לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: חישובי שטחים ונפחים פונקציות טריגונומטריות

לשאלה הבאה עם פתרון מלא

 

להלן השאלה עם פתרון מלא בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: