שיעור בוידאו: וקטור אלגברי הצגות
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן חוברת המסכמת את השיעור ודפי נוסחאות

חוברת השיעור דף נוסחאות 1 דף נוסחאות 2
חוברת השיעור
וקטור אלגברי
הצגות
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
הצגות
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
חינםחינםחינם

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 6 שעות ו- 42 דקות.


1.1.1 מציאת הצגה פרמטרית של ישר, 2 מקרים

הסבר דוגמה 1- אב טיפוס דוגמה 2- אב טיפוס הסבר דוגמה 3
הצגה פרמטרית של ישר מקרה 1: נתון נקודה + ישר מקביל מקרה 2: נתונות 2 נקודות כלל צמצום וקטור כיוון דוגמה בסיסית
סרטון 1 (9:33 דק') סרטון 2 (5:34 דק') סרטון 3 (7:37 דק') סרטון 4 (4:57 דק') סרטון 5 (8:14 דק')1.2 מציאת הצגה פרמטרית של ישר המקביל לאחד הצירים

הסבר דוגמה 4 (כמו דוגמה 2) דוגמה 5 (כמו דוגמה 1) הסבר
הצגה פרמטרית של אחד הצירים דוגמה בסיסית דוגמה בסיסית הצגה פרמטרית של ישר המאונך למישור
סרטון 6 (3:47 דק') סרטון 7 (5:07 דק') סרטון 8 (5:35 דק') סרטון 9 (1:00 דק')
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2.
הסבר דוגמה 6 דוגמה 7 הסבר
הצגה פרמטרית של מישור דוגמה בסיסית דוגמה בסיסית צמצום וקטורי כיוון
סרטון 10 (8:10 דק') סרטון 11 (12:33 דק') סרטון 12 (10:20 דק') סרטון 13 (2:58 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא3.
3.1 מציאת משוואת מישור- דרך א' (על פי וקטור מאונך + נקודה), 3 מקרים


הסבר דוגמה 8- אב טיפוס
משוואת מישור על פי נורמל ונק' זוהי דוגמה ייצוגית למציאת משוואת
מישור עפ וקטור מאונך + נק'
סרטון 14 (8:22 דק') סרטון 15 (7:51 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


3 מקרים הדומים לדוגמה 8


הסבר דוגמה 9 (כמו דוגמה 8) דוגמה 10 (כמו דוגמה 8) דוגמה 11 (כמו דוגמה 8)
3 מקרים למציאת משוואת מישור
על פי וקטור מאונך + נקודה
מקרה 1- ישר מאונך למישור + נק' מקרה 2- מישור מקביל למישור + נק' מקרה 3- קובייה
סרטון 16 (3:16 דק') סרטון 17 (5:12 דק') סרטון 18 (7:19 דק') סרטון 19 (6:30 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


3.2 מציאת משוואת מישור- דרך ב' (על פי שני וקטורי כיוון + נקודה על המישור), 8 מקרים


הסבר דוגמה 12- אב טיפוס
משוואת מישור עפ 2
וקטורי כיוון ונק'
זוהי דוגמה ייצוגית למציאת משוואת
מישור עפ 2 וקטורי כיוון + נק'
סרטון 20 (14:25 דק') סרטון 21 (25:32 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


8 מקרים הדומים לדוגמה 12


הסבר דוגמה 13 (כמו דוגמה 12) דוגמה 14 (כמו דוגמה 12) דוגמה 15 (כמו דוגמה 12) דוגמה 16 (כמו דוגמה 12)
8 מקרים למציאת משוואת מישור
עפ 2 וקטורי כיוון + נקודה
מקרה 1: נתונות
שלוש נק' על המישור
מקרה 2: נתון 2 נק'
על המישור + ישר מקביל
מקרה 3: נתון ישר
מוכל במישור + נק'
מקרה 4: נתונים 2
ישרים המוכלים במישור
סרטון 22 (6:51 דק') סרטון 23 (16:17 דק') סרטון 24 (8:50 דק') סרטון 25 (5:42 דק') סרטון 26 (7:23 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 17 (כמו דוגמה 12) דוגמה 18 (כמו דוגמה 12) דוגמה 19 (כמו דוגמה 12) דוגמה 20 (כמו דוגמה 12)
מקרה 5: נתונים 2 ישרים
מקבילים המוכלים במישור
מקרה 6: נתון מישור
מאונך למישור + 2 נק'
מקרה 7: נתון 2 מישורים
המאונכים למישור + נק'
מקרה 8: קובייה,
חורף 2009
סרטון 27 (13:48 דק') סרטון 28 (7:22 דק') סרטון 29 (12:38 דק') סרטון 30 (16:21 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא3.3 מציאת משוואת מישור המקביל לאחד מתוך שלושת הצירים


הסבר דוגמה 21 (כמו דוגמה 12)
מציאת משוואת מישור
המקביל לאחד הצירים
דוגמה בסיסית
סרטון 31 (1:30 דק') סרטון 32 (12:21 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא3.4 מציאת משוואת מישור המקביל לשני צירים מתוך השלושה


הסבר דוגמה 22 הסבר דוגמה 23 הסבר דוגמה 24
משוואת המישור
xy או yz או xz
דוגמה
בסיסית
משוואת מישור המקביל
ל- 2 צירים
דוגמה
בסיסית
ניסוח נוסף למשוואת מישור
המקביל ל- 2 צירים
דוגמה
בסיסית
סרטון 33 (9:14 דק') סרטון 34 (11:56 דק') סרטון 35 (9:25 דק') סרטון 36 (4:12 דק') סרטון 37 (9:29 דק') סרטון 38 (13:26 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.
הסבר דוגמה 25 (כמו דוגמה 1) דוגמה 26 (כמו דוגמה 1) הסבר
מציאת הצגה פרמטרית
של ישר המאונך למישור
חורף
2012
חורף
2009
מציאת הצגה פרמטרית
של ישר המאונך לישר
סרטון 39 (4:30 דק') סרטון 40 (4:52 דק') סרטון 41 (6:20 דק') סרטון 42 (0:36 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.

הסבר דוגמה 27 הסבר דוגמה 28 (כמו דוגמה 12)
מעבר ממשוואת מישור
להצגה פרמטרית
דוגמה
בסיסית
מעבר מהצגה פרמטרית
למשוואת מישור
דוגמה
בסיסית
סרטון 43 (3:58 דק') סרטון 44 (10:11 דק') סרטון 45 (3:00 דק') סרטון 46 (10:13 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא6.
הסבר הסבר הסבר
לסיכום הצגה פרמטרית של ישר לסיכום הצגה פרמטרית של מישור לסיכום משוואת מישור
סרטון 47 (6:13 דק') סרטון 48 (3:58 דק') סרטון 49 (6:15 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוף השיעור

בהצלחה!!!