לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
נוסחאות אינטגרל
טבלת אינטגרלים


להלן הפתרונות המלאים

1.

שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא
חישוב אינטגרל מעריכי מהסוג:
אינטגרל של e^x
אינטגרל של (e^(kx+b
אינטגרל של (e^f(x
חישוב אינטגרל מעריכי מהסוג:
אינטגרל של a^x
אינטגרל של (a^(kx+b
אינטגרל של (a^f(x
חישוב אינטגרל שברי המסתיים בלן:
אינטגרל של a/x
אינטגרל של (a/(kx+b
אינטגרל של (a/f(x
חישוב אינטגרל
של פונקצית חזקה:
אינטגרל של (f(x
בחזקת n
חישוב אינטגרל של פונקצית חזקה:
אינטגרל של x בחזקת n
אינטגרל של (ax+b) בחזקת n
אינטגרל של (f(x בחזקת n

 

שאלה 6 ופתרון מלא
חישוב אינטגרל עם שימוש
בחוקי הפונקציה המעריכית
והלוגריתמית

 

 שאלה 7 ופתרון מלא
חישוב אינטגרל בעזרת חלוקת פולינומים

 

שאלה 8 ופתרון מלא
חישוב אינטגרל בעזרת כלל
של חלוקת רב איבר במספרשאלה 9 ופתרון מלא
חישוב אינטגרל בהינתן הנגזרת
(אימות אינטגרל) לרבות אינטגרל של ln

 

2.שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא
קיץ 2008 מועד א', 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
קיץ 2005 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
קיץ 2005 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
קיץ 1995, 4 יחידות
אינטגרל של (a^(kx+b
קיץ 1993, 4 יחידות
אינטגרל של a^x
קיץ 1993, 4 יחידות
אינטגרל של a^x
חינם לחברים

שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
קיץ 2004 מועד א', 4 יחידות
אינטגרל של a/x
חורף 2006, 4 יחידות
אינטגרל של (a/(kx+b
חורף 2008, 4 יחידות
אינטגרל של a/x
חורף 1969, 5 יחידות
אינטגרל של a/x
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא
חורף 1993, 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
קיץ 1988, 4 יחידות
אינטגרל של e^x
חורף 1996, 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
קיץ 2008 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
קיץ 2009 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
קיץ 1996, 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא
קיץ 2002 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של a/x
קיץ 2004 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של a/x
קיץ 2005 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל של (a/(kx+b
קיץ 2009 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל של (a/(kx+b
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא
קיץ 2002 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של a^x
קיץ 2004 מועד ב', 4 יחידות
אינטגרל של a^x
חקיץ 2006 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל של (a^(kx+b
קיץ 2009 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל של (a^(kx+b
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 
שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא
קיץ 2003 מעובד, 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
חורף 2007, 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
קיץ 2004, 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
קיץ 2006 מועד א', 4 יחידות
אינטגרל של a^x
קיץ 2009 מועד א', 4 יחידות
אינטגרל של (a^(kx+b
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא
קיץ 2006 מועד מיוחד, 4 יחידות
אינטגרל של (a/(kx+b
קיץ 2006 מועד א', 4 יחידות
אינטגרל של (a/(kx+b
חורף 2000, 5 יחידות
אינטגרל של a/x
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא
שאלה בסיסית
ציור פונקציות
אביב 1969, 5 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
קיץ 1997, 5 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
חורף 2002, 5 יחידות
אינטגרל של e^x
חוזר משרד החינוך, 4 יחידות
אינטגרל של a^x
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא
חורף 1989, 4 יחידות
אינטגרל של a/x
קיץ 1989, 5 יחידות
אינטגרל של a/x
חורף 1989, 5 יחידות
אינטגרל של a/x
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
חורף 1999, 4 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
קיץ 2000, 5 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
חורף 1997, 5 יחידות
אינטגרל של (e^(kx+b
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא
חורף 1998, 4 יחידות
אינטגרל עם xe^x
קיץ 1997, 4 יחידות
אינטגרל עם lnx
קיץ 1999, 5 יחידות
אינטגרל עם lnx
חורף 1990, 5 יחידות
אינטגרל עם lnx
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא
חורף 1998, 5 יחידות
אינטגרל עם x/e^x
חורף 1999, 5 יחידות
אינטגרל עם xe^x
חורף 2003, 5 יחידות
אינטגרל עם x/e^x
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

3.

שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא
חורף 2010, 5 יחידות
אינטגרל של (f(x בחזקת n
חורף 2009 מועד מיוחד, 5 יחידות
אינטגרל של (f(x בחזקת n
קיץ 2009 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל של (f(x בחזקת n
קיץ 2007 מועד א', 5 יחידות
אינטגרל של (a/f(x
חורף 2007, 5 יחידות
אינטגרל של (a/f(x
חורף 2008, 5 יחידות
אינטגרל של (a/f(x משולב עם טריגו
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא
קיץ 2006, 5 יחידות
אינטגרל של חלוקת פולינומים
חורף 2008, 5 יחידות
אינטגרל של חלוקת פולינומים
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 68 ופתרון מלא
קיץ 2010, 5 יחידות
אינטגרל המסתמך על חוקי הלן
לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא
קיץ 2009, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 2011 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 2009, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
חורף 2011, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא שאלה 75 ופתרון מלא שאלה 76 ופתרון מלא
קיץ 2010 מועד ב', 5 יחידות
אינטגרל בהינתן הנגזרת
קיץ 2011, 5 יחידות
אינטגרל בהינתן הנגזרת
קיץ 2010, 5 יחידות
אינטגרל בהינתן הנגזרת
קיץ 2009, 5 יחידות
אינטגרל בהינתן הנגזרת
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 77 ופתרון מלא שאלה 78 ופתרון מלא
חורף 2011, 5 יחידות
אינטגרל של פולינום
קיץ 2012, 5 יחידות
אינטגרל של (a^(kx+b
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4.
שאלה 79 ופתרון מלא
קיץ 2012 מועד ב'
אינטגרל של (f(x בחזקת n
לרכישת הקורס המלא

 

5.

שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 83 ופתרון מלא שאלה 84 ופתרון מלא
קיץ 2009 חורף 2014 קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 85 ופתרון מלא שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא שאלה 89 ופתרון מלא
קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב' חורף 2015 קיץ 2016 קיץ 2016
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 90 ופתרון מלא שאלה 91 ופתרון מלא שאלה 92 ופתרון מלא
חורף 2016 חורף 2016 קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאסוף התרגול
בהצלחה!!!

 

מה התרגול כולל?

התרגול כולל 79 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים בנושא של חישוב שטחים ע"י אינטגרלים, חישוב אינטגרלים (אינטגרל של ln, אינטגרל של e )בנוסף התרגול כולל טבלת אינטגרלים. כל אלו עבור פונקציה מעריכית, פונקצית לוג

האם התרגול בחינם? מה שמסומן ב- הוא בחינם

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

 


בהצלחה!!!