שיעור ותרגול מבגרויות: וקטור אלגברי נפחים
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות ודפי הנוסחאות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות דף נוסחאות 2
חוברת התרגול
וקטור אלגברי
נפחים
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
נפחים
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
חינםחינםחינםלהלן הפתרונות המלאים


חלק א' של התרגול- שאלות חישובי נפחים ברמת בסיס


הסבר שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא
קובץ 1, מציאת נפחקיץ 2001 מועד ב'קיץ 2009 מועד ב'קיץ 2010 מועד ב'קיץ 2010
פירמידהשאלה בסיסיתשאלה בסיסיתשאלה בסיסיתשאלה בסיסית
חינםחינם
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:הסבר שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא
קובץ 2, נפח פירמידהקיץ 2010 מועד ב'חורף 2017
על מערכת ציריםשאלה בסיסיתשאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


הסבר שאלה 7 ופתרון מלא
קובץ 3, חישוב יחסקיץ 2008
נפחי פירמידות עם
בסיס זהה
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


הסבר שאלה 8 ופתרון מלא
קובץ 4, תזכורת קיץ 2011 מועד ב'
מפרק מרחקים שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא
הסבר שאלה 9 ופתרון מלא
קובץ 5 קיץ 2017
משפט פיתגורס שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
קובץ 6, חישוב קיץ 2006 קיץ 2006
נפח של מנסרה נפח קובייה נפח תיבה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
קובץ 7, בניית קיץ 2017 חורף 2010 חורף 2006
משוואות עם נפח נפח פירמידה נפח פירמידה נפח תיבה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר שאלה 15 ופתרון מלא
קובץ 8, תזכורות קיץ 2017
מטריגו במרחב שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאחלק ב' של התרגול- שאלות חישובי נפחים ברמת בגרותמקרה 1- חישוב נפח של פירמידה, כאשר שטח הבסיס יחושב בעזרת 3 קודקודים, רמת 5 יח"ל
הסבר שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא
קובץ 9, חישובקיץ 2001 מועד ב'קיץ 2009 מועד ב'
נפח של פירמידהשאלת בגרות מלאהשאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 2- חישוב נפח של פירמידה, הממוקמת על מערכת צירים, רמת 5 יח"ל
הסבר שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
קובץ 10, תזכורות חורף 2017 קיץ 2010 מועד ב'
מפרק פעולות שאלת בגרות מלאה שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


הסבר שאלה 20 ופתרון מלא
קובץ 11, חישוב יחסקיץ 2008
נפחי פירמידות עם
בסיס זהה
שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


הסבר שאלה 21 ופתרון מלא הסבר שאלה 22 ופתרון מלא
קובץ 12, תזכורת קיץ 2011 מועד ב' קובץ 13, תזכורות קיץ 2010
מפרק מרחקים שאלת בגרות מלאה מפרק מצבים הדדיים שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא
הסבר שאלה 23 ופתרון מלא
קובץ 14, תזכורת קיץ 2017
משפט פיתגורס שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר שאלה 24 ופתרון מלא
קובץ 15, חישוב קיץ 2006
נפח של מנסרה שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
קובץ 16, בניית קיץ 2017 חורף 2006
משוואות עם נפח שאלת בגרות מלאה שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא הסבר שאלה 29 ופתרון מלא
קובץ 17, תזכורות קיץ 2017 חורף 2010 קובץ 18 חורף 2018
מטריגו במרחב שאלת בגרות מלאה שאלת בגרות מלאה שאלות משולבות שאלת בגרות מלאה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


סוף התרגול. בהצלחה!!!

 

שיעור נפחים- בפיתוח לא לשימוש- לדלג