לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
סיכום 1- טבלת אינטגרלים, טבלת נגזרות,
טבלת משוואות וזהויות טריגונומטריות
סיכום 2- שיטות לחישוב אינטגרל טריגונומטרי
חישוב שטח ונפח על ידי אינטגרל

 

להלן הפתרונות המלאים

1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא
חישווב אינטגרל טריגונומטרי
מיידי מטבלה
חישווב אינטגרל טריגונומטרי
מיידי מטבלה
חישווב אינטגרל טריגונומטרי
בהסתמך על זהויות טריגונומטריות
חישווב אינטגרל טריגונומטרי
בהסתמך על הנגזרת (אימות אינטגרל)

הערה:
חישוב אינטגרל טריגונומטרי בצורת מכפלה/מנה יופיע בהמשך.
• חישוב אינטגרל של מכפלה מהצורה: (f(x)· g(x
• חישוב אינטגרל של מנה מהצורה: (f(x)⁄g(x
שמומר לצורת מכפלה (שאלות 41, 42, 43)2.

2.1.

שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא
חורף 2003, 4 יחידות קיץ 2006 מועד א', 4 יחידות חורף 1977, 5 יחידות חורף 1979, 5 יחידות


שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
חורף 1995, 4 יחידות חורף 2005, 4 יחידות חורף 1992, 4 יחידות קיץ 2012 מועד ב', 4 יחידות
חינם לחברים חינם לחברים


שאלה 13 ופתרון מלא
חורף2009, 4 יחידות
חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
קיץ 2009 מועד א', 4 יחידות קיץ 2009 מועד ב', 4 יחידות קיץ 2011, 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
2.3. חישוב שטחים פונקציות טריגונומטריות עם פרמטרים

שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא
קיץ 2009 מועד א', 4 יחידות קיץ 2009 מועד ב', 4 יחידות חורף 2012, 4 יחידות חורף 2012, 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא
חורף 2010, 4 יחידות חורף 2002, 5 יחידות קיץ 2003, 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

2.4. חישוב שטחים פונקציות טריגונומטריות - ללא ציור נתון (לרוב בשלב א' נחקור, ובשלב ב' נצייר)

שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא
קיץ 2005 עם שינוי, 4 יחידות חורף 2011, 4 יחידות קיץ 1970 עם שינוי, 4 יחידות קיץ 1971, 4 יחידות

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא
סתיו 1979, 5 יחידות סתיו 1970, 5 יחידות קיץ 1984, 5 יחידות חורף 2010, 5 יחידות

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא
חורף 2003, 5 יחידות חורף 1999, 5 יחידות חורף 2009, 5 יחידות קיץ 2009, 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא
קיץ 2012, 5 יחידות קיץ 2011 מועד א', 5 יחידות קיץ 2010, 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא
סתיו 1968, 5 יחידות קיץ 1970, 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא

קיץ 2009 מועד ב', 5 יחידות חורף 2012, 5 יחידות

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
3.

שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא
קיץ 2009 מועד מיוחד, 5 יחידות קיץ 2011 מועד ב', 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.
שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא
קיץ 2003, 4 יחידות קיץ 2007 מועד ב', 4יחידות חורף 2007 מעובד, 4 יחידות קיץ 1993 מעובד, 4 יחידות

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.

שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא
קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2013 מועד ב' קיץ 2010 מועד ב' חורף 2011 קיץ 2014
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא
קיץ 2015 חורף 2016 קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוף התרגול

בהצלחה!!!

 

 


מספר שאלות הבגרות בתרגול (לכל השאלות פתרון מלא ומודרך): 49 שאלות בעיקר מבגריות בנושא חישובי שטחים נפחים פונקציות טריגונומטירות ומציאת פונקציה קדומה על פי נגזרתה

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

 • שטחים, שטח, נפחים, חישובי שטחים, חישובי נפחים, אינטגרל, אינטגרלים, אינטגרלים טריגונומטריים, אינטגרל טריגונומטרי, פונקצייה, פונקציות, חישוב אינטגרל טריגונומטרי,
  זהויות טריגונומטריות, אימות אינטגרל, פונקציות טריגונומטריות לבגרות, תרגול פונקציות טריגונומטריות, חישוב שטח פונקציות טריגונומטריות, אינטגרלים של פונקציות טריגונומטריות, אינטגרל של פונקצייה טריגונומטרית, נגזרת של פונקצייה טריגונומטרית,
  חישוב שטח טריגו, פונקציות טריגונומטריות, נפח, נגזרת, נגזרות, טריגונומטריה,
  חישוב שטחים, חישוב נפחים, נגזרת של פונקציה
  פונקציות טריגונומטריות לבגרות
  תרגול פונקציות טריגונומטריות, חישוב שטחים, חישוב אינטגרלים
  טבלת אינטגרלים, אינטגרלים נוסחאות, אינטגרלים מידיים
  חישוב שטחים אינטגרלים, אינטגרלים טריגונומטריים
  נוסחאות אינטגרלים, ספר אינטגרלים טריגונומטריים,
  אינטגרלים ונגזרות, אינטגרל טריגונומטרי
  טבלאות אינטגרלים, חישובי שטחים עם פונקציה טריגונומטרית
  חישוב שטחים טריגונומטריים, מציאת פונקציה על פי נגזרתה,
  אינטרלים טריגונומטרים
  אינטגרל טריגונומטרי
  חישובי שטחים עם פונקציה טריגונומטריות, מציאת פונקציה טריגונומטריות על פי נגזרתה
  אימות אינטגרלים טריגונומטריים, אימות אינטגרל טריגונומטרי, חישוב שטחים אינטגרלים, נוסחאות טריגונומטריות, זהויות טריגונומטריות
  אינטגרל של פונקציה טריגונומטרית, חישוב נפחים אינטגרלים, חישוב נפח אינטגרל

  האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות- לחנות הקורסים)

  מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

בהצלחה!!!