לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


חוברת השאלות
(חוברת והתרגול)
דף נוסחאות גיאומטריה אנליטית
חינם חינם

להלן הפתרונות המלאים

 

1.

הסבר
מציאת מקום גיאומטרי
חינם2. בשאלות הבאות נתמקד בכללים של: נקודה על מעגל, מעגל המשיק לישרים אופקיים/ישרים אנכיים, שני מעגלים המשיקים זה לזה

הסבר שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
תזכורות
לשאלות הבאות
בגרות 5 יחידות
קיץ 1980
בגרות 5 יחידות
חורף 1969
בגרות 5 יחידות
חורף 2001
בגרות 5 יחידות
חורף 2003
בגרות 5 יחידות
חורף 2001
חינם חינם חינם חינם חינם חינם

שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
בגרות 5 יחידות
אביב 1967
בגרות 5 יחידות
חורף 2005
חינם לחברים חינם לחברים
התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

בשאלות הבאות נתמקד בכללים של: פיתגורס, אמצע קטע, חלוקת קטע ביחס נתון, נקודה על מעגל
הסבר שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
תזכורות
לשאלות הבאות
בגרות 5 יחידות
קיץ 2005
בגרות 5 יחידות
קיץ 1982
בגרות 5 יחידות
קיץ 2001
בגרות 5 יחידות
קיץ 1981
בגרות 5 יחידות
חורף 1996
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
בגרות 5 יחידות
חורף 2006
בגרות 5 יחידות
קיץ 2010 ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


בשאלות הבאות נתמקד בכלל של: משיק משופע למעגל


הסבר שאלה 15 ופתרון מלא
תזכורת
לשאלה הבאה
בגרות 5 יחידות
חורף 2010
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאבשאלות הבאות נתמקד בכלל של: ישרים מקבילים וישרים מאונכים

הסבר שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא
תזכורת
לשאלות הבאות
בגרות 5 יחידות
קיץ 1998
בגרות 5 יחידות
קיץ 2008
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
3.

בשאלות הבאות נתמקד בכללים של: ישרים מקבילים וישרים מאונכים, מציאת שיפוע על פי 2 נקודות

הסבר שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא
תזכורות
לשאלות הבאות
בגרות 5 יחידות
קיץ 2007
בגרות 5 יחידות
קיץ 2007 ב מיוחד
בגרות 5 יחידות
קיץ 1996
בגרות 5 יחידות
קיץ 1999
בגרות 5 יחידות
חורף 1991
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאבשאלה 23 נתמקד בכלל של פיתגורס ובשאלה 24 נתמקד בנתון ספיציפי

הסבר שאלה 23 ופתרון מלא פתרון שאלה 24 ופתרון מלא
תזכורת
לשאלות הבאות
בגרות 5 יחידות
חורף 1992
בגרות 5 יחידות
קיץ 1989
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
4. בשאלות 25-27 נתמקד בכללים של: ישרים מקבילים וישרים מאונכים, מציאת שיפוע של ישר על פי 2 נקודות ועל סמך זווית מציאת משוואת משיק לפרבולה ומציאת שיפוע של משיק לפרבולה

בשאלה 28 נתמקד בכללים של: מעגל המשיק לצירים, שני מעגלים המשיקים זה לזה, מציאת משוואת משיק לפרבולה

הסבר שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא הסבר שאלה 28 ופתרון מלא
תזכורות
לשאלות הבאות
בגרות 5 יחידות
קיץ 2006
בגרות 5 יחידות
חורף 2011
בגרות 5 יחידות
קיץ 1995
תזכורות
לשאלות הבאות
בגרות 5 יחידות
קיץ 1988
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

4.

שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
בגרות 4 יחידות
קיץ 1993
בגרות 4 יחידות
קיץ 1994
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.

שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא
קיץ 2009 קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2010 קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ג'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאסוף השיעור והתרגול

בהצלחה!!!

 

מידע על השיעור ותרגול הנוכחי "גיאומטריה אנליטית מקומות גיאומטריים" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)מה התרגול כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

מקומות גיאומטריים שאלון 807, מקומות גיאומטריים הסבר, מקומות גיאומטריים נוסחאות, מקומות גיאומטריים תרגילים מבגרויות עם פתרונות מלאים, מקומות גיאומטריים שיעור, מקומות גיאומטריים תרגול