שיעור ותרגול מבגרויות: וקטור אלגברי שטחים
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות ודפי הנוסחאות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות דף נוסחאות 2
חוברת התרגול
וקטור אלגברי
שטחים
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
שטחים
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
חינםחינםחינםלהלן הפתרונות המלאים

חלק א' של התרגול- שאלות חישובי שטחים ברמת בסיס

הסבר שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
קובץ 1, חישוב שטח חורף 2002שאלה בסיסיתקיץ 2009 מועד ב'קיץ 2009 קיץ 2003 מועד ב'
משולש/מקבילית חישוב שטח משולש חישוב שטח משולש חישוב שטח משולש חישוב שטח משולש חישוב שטח משולש
חינםחינם חינם לחברים
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
קיץ 2001 מועד ב' חורף 2010
חישוב שטח מקבילית חישוב שטח משולש
חינם לחברים חינם לחברים
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:2.
הסבר שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא
קובץ 2 חורף 2008קיץ 2011 מועד ב'
חישוב שטח מלבן
המאונך למישור
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


3.
הסבר שאלה 10 ופתרון מלא
קובץ 3, חישוב שטח חורף 2017
של גוף במערכת צירים
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


4.
הסבר שאלה 11 ופתרון מלא הסבר שאלה 12 ופתרון מלא
קובץ 4 קיץ 2017 קובץ 5 קיץ 2016 מועד ב'
חישוב שטח בעזרת
משפטים מגיאומטריה
תזכורת
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

חלק ב' של התרגול- שאלות חישובי שטחים ברמת בגרות

5.
הסבר
קובץ 6
הסבר על הגישה לפתרון תרגילים
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא


6.
הסבר שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
קובץ 7 חורף 2001 קיץ 2005
תזכורות מתןך
פעולות
חישוב שטח
משולש ע"פ 3 נק'
חישוב שטח
משולש ע"פ 3 נק'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


7.
הסבר שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
קובץ 8, מספר דרכים קיץ 2002 מועד ב' קיץ 2005
להיפטרות מפרמטרים חישוב שטח
משולש ע"פ 3 נק'
חישוב שטח
משולש ע"פ 3 נק'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


8.
הסבר שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
קובץ 9 קיץ 2013 מועד ב' חורף 2008 קיץ 2003 מועד ב'
תזכורות
מפרק מרחקים
חישוב שטח
משולש ע"פ 3 נק'
חישוב שטח
מלבן המאונך למישור
חישוב שטח
משולש ע"פ 3 נק'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


9.
שאלות משולבות: גיאומטריה + וקטור אלגברי שטחים
הסבר שאלה 20 ופתרון מלא
קובץ 10 קיץ 2016 מועד ב'
תזכורות חישוב שטח
משולש ע"פ 3 נק'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאסוף התרגול. בהצלחה!!!

 

שיעור שטחים- בפיתוח לא לשימוש- לדלג