לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת והתרגול)
דף נוסחאות אליפסה
חינם חינם
חשוב: תיקוני הקלדה
לחץ כאן לפירוטלהלן הפתרונות המלאים

1.
הסבר שאלה 1 ופתרון מלא הסבר שאלה 2 ופתרון מלא הסבר שאלה 3 ופתרון מלא
משוואת האליפסה הקשר בין a ל-b לבין c הגדרת האליפסה
חינם חינם חינם חינם חינם חינם

הסבר שאלה 4 ופתרון מלא הסבר שאלה 5 ופתרון מלא
תנאי השקה
לאליפסה
מציאת משוואת
משיק לאליפסה
חינם חינם חינם לחברים חינם לחבריםהתקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


הסבר שאלה 6 ופתרון מלא הסבר שאלה 7 ופתרון מלא הסבר שאלה 7ב ופתרון מלא
מציאת משוואת
נורמל לפרבולה
נקודה על
האליפסה
חיתוך של ישר
עם האליפסה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

הסבר שאלה 7ג ופתרון מלא הסבר
חיתוך של הישר
עם האליפסה- חקירה
הערות נוספות
לגבי האליפסה
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
2.
הסבר שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
שאלות ללא
בניית משוואות
בגרות 5 יחידות
קיץ 1979
בגרות 5 יחידות
קיץ 1979
בגרות 5 יחידות
חורף 1988
בגרות 5 יחידות
חורף 1988
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
3.

הסבר שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא
שאלות עם
בניית משוואות
בגרות 5 יחידות
חורף 1977
בגרות 5 יחידות
חורף 1979
בגרות 5 יחידות
קיץ 1997
בגרות 5 יחידות
קיץ 2008
בגרות 5 יחידות
חורף 2010
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלות נוספות עם בניית משוואות:

שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא
בגרות 5 יחידות
אביב 1975
בגרות 5 יחידות
קיץ 1985
בגרות 5 יחידות
קיץ 1982
בגרות 5 יחידות
קיץ 1983
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.
הסבר שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
שאלות עם
בניית משוואות
בגרות 5 יחידות
חורף 1980
בגרות 5 יחידות
חורף 1971
בגרות 5 יחידות
חורף 1978
בגרות 5 יחידות
חורף 2013
בגרות 5 יחידות
חורף 2012
בגרות 5 יחידות
קיץ 2010 ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
5.
שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא
בגרות 5 יחידות
חורף 1976
בגרות 5 יחידות
קיץ 1987
בגרות 5 יחידות
קיץ 2008 ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 סוף השיעור והתרגול

בהצלחה!!!
 

מידע על השיעור והתרגול הנוכחי "גיאומטריה אנליטית אליפסה" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)


מה התרגול כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

משתמש יקר חלק מהקבצים בסעיף 1 של השיעור התעדכנו
גיאומטריה אנליטית, גיאומטריה אנליטית הסבר אליפסה, גיאומטריה אנליטית נוסחאות אליפסה, דפי נוסחאות גיאומטריה אנליטית, נוסחאות גיאומטריה אנליטית, גיאומטריה אנליטית תרגילים אליפסה
גיאומטריה אנליטית פתרונות ותרגילים, גיאמטריה אנליטית בגרות תרגילים, גיאומטריה אנליטית 5 יחידות, גיאומטריה אנליטית 807, גיאומטריה אנליטית בגרות 5 יחידות
הנדסה אנליטית, הנדסה אנליטית הסבר, הנדסה אנליטית נוסחאות, דפי נוסחאות הנדסה אנליטית, נוסחאות הנדסה אנליטית, הנדסה אנליטית תרגילים אליפסה, הנדסה אנליטית
פתרונות ותרגילים אליפסה, הנדסה אנליטית בגרות תרגילים, הנדסה אנליטית 5 יחידות, הנדסה אנליטית 807, הנדסה אנליטית בגרות 5 יחידות
גיאומטריה אנליטית אליפסה, מקומות גיאומטריים אליפסה, הנדסה אנליטית אליפסה, אליפסה מקום גיאומטרי, אליפסה כמקום גיאומטרה, גיאומטריה אנליטית אליפסה תרגילים
הנדאה אנליטית משיק לאליפסה, אליפסה כמקום גיאומטרי, הנדסה אנליטית אליפסה