לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות גיאומטריה אנליטית
חינם חינם


להלן הפתרונות המלאים


חלק 1 - לימוד ותרגול עד רמת 4 יחידות0.
הסבר שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא
הקדמה
חינם
שאלת בסיס
חינם
שאלת בסיס
חינם
שאלת בסיס
חינם
1.
הסבר שאלה 4 ופתרון מלא הסבר שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
חיתוך מעגל עם
הצירים
שאלת בסיס חיתוך ישר עם
המעגל
שאלת בסיס בגרות 4 יחידות
קיץ 2005 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
חורף 2003
חינם חינם חינם חינם חינם חינם
2.
הסבר שאלה 8 ופתרון מלא הסבר
משוואת המעגל
חינם לחברים
שאלת בסיס
חינם לחברים
שלבי עבודה
חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:
הסבר שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
כלל 1: נקודה
על מעגל
שאלת בסיס
שאלת בסיס
שאלת בסיס
שאלת בסיס
בגרות 4 יחידות
חורף 2010
בגרות 4 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
בגרות 3 יחידות
קיץ 2009 מועד א'
בגרות 4 יחידות
חורף 2002
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
כלל 2: מרכז
המעגל על ישר
שאלת בסיס
שאלת בסיס
בגרות 4 יחידות
קיץ 1994
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא
כלל 3: קצות הקוטר שאלת בסיס
שאלת בסיס
בגרות 4 יחידות
חורף 2005
בגרות 4 יחידות
חורף 2006
בגרות 4 יחידות
חורף 2007
בגרות 4 יחידות
חורף 2008
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא
בגרות 4 יחידות
קיץ 1996
בגרות 4 יחידות
חורף 1990
בגרות 4 יחידות
קיץ 2009 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

הסבר שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא
כלל 4: מעגל
המשיק לצירים
שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס בגרות 4 יחידות
קיץ 2003
בגרות 4 יחידות
קיץ 1992
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
הסבר שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
כלל 5: משיק
משופע למעגל
בגרות 4 יחידות
קיץ 1995
בגרות 4 יחידות
קיץ 2007 מועד ב'
בגרות 3 יחידות
קיץ 2010
בגרות 4 יחידות
קיץ 1995
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
3.

הסבר שאלה 38 ופתרון מלא הסבר שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא
כלל 4: קוטר בגרות 3 יחידות
חורף 2009
כלל 5: משיק
משופע למעגל
שאלת בסיס בגרות 3 יחידות
קיץ 2005 מועד א'
בגרות 3 יחידות
קיץ 2009
בגרות 3 יחידות
חורף 2011
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4.

 

הסבר שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא הסבר שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא
מעגל חוסם מרובע/
משולש
בגרות 3 יחידות
קיץ 2007 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
חורף 2003
מיתר וזווית היקפית בת
90 מעלות
בגרות 4 יחידות
חורף 1990 עם שינוי
בגרות 4 יחידות
קיץ 2010
בגרות 4 יחידות
קיץ 1994
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא
בגרות 4 יחידות
חורף 2000
בגרות 4 יחידות
קיץ 2001 מועד א'
בגרות 4 יחידות
קיץ 2003 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
חורף 1989
בגרות 4 יחידות
חורף 2000
בגרות 4 יחידות
קיץ 2009 מועד א'
בגרות 4 יחידות
חורף 2011
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא
בגרות 4 יחידות
חורף 1993
בגרות 4 יחידות
קיץ 1988
בגרות 4 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 חלק 2- לימוד ותרגול רמת 5 יחידות5.
הסבר
תזכורת- שלבי עבודה
מציאת משוואת מעגל
לרכישת הקורס המלא
הסבר שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא
כלל 6- משיק משופע
למעגל- מרחק נק מישר
בגרות 5 יחידות
קיץ 1977
בגרות 5 יחידות
חורף 1979
בגרות 5 יחידות
חורף 1979
בגרות 5 יחידות
אביב 1967
בגרות 5 יחידות
קיץ 1968
בגרות 5 יחידות
קיץ 1974
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא
בגרות 5 יחידות
סתיו 1974
בגרות 5 יחידות
קיץ 1983
בגרות 5 יחידות
קיץ 1978
בגרות 5 יחידות
חורף 2007
בגרות 5 יחידות
קיץ 1994
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

הסבר שאלה 69 ופתרון מלא
כלל 7- 2 מעגלים
משיקים זה לזה
בגרות 5 יחידות
חורף 1979
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

הסבר שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא
כלל 8- תכונות
גיאומטריות של משולש
ישר זווית
בגרות 5 יחידות
אביב 1974
בגרות 5 יחידות
קיץ 1981
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

6.
הסבר שאלה 72 ופתרון מלא שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא שאלה 75 ופתרון מלא שאלה 76 ופתרון מלא שאלה 77 ופתרון מלא
שלבי עבודה מציאת
משוואת משיק
בגרות 5 יחידות
קיץ 1977
בגרות 5 יחידות
אביב 1968
בגרות 5 יחידות
חורף 1972
בגרות 5 יחידות
קיץ 2006
בגרות 5 יחידות
חורף 1973
בגרות 5 יחידות
קיץ 1973
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 78 ופתרון מלא
בגרות 5 יחידות
קיץ 2005 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא7.
הסבר שאלה 79 ופתרון מלא שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 83 ופתרון מלא
שלבי עבודה מעגל
חסום במשולש
בגרות 5 יחידות
חורף 1971
בגרות 5 יחידות
אביב 1967
בגרות 5 יחידות
קיץ 1984
בגרות 5 יחידות
סתיו 1968
בגרות 5 יחידות
חורף 1986
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

8.
הסבר שאלה 84 ופתרון מלא שאלה 85 ופתרון מלא הסבר שאלה 86 ופתרון מלא
שלבי עבודה מעגל
חסום בריבוע
בגרות 5 יחידות
קיץ 1976
בגרות 5 יחידות
חורף 1970/1989
שלבי עבודה מעגל
חסום במעוין
בגרות 5 יחידות
קיץ 1981
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
9.
הסבר שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא
מעגל חוסם מרובע/
משולש
בגרות 5 יחידות
אביב 1975
בגרות 5 יחידות
קיץ 1975
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא10.

שאלה 89 ופתרון מלא שאלה 90 ופתרון מלא שאלה 91 ופתרון מלא שאלה 92 ופתרון מלא
חורף 2010 חורף 2015 חורף 2016 קיץ 2016
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 

סוף השיעור והתרגול . בהצלחה!!!
מה התרגול כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

גיאומטריה אנליטית,גיאומטריה אנליטית הסבר גיאומטריה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית תרגילים ופתרונות, גיאומטריה אנליטית נוסחאות,
נוסחאות גיאומטריה אנליטית, גיאומטריה אנליטית 5 יחידות גיאומטריה אנליטית 807 , גיאומטריה אנליטית בגרות 5 יחידות
הנדסה אנליטית, הנדסה אנליטית הסבר, הנדסה אנליטית תרגילים, הנדסה אנליטית תרגילים ופתרונות, הנדסה אנליטית נוסחאות, נוסחאות הנדסה
אניליטית, הנדסה אנליטית 5 יחידות, הנדסה אניליטית 807, הנדסה אנליטית בגרות 5 יחידות
גיאומטריה אנליטית מעגלים, גיאומטריה אנליטית מעגל, גיאומטריה אנליטית מעגל הסבר, גיאומטריה אנליטית מעגל משיק, גיאומטריה אנליטית משוואת
מעגל, גיאומטריה אנליטית מעגל תרגילים, גיאומטריה אנליטית קוטר מעגל, גיאומטריה אנליטית משוואת משיק, גיאומטריה אנליטית משולשים חסומים במעגל
גיאומטריה אנליטית מרובעים חסומים במעגל
הנדסה אנליטית מעגלים, הנדסה אנליטית מעגל, הנדסה אנליטית מעגל הסבר, הנדסה אניליטת משוואת מעגל, הנדסה אנליטית מעגל תרגילים, הנדסה
אניליטת קוטר מעגל, הנדסה אנילטית משוואת משיק, הנדסה אנליטת משולש חסום במעגל, הנדסה אנליטית מרובע חסום במעגל