לסרטון הקודם

בחזרה לשיעור בוידאו: חישוב שטחים ונפחים פונקציות פולינום, מנה, שורש ומכפלה

לסרטון הבא

להלן הסרטון:


להלן תוכן הסרטון בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: