לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
סיכום של התרגול הנוכחי
חינם חינם

 

להלן הפתרונות המלאים

חלק 1- תרגול מרמת הבסיס עד רמת בגרות 4 יחידות

1.
תזכורות משפט קוסינוסים
סינוסים ופיתגורס
הגדרת סינוסים
קוסינוסים וטנגנס
חינם חינם

2.
הסבר - תיבה הסבר - קובייה שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא
חורף 2011
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 2007
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 1978
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 1979
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חינם חינם חינם חינם חינם חינם
שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא
קיץ 2000
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2000
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2012
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2001
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1993
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חינם חינם חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
שאלה 11 ופתרון מלא
קיץ 1998
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חינם לחברים


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:3.
הסבר - מנסרה משולשת שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
חורף 1972
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 1973
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 1975
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1992
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1996
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא
חורף 2009
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 2013
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2001 מועד ב
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4.
הסבר שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
הסבר פירמידה ישרה
שבסיסה ריבוע או מלבן
קיץ 1974
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1980
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1982
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 1991
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2005
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
חורף 2008 מועד ב
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2010 מועד ב
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2011
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1995
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 2010
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 1997
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 31 ופתרון מלא

שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא
קיץ 2012 מועד ב
בגרות במתמטיקה4 יחידות
קיץ 1997
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
קיץ 1999
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 2000
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
חורף 2001
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

5.
הסבר
שאלה 36 ופתרון מלא
שאלה 37 ופתרון מלא
שאלה 38 ופתרון מלא
שאלה 39 ופתרון מלא
שאלה 40 ופתרון מלא

הסבר פירמידה ישרה
שבסיסה משולש

קיץ 2011 מועד ב
בגרות במתמטיקה 4 יחידותקיץ 1985
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1988
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 41 ופתרון מלא

שאלה 42 ופתרון מלא

שאלה 43 ופתרון מלא

שאלה 44 ופתרון מלא

שאלה 45 ופתרון מלא

שאלה 46 ופתרון מלא

חורף 1988
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1989
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

חורף 1989
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1990
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1990
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1992
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 47 ופתרון מלא

שאלה 48 ופתרון מלא

שאלה 49 ופתרון מלא

שאלה 50 ופתרון מלא

קיץ 1993
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

חורף 1996
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1990
בגרות במתמטיקה 4 יחידות

קיץ 1990
בגרות במתמטיקה 4 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 

 

חלק 2- תרגול ברמת בגרות 5 יחידות

6.

שאלה 51 ופתרון מלא
קיץ 1977
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא
7.

שאלה 52 ופתרון מלא
שאלה 53 ופתרון מלא
שאלה 54 ופתרון מלא
שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא
קיץ 1977
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

קיץ 2005 ב'
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

קיץ 1978
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

חורף 1982
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

קיץ 2003
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 2005
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 58 ופתרון מלא

קיץ 2001
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא8.

שאלה 59 ופתרון מלא

שאלה 60 ופתרון מלא

שאלה 61 ופתרון מלא

שאלה 62 ופתרון מלא

שאלה 63 ופתרון מלא

שאלה 64 ופתרון מלא

חורף 1980
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

קיץ 1992
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

חורף 1979
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

קיץ 2000
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

קיץ 1979
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

קיץ 2013 ב'
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 65 ופתרון מלא

שאלה 66 ופתרון מלא

קיץ 2007 ב'
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

קיץ 1991 מבחן לדוגמה
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

קיץ 2003
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

חורף 2003
בגרות במתמטיקה 5 יחידות

חורף 1990
בגרות במתמטיקה 5 יחידות


לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 

9.
שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 72 ופתרון מלא שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא שאלה 75 ופתרון מלא
קיץ 1991
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
חורף 2003
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 2001 מועד ב'
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
חורף 2012
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 2012
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 2006 מועד ב'
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
קיץ 2012 מועד ב'
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
חורף 2000
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
חורף 1989
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 1988
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

10.

קיץ 2007 בגרות במתמטיקה 5 יחידות חורף 1988
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 1985
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 2006 מועד ב'
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
חורף 2009
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
חורף 1986
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

קיץ 1984
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
חורף 2002
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 1987
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
חורף 2001
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 2003
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 1994 ועוד מועדים
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
חורף 1977
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
חורף 1989
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 1987
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

11.

שאלה 96 ופתרון מלא שאלה 97 ופתרון מלא
חורף 2008
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
קיץ 2009
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
חורף 2010
בגרות במתמטיקה 5 יחידות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
\ 


 

סוף התרגול

בהצלחה!!!

 


 

מספר שאלות בגרות עם פתרונות מלאים: 95 שאלות

שאלות בגרות: התרגול כולל 95 שאלות בגרות שניתנו בנושא החל מ- 1972 עד ימינו . לכול שאלה פתרון מלא ומודרך. השאלות מסווגות לפי שיטות פתרון.

ידע מקדים נדרש: השיעור טרגיונומטריה במרחב

האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות. לחנות הקורסים)

שים לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס 807 שהועבר על ידי מלומד במכללה פרטית מובילה לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן מדוע ללמוד עם מלומד).