תרגול: וקטור אלגברי מצבים הדדיים, חיתוכים ואנכיות
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות
חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות 1 דף נוסחאות 2
החוברת מכילה 75 שאלות בגרות
עם פתרונות סופיים
(מתחת הפתרונות המלאים)
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
מצבים הדדיים, אנכיות וחיתוכים
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים

 

להלן הפתרונות המלאים

1.

שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא
קיץ 2010 קיץ 1993 חורף 1994 חורף 1999 קיץ 2000 חורף 1998
שאלת בגרות עם פתרון מלא

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 7 ופתרון מלא
קיץ 2002
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא
שאלה 8 ופתרון מלא
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא2.
שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
שאלה בסיסית חורף 1998 קיץ 1997
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
חורף 2000 חורף 2004 חורף 1993 קיץ 1998 חורף 2006
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא
חורף 2005 קיץ 2003
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא3.שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא
שאלה בסיסית קיץ 2002 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

שאלה 21 ופתרון מלא
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא

שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא
חורף 1994 חורף 1999 חורף 1993 קיץ 2006 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


4.

שאלה 26 ופתרון מלא
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא

שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא
שאלה בסיסית חורף 2012 קיץ 2013 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא
קיץ 1998 קיץ 2005 חורף 2008 קיץ 1999
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 34 ופתרון מלא
שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא


שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
שאלה בסיסית קיץ 2004 מועד ב' חורף 2015
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא
חורף 2012 קיץ 2003 מועד ב' חורף 2001 קיץ 2011
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא5.
שאלה 42 ופתרון מלא
קיץ 1996
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא

שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא
שאלה בסיסית קיץ 2010
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא
קיץ 1992 קיץ 2009 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא6.

שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא
קיץ 1992 חורף 2017
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא7.

שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא
שאלה בסיסית קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2005 קיץ 2008 מועד ב' קיץ 2008 מועד ב' שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא
שאלה בסיסית שאלה בסיסית שאלה בסיסית קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2009 שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא
קיץ 1990 חורף 1996 קיץ 1990 שאלה בסיסית חורף 2007 שאלה בסיסית
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא
שאלה בסיסית קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2010 קיץ 2012 קיץ 2005 מועד ב' קיץ 2010
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 73 ופתרון מלא
קיץ 2009 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא8.

שאלה 74 ופתרון מלא
חורף 2009
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא9.

שאלה 75 ופתרון מלא
חורף 2012
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא


סוף התרגול. בהצלחה!!!


מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

מצב הדדי בין ישר למישור, מצב הדדי בין שני ישרים, מצב הדדי בין מישורים, מצב הדדי בין ישרים, נקודת חיתוך בין ישר למישור, ישר החיתוך בין מישורים, ישר מאונך למישור, מישורים מאונכים, מציאת אנך למישור, ישר מקביל למישור, מישורים מאונכים, מישורים מאונכים זה לזה, מציאת ישר החיתוך בין שני מישורים, מישור מאונך למישור, מציאת נורמל למישור


בהצלחה!!!