לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות וכללים
חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית

 

להלן הפתרונות המלאים

1.
שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא

 

2.
שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
קיץ 1990
בגרות 4 יחידות
חורף 1996 סעיף
בגרות 4 יחידות
קיץ 1998 סעיף
בגרות 4 יחידות
חורף 1999 סעיף
בגרות 4 יחידות
חורף 2000 סעיף
בגרות 4 יחידות
קיץ 2007 מועד א'
בגרות 4 יחידות
קיץ 2006 מועד ב' מיוחד
בגרות 4 יחידות

 

3.
שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא

 

חורף 1989
בגרות 4 יחידות

 

חורף 2000
בגרות 4 יחידות

 

קיץ 2003 מועד ב'
בגרות 4 יחידות

 

קיץ 1967
בגרות 5 יחידות

 

קיץ 1972
בגרות 5 יחידות

 

סתיו 1974
בגרות 5 יחידות
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא

 

קיץ 1979
בגרות 5 יחידות

 

קיץ 2008
בגרות 5 יחידות

 

קיץ 2008 מועד ב'
בגרות 5 יחידות
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

4.
שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
חורף 2003
בגרות 4 יחידות
חורף 1991
בגרות 4 יחידות
קיץ 1993
בגרות 4 יחידות
קיץ 1994
בגרות 4 יחידות
קיץ 2001
בגרות 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא
חורף 2005
בגרות 4 יחידות
קיץ 2004 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
חורף 1992
בגרות 4 יחידות
חורף 1972
בגרות 5 יחידות
חורף 1990
בגרות 5 יחידות
חורף 1992
בגרות 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא
קיץ 2007 וקיץ 1988
בגרות 5 יחידות
קיץ 1986
בגרות 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


5.
שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא
קיץ 1986
בגרות 5 יחידות
קיץ 1988
בגרות 5 יחידות
קיץ 2003 מועד ב'
בגרות 5 יחידות
חורף 2007
בגרות 5 יחידות
קיץ 2003
בגרות 5 יחידות
קיץ 2007 מועד ב' מיוחד
בגרות 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא
קיץ 2001
בגרות 4 יחידות
קיץ 1968
בגרות 4 יחידות
קיץ 1996
בגרות 4 יחידות
חורף 1996
בגרות 4 יחידות
קיץ 1981
בגרות 4 יחידות
קיץ 1999
בגרות 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא
קיץ 1987
בגרות 4 יחידות
קיץ 1976
בגרות 4 יחידות
חורף 1995
בגרות 4 יחידות
חורף 2001
בגרות 4 יחידות
מבחן לדוגמא
בגרות 4 יחידות
חורף 2009
בגרות 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא
קיץ 1997
בגרות 5 יחידות
חורף 1967
בגרות 5 יחידות
חורף 1968
בגרות 5 יחידות
קיץ 1981
בגרות 5 יחידות
חורף 2005
בגרות 5 יחידות
קיץ 1987, וקיץ 1995
בגרות 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא
חורף 2001
בגרות 5 יחידות
חורף 1996
בגרות 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא7.
שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא
חורף 2002
בגרות 4 יחידות
קיץ 2006 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
קיץ 2005
בגרות 4 יחידות
קיץ 1995
בגרות 4 יחידות
קיץ 2007 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
קיץ 1988
בגרות 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא
חורף 2006
בגרות 5 יחידות
קיץ 2005
בגרות 5 יחידות
חורף 2008
בגרות 5 יחידות
חורף 1971
בגרות 5 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
בגרות 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא8.

שאלה 72 ופתרון מלא שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא שאלה 75 ופתרון מלא
קיץ 2001 מועד ב'
בגרות 5 יחידות
קיץ 1991
בגרות 5 יחידות
קיץ 1979
בגרות 5 יחידות
קיץ 2006 מועד ב'
בגרות 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

9.

שאלה 76 ופתרון מלא שאלה 77 ופתרון מלא שאלה 78 ופתרון מלא
קיץ 2007 מועד ב'
בגרות 5 יחידות
חורף 2012
בגרות 5 יחידות
קיץ 2006 מועד ב'
בגרות 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

10.
שאלה 79 ופתרון מלא שאלה 80 ופתרון מלא שאלה 81 ופתרון מלא שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 83 ופתרון מלא
אביב 1967
בגרות 5 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
בגרות 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא11.

שאלה 84 ופתרון מלא שאלה 85 ופתרון מלא שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא
קיץ 2010 קיץ 2011 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2014 קיץ 2014
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 90 ופתרון מלא שאלה 91 ופתרון מלא שאלה 92 ופתרון מלא שאלה 93 ופתרון מלא
קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג' קיץ 2013 קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 95 ופתרון מלא שאלה 96 ופתרון מלא
קיץ 2015 קיץ 2016 מועד ב' חורף 2015
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

סוף התרגול מבגרויות

בהצלחה!!!

 


מה התרגול כולל?

התרגול כולל 42 שאלות בגרות במתמטיקה עם פתרונות מלאים בנושא של נגזרות של פונקציה מעריכית ונגזרות של לוג, חקירת פונקציה מעריכית, חקירת פונקציה לוגריתמית, משוואת משיק. ידע מקדים נדרש: תרגול 3.1

ותרגול 3.2 שעוסקים בלוגריתמים ובפוקציה מעריכית

האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

בהצלחה!!!