לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת השיעור שמועבר בוידאו
חישובי שטחים פולינום מנה ושורש
טבלת אינטגרלים מיידים
(אינטגרלים נוסחאות)
לרכישת הקורס המלא חינם

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 9 שעות.

 

 

חלק א' של השיעור- אינטגרלים פולינום מנה ושורש רמת 4-5 יחידות ( 9 שעות )

 

 

1.
הקדמה מהו אינטגרל חישוב אינטגרל של מספר, חזקה ומקדם חישוב אינטגרל של פולינום (רב איבר) חישוב אינטגרל של חזקה על ביטוי מורכב
סרטון 1 (3:34 דק') סרטון 2 (13:29 דק') סרטון 3 (14:09 דק') סרטון 4 (7:45 דק')
חינם חינם חינם חינם

 

1.2.

חישוב אינטגרל של מנה- קטע 1 חישוב אינטגרל של מנה- קטע 2 חישוב אינטגרל של מנה- קטע 3
סרטון 5 (9:41 דק') סרטון 6 (10:05 דק') סרטון 7 (7:00 דק')
חינם חינם חינם

1.3.
חישוב אינטגרל של שורש- קטע 1 חישוב אינטטגרל של שורש- קטע 2 חישוב אינטגרל של שורש- קטע 3
סרטון 8 (10:32 דק') סרטון 9 (11:53 דק') סרטון 10(11:55 דק')
חינם חינם חינם

 

1.4.

חישוב אינטגרל בהינתן הנגזרת
מכונה: אימות אינטגרל
דוגמה 0
חישוב אינטגרל בין גבולות
מכונה: אינטגרל מסוים
דוגמה 1
סרטון 11 (9:31 דק') סרטון 12 (5:59 דק')
חינם חינם

 

2.

הסבר הנוסחה לחישוב שטח
ע"י אינטגרל
הסבר חישוב שטח
מקרה 1: שטח המורכב משתי פונקציות
מקרה 2: פונקציה עליונה מתחלפת
הסבר חישוב שטח
מקרה 3:
שטח המורכב משלוש פונקציות
הסבר חישוב שטח
מקרה 3:
שטח המורכב משלוש פונקציות
סרטון 13 (8:34 דק') סרטון 14 (9:26 דק') סרטון 15 (10:54 דק') סרטון 16 (10:14 דק')
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים2.1.

דוגמה 2 סעיף א' דוגמה 2 סעיף ב'
סרטון 17 (11:10 דק')
קיץ 2001 מועד ב'
סרטון 18 (11:40 דק')
קיץ 2001 מועד ב'
חינם לחברים חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

דוגמה 3- קטע 1 דוגמה 3- קטע 2 דוגמה 3- קטע 3 דוגמה 3- קטע 4
סרטון 19 (10:55 דק')
קיץ 2003 מועד ב'
סרטון 20 (9:54 דק')
קיץ 2003 מועד ב'
סרטון 21 (10:27 דק')
קיץ 2003 מועד ב'
סרטון 22 (7:18 דק')
קיץ 2003 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

2.2.

תזכורת: מציאת משוואת משק תזכורת: שיפועים דוגמה 4, סעיף א' דוגמה 4, סעיף ב'- קטע 1
סרטון 23 (6:03 דק')
סרטון 24 (11:30 דק')
סרטון 25 (7:45 דק')
חורף 1999
סרטון 26 (13:39 דק')
חורף 1999
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 4, סעיף ב'- קטע 2 דוגמה 4, סעיף ב'- קטע 3 דוגמה 5 סעיפים א ו- ב דוגמה 5 סעיף ג'
סרטון 27 (12:16 דק')
חורף 1999
סרטון 28 (15:01 דק')
חורף 1999
סרטון 29 (11:25 דק')
קיץ 2000
סרטון 30 (8:58 דק')
קיץ 2000
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

הסבר ציור משיק דוגמה 6 , סעיף א' דוגמה 6, סעיף ב'- קטע 1 דוגמה 6, סעיף ב' - קטע 2 דוגמה 6, סעיף ב' - קטע 2
סרטון 31 (8:26 דק')
סרטון 32 (15:10 דק')
קיץ 1995(אינטגרל של מנה)
סרטון 33 (12:18 דק')
קיץ 1995(אינטגרל של מנה)
סרטון 34 (12:36 דק')
קיץ 1995(אינטגרל של מנה)
סרטון 35 (12:08 דק')
קיץ 1995(אינטגרל של מנה)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

2.3.

הסבר מציאת משוואת ישר דוגמה 7 קטע 1 דוגמה 7 קטע 2
סרטון 36 (4:55 דק')
סרטון 37 (8:09 דק')
קיץ 1996
סרטון 38 (10:06 דק')
קיץ 1996
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
2.4.

תזכורת: מציאת פרמטרים דוגמה 8 דוגמה 9 סעיף א' דוגמה 9 סעיף ב'
סרטון 39 (4:46 דק')
סרטון 40 (14:14 דק')
קיץ 1992
סרטון 41 (9:39 דק')
קיץ 2002 מועד ב' (אינטגרל של שורש)
סרטון 42 (16:19 דק')
קיץ 2002 מועד ב' (אינטגרל של שורש)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא2.5.

הסבר ציור ישר, פרבולה,
שתי פונקציות ושורש
מלווה בדוגמה 10
דוגמה 11 לסיכום- דוגמאות מבגרויות
לבניית משוואות השטח
פתרון שלדי- קטע 1
לסיכום- דוגמאות מבגרויות
לבניית משוואות השטח
פתרון שלדי- קטע 2
סרטון 43 (16:08 דק') סרטון 44 (12:43 דק'), חורף 1977 סרטון 45 (9:31 דק') סרטון 46 (13:23 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

3.
הסבר מציאת פונקציה על פי נגזרתה
(=מציאת פונקציה קדומה)
דוגמה 12- כלל 1 דוגמה 13- כלל 2 דוגמה 14- כלל 3
סרטון 47 (2:49 דק')
סרטון 48 (7:04 דק')
סרטון 49 (11:04 דק')
קיץ 2003
סרטון 50 (7:45 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

דוגמה 15- כלל 4 דוגמה 16- כלל 5 דוגמה 17- כללים 4 ו- 1
סרטון 51 (8:29 דק')
סרטון 52 (11:43 דק')
קיץ 1999
סרטון 53 (8:18 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

 

חלק ב' של השיעור- אינטגרלים נוספים ברמת 5 יחידות בלבד

 

4. 4.1.

הנוסחה לאינטגרל של מכפלה ומנה דוגמה 18 דוגמה 19
קובץ 54
• נוסחה עבור אינטגרל של מכפלה
מהצורה: (f(x)· g(x
• נוסחה עבוראינטגרל של מנה מהצורה:
(f(x)⁄g(x שמומר למכפלה
קובץ 55
• חישוב אינטגרל של מכפלה
מהצורה: (f(x)· g(x
• חישוב אינטגרל של מנה מהצורה:
(f(x)⁄g(x שמומר למכפלה
קובץ 56
קיץ 2006 מועד ב', 5 יחידות

אינטגרל של מכפלה (f(x)· g(x

לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.2.
הסבר לחלוקת פולינומים מלווה בדוגמה 20 דוגמה 21 דוגמה 22 דוגמה 22ב'
קובץ 57
• אינטגרל של מנה מהצורה: חלוקת פולינומים

• אינטגרל של מנה מהצורה: a+b)⁄c)
קובץ 58
קיץ 2005, 5 יחידות
אינטגרל של חלוקת פולינומים
קובץ 59
קיץ 2005 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל של חלוקת פולינומים
קובץ 59ב'
קיץ 2016 מועד א', 5 יחידות
אינטגרל של מנה הניתנת לצמצום ע"י פירוק לגורמים


לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.3.

הסבר שאלות משולבות דוגמה 23 דוגמה 24
קובץ 60
שאלות המשלבות חקירה
וחישובי שטחים
קובץ 61
קיץ 2007, 5 יחידות

אינטגרל של מנה (f(x)⁄g(x
קובץ 62
קיץ 2006, 5 יחידות

אינטגרל של מנה (f(x)⁄g(x
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


4.4.
הסבר שאלות משולבות
והאינטגרל שמסתמך על הנגזרת
דוגמה 25 דוגמה 26 דוגמה 27
קובץ 63
שאלות משולבות מהסוג:
הקשר בין גרף הפונקציה וגרף
הנגזרת + חישובי שטחים
קובץ 64
קיץ 2007 מועד ב', 5 יחידות
חישוב אינטגרל בהסתמך
על הנגזרת
קובץ 65
קיץ 2009, 5 יחידות
חישוב אינטגרל בהסתמך
על הנגזרת
קובץ 66
קיץ 2008 מועד ב', 5 יחידות
חישוב אינטגרל בהסתמך
על הנגזרת
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

5.
הסבר חישוב נפחים דוגמה 28 דוגמה 29 דוגמה 30 דוגמה 31 דוגמה 32
קובץ 67
כולל את הנוסחה לחישוב
נפח ע"י אינטגרל
קובץ 68
קיץ 1971, 5 יחידות

אינטגרל של פולינום
קובץ 69
חורף 1980, 5 יחידות

אינטגרל של פולינום
קובץ 70
חורף 2008, 5 יחידות
אינטגרל של מנה מהצורה: a+b)⁄c)
קובץ 71
קיץ 2008, 5 יחידות
אינטגרל של מנה (f(x)⁄g(x
קובץ 72
חורף 1976, 5 יחידות
אינטגרל של מנה (f(x)⁄g(x
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 

סוף השיעור בוידאו ובספר דיגיטלי

"חישובי שטחים ונפחים פונקציות פולינום, מנה, שורש ומכפלה"

בהצלחה!!!

 

 


זמן השיעור: 9 שעות של וידאו

מה השיעור כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • השיעור כולל אינטגרל, אינטגרלים, חישוב שטחים, אינטגרל של שורש, חישוב אינטגרל, חישובי שטחים, משוואות משיק, חישוב אינטגרלים, חשבון אינטגרלי, נוסחאות אינטגרל, טבלת אינטגרלים, אינטגרל של מנה, אינטגרלים מיידים, אינטגרל של מכפלה, חישוב נפחים, חישוב שטחים אינטגרלים.
  • כולל הסבר ולימוד של חישוב שטחים ע"י אינטגרלים, חישוב שטחים באמצעות אינטגרלים, חישוב אינטגרלים (אינטגרל של חזקה, אינטגרל של מנה, אינטגרל של פונקציות רציונליות, אינטגרל של שבר, אינטגרל של שורש).
  • בנוסף השיעור כולל טבלת אינטגרלים. כל אלו לפונקציות פולינום (=רב איבר) , מנה (פונקציה רציונלית) ושורש (פונקציה אי רציונלית)
  • בסוף השיעור נלמד מציאת