לקובץ הקודם

בחזרה לשיעור בוידאו: חישוב שטחים ונפחים פונקציות פולינום, מנה, שורש ומכפלה

לקובץ הבא

להלן תוכן הסרטון בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: