגמה בסיסית מצב הדדי בין שני ישרים-
חקירה (עם פרמטר)
דוגמה בסיסית דוגמה בסיסית
סרטון 1 (11:39 דק') סרטון 2 (12:24 דק') סרטון 3 (17:36 דק') סרטון 4 (13:03 דק') סרטון 5 (25:47 דק') סרטון 6 (9:58 דק')

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


2.

הסבר דוגמה 4 דוגמה 5 הסבר דוגמה 6
מצב הדדי בין ישר למישור
(ללא פרמטר)
דוגמה בסיסית דוגמה בסיסית מצב הדדי בין ישר למישור-
חקירה (עם פרמטר)
דוגמה בסיסית
סרטון 7 (10:46 דק') סרטון 8 (9:07 דק') סרטון 9 (5:32 דק') סרטון 10 (5:33 דק') סרטון 11 (17:01 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


3.
הסבר דוגמה 7 הסבר ודוגמה 8
מצב הדדי בין שני מישורים
(ללא פרמטר)
דוגמה בסיסית מצב הדדי בין שני מישורים (עם פרמטר)
ודוגמה בסיסית
סרטון 12 (7:55 דק') סרטון 13 (6:19 דק') סרטון 14 (7:33 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
4.

הסבר הסבר ודוגמה 9 הסבר ודוגמה 10 דוגמה 11 הסבר ודוגמה 12 דוגמה 13
ששת המקרים לחיתוכים מקרה 1- חיתוך בין 2 ישרים
ודוגמה בסיסית
מקרה 2- חיתוך בין ישר למישור
ודוגמה בסיסית
חורף 2012 מקרה 3- ישר חיתוך בין 2 מישורים
ודוגמה בסיסית
דוגמה בסיסית
סרטון 15 (04:16 דק') סרטון 16 (12:58 דק') סרטון 17 (12:34 דק') סרטון 18 (07:44 דק') סרטון 19 (16:55 דק') סרטון 20 (08:36 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 14 הסבר ודוגמה 15 הסבר ודוגמה 16 הסבר ודוגמה 17 הסבר ודוגמה 18
דוגמה בסיסית מקרה 4- חיתוך של 3
מישורים מאונכים ודוגמה בסיסית
מקרה 5- חיתוך של 2
ישרים מאונכים ודוגמה בסיסית
מקרה 5 נוסף- חיתוך של 2
ישרים מאונכים ודוגמה בסיסית
מקרה 6- חיתוך של ישר או
מישור עם הצירים ודוגמה בסיסית
סרטון 21 (04:16 דק') סרטון 22 (20:17 דק') סרטון 23 (30:42 דק') סרטון 24 (14:41 דק') סרטון 25 (06:29 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


5.
הסבר הסבר ודוגמה 19 הסבר ודוגמה 20 הסבר ודוגמה 21 הסבר ודוגמה 22 הסבר ודוגמה 23
בדיקות- 5 מקרים (אנכיות,
הימצאות נק' על ישר/מישור)
בדיקה 1- האם ישר מאונך
למישור ודוגמה
בדיקה 2- הימצאות נק'
על ישר ודוגמה
בדיקה 3- הימצאות נק'
על מישור ודוגמה
בדיקה 4- האם שלוש נק'
נמצאות על ישר אחד ודוגמה
בדיקה 5- האם ארבע נק'
נמצאות על מישור אחד ודוגמה
סרטון 26 (03:48 דק') סרטון 27 (07:19 דק') סרטון 28 (06:42 דק') סרטון 29 (05:09 דק') סרטון 30 (14:16 דק') סרטון 31 (19:49 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

6.
הסבר ודוגמה 24
קובץ 18, מציאת שיעורי
נקודה של גוף במרחב
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא7.

הסבר ודוגמה 25 הסבר ודוגמה 26 הסבר ודוגמה 27 הסבר ודוגמה 28 הסבר ודוגמה 29 הסבר ודוגמה 30
מציאת נקודת קצה של וקטור בניית משוואה על סמך אורך וקטור שוויון וקטורים/כפל וקטור בסקלר צמצום וקטור כיוון הימצאות נקודה על מישור בניית משוואה על סמך אנכיות
סרטון 30 (5:33 דק') סרטון 31 (6:38 דק') סרטון 32 (9:54 דק') סרטון 33 (4:37 דק') סרטון 34 (0:00 דק') סרטון 35 (4:39 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

הסבר ודוגמה 31 הסבר ודוגמה 32 הסבר ודוגמה 33 הסבר ודוגמה 34 הסבר הסבר ודוגמה 35 חלק א'
משוואה בהינתן ישר מקביל למישור משוואה בהינתן ישר מוכל במישור משוואה בהינתן ישר מאונך למישור משוואה בהינתן מישור מקביל למישור הפעלת מספר כללים לבניית משוואות הפעלת מספר כללים לבניית משוואות
סרטון 36 (6:55 דק') סרטון 37 (7:22 דק') סרטון 38 (0:00 דק') סרטון 39 (12:20 דק') סרטון 40 (4:54 דק') סרטון 41 (8:21 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
דוגמה 35 חלק ב' דוגמה 35 חלק ג'
משוואה בהינתן ישר מקביל למישור משוואה בהינתן ישר מוכל במישור
סרטון 42 (9:57 דק') סרטון 43 (5:56 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 8.

הסבר ודוגמה 36
קובץ 29, שאלות
עם מנסרה ישרה
לרכישת הקורס המלא9.
הסבר ודוגמה 37
קובץ 30, שאלות עם
אלמנט מטריגו במרחב
לרכישת הקורס המלא


סוף השיעור. בהצלחה!!!


מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

מצב הדדי בין ישר למישור, מצב הדדי בין שני ישרים, מצב הדדי בין מישורים, מצב הדדי בין ישרים, נקודת חיתוך בין ישר למישור, ישר החיתוך בין מישורים, ישר מאונך למישור, מישורים מאונכים, מציאת אנך למישור, ישר מקביל למישור, מישורים מאונכים, מישורים מאונכים זה לזה, מציאת ישר החיתוך בין שני מישורים, מישור מאונך למישור, מציאת נורמל למישור


בהצלחה!!!