לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.
להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעור
של משוואות טריגונומטריות

נוסחאות טריגונומטריות
זהויות טריגונומטריות

לרכישת הקורס המלא חינם


להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 3 שעות ו- 40 דקות.

חלק א'- הקדמה

(ניתן לדלג על ההקדמה. התכנים החשובים מתוכה ילמדו שוב בהמשך)

0.

הגדרת פונצקיות טריגונומטריות במשולש ישר זווית פונקציות טריגונומטריות של זוויות מיוחדות הגדרת פונצקיות טריגונומטריות במעגל היחידה זוויות מיוחדות 90 180 270 360 מעלות קביעת סימן פונקציות טריגונומטריות מחזוריות של פונקציות הטריגו
הקדמה 1 (9:50 דק') הקדמה 2 (14:27 דק') הקדמה 3 (6:46 דק') הקדמה 4 (16:57 דק') הקדמה 5 (9:00 דק') הקדמה 6 (6:31 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם חינם
זהויות של מעגל היחידה הגדרת רדיאן גרף הסינוס גרף הקוסינוס גרף הטנגנס סיכום
הקדמה 7 (6:31 דק') הקדמה 8 (15:25 דק') הקדמה 9 (9:22 דק') הקדמה 10 (6:17 דק') הקדמה 11 (4:52 דק') הקדמה 12 (6:54 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם חינם

 

חלק ב'- המשוואות החשובות ביותר

1.

הסבר משוואות טריגונומטריות
פשוטות
דוגמה 1 דוגמה 2 הסבר משוואות טריגונומטריות
עם מספר
דוגמה 3 דוגמה 4
סרטון 1 (4:35 דק') סרטון 2 (7:15 דק') סרטון 3 (2:42 דק') סרטון 4 (2:35 דק') סרטון 5 (3:59 דק') סרטון 6 (2:44 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם חינם

 

דוגמה 5 דוגמה 6 ודוגמה 7 הסבר בעיה 1: מינוס דוגמה 8 דוגמה 9
סרטון 7 (6:28 דק') סרטון 8 (2:35 דק') סרטון 9 (1:35 דק') סרטון 10 (3:04 דק') סרטון 11 (5:37 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם

 

הסבר בעיה שנייה: פונקציות שונות דוגמה 10 הסבר בעיה שלישית: מקדם
(משוואה אחידה)
דוגמה 11
סרטון 12 (0:43 דק') סרטון 13 (9:03 דק') סרטון 14 (2:53 דק') סרטון 15 (3:06 דק')
חינם חינם חינם לחברים חינם לחברים

 

2.
הסבר משוואות טריגונומטריות
הנפתרות ע"י הוצאת גורם משותף או הצבה
דוגמה 12 דוגמה 13
סרטון 16 (1:14 דק') סרטון 17 (7:34 דק') סרטון 18 (6:15 דק')
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

3.
הסבר משוואות טריגונומטריות
עם זהויות של זווית כפולה
דוגמה 14 דוגמה 15 דוגמה 16 דוגמה 17
סרטון 19 (6:42 דק') סרטון 20 (8:09 דק') סרטון 21 (7:32 דק') סרטון 22 (11:07 דק') סרטון 23 (9:43 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.

הסבר משוואות טריגונומטריות
עם זהויות של אותה הזווית
דוגמה 18 דוגמה 19
סרטון 24 (2:38 דק') סרטון 25 (7:23 דק') סרטון 26 (9:11 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


חלק ג'- המשוואות הפחות חשובות (כן בחומר לבגרות)

5.

הסבר משוואות טריגונומטריות
עם זהויות של יחס זוויות מעורבב
דוגמה 20 דוגמה 21
סרטון 27 (4:03 דק') סרטון 28 (4:24 דק') סרטון 29 (7:07 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

הערה- הצמצום החל מבגרות קיץ 2011: צריך לדעת את כל השיעור למעט הנוסחה שמופיעה בנוסחאות שבסעיף 56.
סרטון 30 (3:28 דק')
סרטון 31 (6:15 דק')
לרכישת הקורס המלא
לרכישת הקורס המלא7.
הסבר דוגמה 23 דוגמה 24
קובץ 32 קובץ 33 קובץ 34
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא8.
הסבר דוגמה 25 דוגמה 26
קובץ 35 קובץ 36 קובץ 37
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

9.
הסבר דוגמה 27 דוגמה 28
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
קובץ 38
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
קובץ 39
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
קובץ 40
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא10.
הסבר דוגמה 29 דוגמה 30
קובץ 41 קובץ 42 קובץ 43
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

11.
הסבר דוגמה 31 דוגמה 32
קובץ 44 קובץ 45 קובץ 46
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

12.

הסבר משוואות
עם cotan ו/או tan

דוגמה 33 דוגמה 34 הסבר משוואות עם cotan
ו/או tan משולבות
עם sin ו/או cos
דוגמה 35 הערה לגבי צורות רישום
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
קובץ 47
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
קובץ 48
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
קובץ 49
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
קובץ 50
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
קובץ 51
קובץ זה לא בתכנית הלימוד. ניתן לדלג עליו
קובץ 52
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


13.

<><>
הסבר זהויות טריגונומטריות וביטויים
טריוגנומטריים
דוגמה 36 סעיפים א'-ב' דוגמה 36 סעיף ג' דוגמה 36 סעיפים ד'-ה' דוגמה 37 דוגמה 38
סרטון 53 (15:20 דק') סרטון 54 (10:03 דק')</fo