שיעור בוידאו: וקטור אלגברי מרחקים
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן חוברת המסכמת את השיעור ודפי נוסחאות

חוברת השיעור דף נוסחאות 1 דף נוסחאות 2
חוברת השיעור
וקטור אלגברי
מרחקים
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
מרחקים
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
חינםחינםחינםלהלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות.
ביחד הכול 5 שעות.

חלק א' של השיעור- שאלות חישובי מרחקים ברמת בסיס

הסבר הסבר דוגמה 1 דוגמה 2 דוגמה 3
דברי פתיחה מקרה 1- מרחק בין נקודה למישורדוגמה בסיסית- ללא פרמטרחורף 2008- ללא פרמטרקיץ 2001 מועד ב'- ללא פרמטר
סרטון 1 (00:31 דק') סרטון 2 (04:18 דק')סרטון 3 (06:25 דק')סרטון 4 (03:48 דק')סרטון 5 (17:37 דק')
חינםחינם

הסבר דוגמה 4
מקרה 1- מרחק נקודה ממישור
כאשר המרחק נתון
חורף 2008-
עם פרמטר
סרטון 6 (11:56 דק') סרטון 7 (07:49 דק')

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


הסבר דוגמה 5 הסבר דוגמה 6 דוגמה 7 דוגמה 7- המשך
מקרה 2- מרחק בין ישר
למישור (מקבילים)
קיץ 2002-
ללא פרמטר
מקרה 2- מרחק בין ישר
למישור (מקבילים) כאשר
המרחק נתון
חורף 2008-
עם פרמטר
קיץ 2007 מועד א'-
עם פרמטר
קיץ 2007 מועד א'-
עם פרמטר
סרטון 8 (09:42 דק')סרטון 9 (08:31 דק') סרטון 10 (02:34 דק') סרטון 11 (09:16 דק') סרטון 12 (12:21 דק') סרטון 13 (12:14 דק')
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאהסבר דוגמה 8 הסבר דוגמה 9 ופתרון מלא דוגמה 10 ופתרון מלא
מקרה 3- מרחק בין
מישורים מקבילים
דוגמה בסיסית- ללא פרמטר הערה לגבי קובייה קיץ 2006- ללא פרמטר קיץ 2003 מועד ב'- עם פרמטר
סרטון 14 (14:57 דק')סרטון 15 (07:11 דק') סרטון 16 (02:09 דק') סרטון 17 (07:24 דק') סרטון 18 (13:28 דק')
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


הסבר דוגמה 11 חלק 1 ופתרון מלא דוגמה 11 חלק 2 ופתרון מלא הסבר דוגמה 12 חלק 1 ופתרון מלא דוגמה 12 חלק 2 ופתרון מלא
מקרה 4- מרחק בין ישרים
מצטלבים
קיץ 2000, ללא פרמטר קיץ 2000, ללא פרמטר מקרה 4- מרחק בין ישרים
מצטלבים עם פרמטר
חורף 1998 חורף 1998
סרטון 19 (09:38 דק') סרטון 20 א' (10:13 דק') סרטון 20 ב' (10:54 דק') סרטון 20 ג' (1:43 דק') סרטון 21 א' (09:40 דק') סרטון 21 ב' (08:27 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר דוגמה 13 ופתרון מלא דוגמה 14 ופתרון מלא
מקרה 5- מציאת מרחק בין
שתי נקודות
חורף 2008 קיץ 2008 מועד ב'
סרטון 22 (01:04 דק') סרטון 23 (02:13 דק') סרטון 24 (16:37 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאהסבר דוגמה 15 ופתרון מלא דוגמה 16 חלק 1 ופתרון מלא דוגמה 16 חלק 2 ופתרון מלא דוגמה 16 חלק 3 ופתרון מלא
מקרה 6- מציאת מרחק
בין נקודה לישר
קיץ 1999 קיץ 2008 מועד ב' קיץ 2008 מועד ב' קיץ 2008 מועד ב'
סרטון 25 (04:21 דק') סרטון 26 (13:30 דק') סרטון 27 א' (13:03 דק') סרטון 27 ב' (06:48 דק') סרטון 27 ג' (07:20 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאהסבר דוגמה 17 ופתרון מלא דוגמה 18 ופתרון מלא
מציאת מרחק בין ישר לישר (מקבילים) שאלה בסיסית ללא פרמטר שאלה בסיסית עם פרמטר
סרטון 28 (02:08 דק') סרטון 29 (03:29 דק') סרטון 30 (04:11 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סיכום תמציתי של מרחקים מקרים 1 עד 7

סיכום 7 המקרים של מרחקים(מקרים 1-4) המשך- סיכום 7 המקרים של מרחקים (מקרים 5-7) סיכום שאלות עם פרמטרים
סרטון 30א (10:24 דק') סרטון 30ב (06:06 דק') סרטון 30ג (03:56 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

חלק ב' של השיעור- שאלות חישובי מרחקים ברמת בגרות

 

איך לגשת לשאלות בגרות + תזכורות מפרקים קודמים

איך לגשת לשאלת בגרות תזכורת לפעולות
מציאת שיעורי נקודה
תזכורת להצגות תזכורת למצבים הדדיים
סרטון 31 (11:28 דק') סרטון 31ב (04:11 דק') סרטון 31ג (10:09 דק') סרטון 31ד (07:39 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

תזכורת לחיתוכים תזכורת לחמש בדיקות תזכורת בניית משוואות תזכורת לקובייה
סרטון 31ה (07:30 דק') סרטון 31ו (05:03 דק') סרטון 31ז (00:37 דק') סרטון 31ח (05:34 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


מקרה 1-

דוגמה 19- מעבר על הנתונים דוגמה 19- סעיף א דוגמה 19- סעיף ב
סרטון 32א (08:35 דק') סרטון 32ב (16:35 דק') סרטון 32ג (02:51 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


מקרה 2-

הסבר דוגמה 20- סעיף א דוגמה 20- סעיף ב1 דוגמה 20- סעיף ב2
קובץ 14, תזכורת סרטון 33א (10:33 דק') סרטון 33ב (13:32 דק') סרטון 33ג (04:00 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא

מקרה 3-

הסבר דוגמה 21- סעיף א חלק א דוגמה 21- סעיף א חלק ב דוגמה 21- סעיף ב
קובץ 15, תזכורת סרטון 36א (06:40 דק') סרטון 36ב (10:16 דק') סרטון 36ג (05:49 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאמקרה 4-

הסבר דוגמה 22 ופתרון מלא
קובץ 16, תזכורת חורף 2006
מרחק בין ישר לישר ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 5-
הסבר דוגמה 23 ופתרון מלא
קובץ 17, תזכורת חורף 2007
מפרק מצבים הדדיים ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 6-
הסבר דוגמה 24 ופתרון מלא
קובץ 18, תזכורת קיץ 2008 מועד ב'
מרחק בין נקודה לישר ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר דוגמה 25 ופתרון מלא
קובץ 19, תזכורות חורף 2011
מטריגו במרחב ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאסוף התרגול. בהצלחה!!!