לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: גאומטריה אנליטית אליפסה

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא

 

להלן דף הנוסחאות, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: