לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

מיקוד קיץ 2020

תלמידי שאלון 581: צריכים ללמוד הכול למעט מה שסימנו ב- ירד לשאלון 581 או ב-

תלמידי שאלון 582: מומלץ לדלג כעת על הפרק הזה וללמוד אותו בהמשך ביחד עם טריגונומטריה במרחב. מפרק זה תצטרכו רק את הזהויות הבסיסיות והמשוואות הבסיסיות עבור טריגונומטריה במרחב. אנו נעדכן בהמשך מה מומלץ ללמוד ממנו. כעת תדלגו על הפרק הנ"ל לפרק הבא.


בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול )
דף נוסחאות וזהויות טריגונומטריות

 

להלן הפתרונות המלאים

חלק א'- המשוואות החשובות ביותר

1.

1.1.

שאלה 1 ופתרון מלאשאלה 2 ופתרון מלאשאלה 3 ופתרון מלאשאלה 4 ופתרון מלאשאלה 5 ופתרון מלא
       ירד 581  


1.2.

שאלה 6 ופתרון מלאשאלה 7 ופתרון מלאשאלה 8 ופתרון מלאשאלה 9 ופתרון מלאשאלה 10 ופתרון מלאשאלה 11 ופתרון מלא
           ירד 581
שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלאשאלה 15 ופתרון מלאשאלה 16 ופתרון מלאשאלה 17 ופתרון מלא

1.3.
שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא
חינם לחבריםחינם לחברים
     ירד 581  

 

1.4.

שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
חינם לחבריםחינם לחבריםחינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

1.5.

שאלה 25 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא
 ירד 581

 

2.

שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

3.
שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

4.
שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא


חלק ב'- המשוואות הפחות חשובות (כן בחומר לבגרות)

5.
שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
 ירד 581 ירד 581

הצמצום החל מבגרות קיץ 2011: צריך לדעת את כל התרגול למעט הנוסחה שמופיעה בנוסחאות שבסעיף 5.

 

6.
שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליובגרות קיץ 1977 5 יח
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

7.
שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא
בגרות סתיו 1967 5 יח'בגרות סתיו 1977 5 יח'בגרות סתיו 1997 5 יח'
עם שינוי
בגרות סתיו 1997 5 יח'
עם שינוי
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

8.
שאלה 53 ופתרון מלאשאלה 54 ופתרון מלאשאלה 55 ופתרון מלאשאלה 56 ופתרון מלאשאלה 57 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
 ירד 581 ירד 581 ירד 581 ירד 581 ירד 581
שאלה 58 ופתרון מלאשאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא
בגרות חורף 1998 5 יח'בגרות חורף 2000 5 יח'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
 ירד 581 ירד 581 ירד 581    

 

9.
שאלה 61 ופתרון מלאשאלה 62 ופתרון מלאשאלה 63 ופתרון מלאשאלה 64 ופתרון מלא
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליוקובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליוקובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליובגרות קיץ 2001 ב' 5 יח'קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

10.
שאלה 65 ופתרון מלאשאלה 66 ופתרון מלאשאלה 67 ופתרון מלאשאלה 68 ופתרון מלאשאלה 69 ופתרון מלאשאלה 70 ופתרון מלא
בגרות סתיו 1969 5 יח'בגרות קיץ 2000 5 יח'בגרות אביב 1971 5 יח'
עם שינוי
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
 ירד 581 ירד 581 ירד 581 ירד 581 ירד 581 ירד 581

 

11.

שאלה 71 ופתרון מלאשאלה 72 ופתרון מלאשאלה 73 ופתרון מלאשאלה 74 ופתרון מלא
בגרות קיץ 1987 5 יח'בגרות קיץ 1987 5 יח'
עם שינוי
בגרות קיץ 1987 5 יח'
עם שינוי
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
 ירד 581 ירד 581 ירד 581 ירד 581 

 

12.
שאלה 75 ופתרון מלא שאלה 76 ופתרון מלא שאלה 77 ופתרון מלא שאלה 78 ופתרון מלא
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליוקובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליוקובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליוקובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 79 ופתרון מלא שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליוקובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליוקובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 83 ופתרון מלא
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליוקובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

13.
שאלה 84 ופתרון מלא שאלה 85 ופתרון מלא שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

 

סוף התרגול

בהצלחה!!!


 • הצמצום החל מבגרות קיץ 2011: צריך לדעת את כל התרגול למעט הנוסחה שמופיעה בנוסחאות שבסעיף 5. (הערה תקפה לשאלונים 004, 804, 006, 806)

 • כמה שאלות התרגול כולל? התרגול כולל 51 שאלות . שאלות אלו ברובן מהוות חלק מפתרון תרגילי בגרות שנלמד בהמשך.

  מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • התרגול כולל תרגילי בגרות עם פתרונות מלאים בנושא זהויות טריגונומטריות ומשוואות טריגונומטריות.
  • בתרגול זה תמצאו זהויות טריוגנומטריות לבגרות, תמצאו נוסחאות טריגונומטריות ומשווואות טריגונומטריות.
  • בעזרת תרגול זה תוכל ללמוד מהרמה הבסיסית את המשוואות הטריגונומטריות עד לרמה הנדרשת במבחן הבגרות.
  • נתחיל בפתרון משוואות טריגונומטריות עם זהויות טריגונומטריות בסיסיות לאחר מכן נעבור למשוואות טריגונומטריות עם פירוק לגורמים ועם הצבה ולאחר מכן משוואות טריגונומטריות נפוצות של זווית כפולה ואותה זווית ולאחר מכן נעבור למשווואות טריגונומטריות מיוחדות יותר עם יחס זוויות מעורבב
  • אגב משוואות טריגונומטריות אמורות להינתן כחלק מפתרון שאלות בגרות בנושאים מתקדמים והם חקירה של פונקציות טריגונומטריות וחישובי שטחים ע"י אינטגרלים עם פונקציות טריגונומטריות.
  • חוברת תרגילים מבגרויות במתמטיקה עם פתרונותת זהויות טריגונומטריות, נוסחאות טריגונומטריות
   משוואות טריגונומטריות פשוטות, משוואות טריגונומטריות פשוטות, משוואות טריגונומטריות עם מספר, בעיה ראשונה מינוס,
   בעיה שנייה לא אותה הפונקציה, בעיה שלישית מקדם, משוואות טריגונומטריות הנפתרות ע"י הוצאת גורם משותף או ע"י הצבה, משוואות טריגונומטריות עם זווית כפולה
   משוואות טריגונומטריות עם אותה זוויות, משוואות טריגונומטריות עם יחס זוויות מעורבב, משוואות טריגונומטריות עם פירוק לגורמים נוסחאות כפל מקוצר, זהויות טריגונומטריות וביטויים טריגונומטריים

  האם התרגול בחינם? מה שמסומן ב הוא בחינם

  מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

  דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

  בהצלחה!!!

  הנתיב לדף הנוכחי: מלומד דף הבית >> מתמטיקה >> בגרות במתמטיקה >> שאלון 006 שאלון 806>> נושא: פונקציות טריגונומטריות, נגזרות חקירה >> תרגול: משוואות וזהויות טריגונומטריות