לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת הכוללת את מערך השיעור בוידאו
של משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים לוגריתמים
חוקי לוגריתמים (חוקי לוגים)
סיכום משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
לרכישת הקורס המלא חינם

להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 9 שעות ו- 45 דקות.


חלק א' של השיעור- משוואות לוגריתמיות

1.
הקדמה מהי פונקציה לוגריתמית חישוב לוג במחשבון
ותחום הגדרה של לוג
הסבר חוקי לוגריתמים (חוקי לוגים)
חלק 1
הסבר חוקי לוגריתמים (חוקי לוגים)
חלק 2
הסבר מהו לן ln
סרטון 1 (10:39 דק') סרטון 2 (9:26 דק') סרטון 3 (12:39 דק') סרטון 4 (11:54 דק') סרטון 5 (5:11 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם


 

2.

סוג 1
משוואות לוגריתמיות הנפתרות ע"י
הנוסחה הבסיסית
סוג 2
משוואות לוגריתמיות הנפתרות ע"י
הוצאת גורם משותף או הצבה
סוג 3
משוואות לוגריתמיות עם חיבור
או חיסור של לוגים
סוג 3- המשך
משוואות לוגריתמיות עם כפל או
חלוקה בתוכן הלוג
סוג 4
משוואות לוגריתמיות עם חזקה
המכילה לוג (הבסיס מספר)
סוג 4- המשך
משוואות לוגריתמיות עם חזקה
המכילה לוג (הבסיס מכיל x)
סרטון 6 (13:26 דק') סרטון 7 (14:08 דק') סרטון 8 (8:54 דק') סרטון 9 (9:23 דק') סרטון 10 (9:04 דק') סרטון 11 (10:39 דק')
חינם חינם חינם חינם חינם חינם

 

סוג 5
משוואות לוגריתמיות עם בסיסים
שונים
סוג 5- המשך
משוואות לוגריתמיות עם בסיסים
שונים
סוג 5- המשך
משוואות לוגריתמיות עם בסיסים
שונים
סרטון 12 (9:08 דק') סרטון 13 (6:07 דק') סרטון 14 (5:58 דק')
חינם חינם חינם

 

 


סוג 1 משוואות לוגריתמיות הנפתרות ע"י
הנוסחה הבסיסית
דוגמה 1 דוגמה 2 דוגמה 3 דוגמה 4 דוגמה 4- המשך
סרטון 15 (3:45 דק') סרטון 16 (5:48 דק') חורף 1989 סרטון 17 (12:30 דק') קיץ 1970 סרטון 18 (10:03דק') קיץ 1996 סרטון 19 (10:00 דק') מחלקי בגרויות סרטון 20 (6:21 דק') מחלקי בגרויות
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:
סוג 2
משוואות מעריכיות הנפתרות ע"י
חלוקה (x"ים שמאלה ומספרים ימינה)
דוגמה 5 דוגמה 6 דוגמה 7 דוגמה 7- המשך
סרטון 21 (0:58 דק') סרטון 22 (12:41 דק') סרטון 23 (2:12 דק') קיץ 1996 סרטון 24 (9:06 דק') מחלקי בגרויות סרטון 25 (11:51 דק') מחלקי בגרויות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


סוג 3
משוואות לוגריתמיות עם חיבור/חיסור
של לוגים או כפל/חילוק בתוכן הלוג
דוגמה 8 דוגמה 9 דוגמה 10 דוגמה 11 דוגמה 12
סרטון 26 (3:12 דק') סרטון 27 (4:30 דק') סרטון 28 (8:22 דק') סרטון 29 (7:11 דק') סרטון 30 (17:52 דק') חורף 1972 סרטון 31 (14:07 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


סוג 4
משוואות לוגריתמיות עם חזקה
המכילה לוג (הבסיס מספר או ביטוי עם x)
דוגמה 13 דוגמה 14
סרטון 32 (2:09 דק') סרטון 33 (7:38 דק') קיץ 1989 סרטון 34 (8:57 דק') קיץ 2001 מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


סוג 5
משוואות לוגריתמיות עם בסיסים
שונים
דוגמה 15 דוגמה 16 דוגמה 16 המשך
סרטון 35 (2:12 דק') סרטון 36 (8:59 דק') חלק מתרגיל בגרות סרטון 37 (11:45 דק') קיץ 2004 סרטון 38 (6:19 דק') קיץ 2004
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

דוגמה 17 דוגמה 18 דוגמה 19
סרטון 39 (9:38 דק') קיץ 1986 סרטון 40 (16:26 דק') חורף 2005 סרטון 41 (8:33 דק') חורף 1969
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

3.
הסבר מערכת משוואות לוגריתמיות
עם שני נעלמים
דוגמה 20 דוגמה 21 דוגמה 22
סרטון 42 (1:48 דק') סרטון 43 (6:54 דק') סרטון 44 (12:15 דק') סרטון 45 (9:27 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

 

חלק ב' של השיעור- אי שוויונים לוגריתמים וביטויים לוגריתמים

 

4.


הסבר-שלושה שלבים בפתרון
אי שוויון לוגריתמי
הסבר ודוגמה-פתרון אי שוויון לוגרתמי
מצורה בסיסית 1
הסבר ודוגמה- פתרון אי שוויון לוגריתמי
מצורה בסיסית 2
סרטון 46 (4:43 דק') סרטון 47 (8:40 דק') סרטון 48 (14:41 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


דוגמה 23
סוג 1- אי שוויון לוגרתמי צורה 1
דוגמה 24
סוג 1- אי שוויון לוגריתמי צורה 2
דוגמה 25
סוג 1- אי שוויון לוגריתמי צורה 2
דוגמה 26
סוג 2- אי שוויון לוגרתמי עם הצבה
סרטון 49 (7:03 דק') קיץ 2006 מועד ב' סרטון 50 (4:33 דק') קיץ 2005 מועד ב' סרטון 51 (12:06 דק') חורף 1991 סרטון 52 (11:32 דק')
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

דוגמה 27
סוג 3- אי שוויון לוגרתמי עם חיסור/חיבור לוגים
דוגמה 28
סוג 4- אי שוויון לוגרתמי עם בסיסים שונים
דוגמה 29
סוג 1- אי שוויון לוגרתמי צורה 2, עם x בבסיס
סרטון 53 (20:55 דק') חורף 1980 סרטון 54 (22:15 דק') קיץ 1983 סרטון 55 (17:36 דק') חורף 1991
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 


הסבר תחום הגדרה דוגמה 30 דוגמה 31 דוגמה 32
סרטון 56 (3:08 דק') סרטון 57 (2:04 דק') קיץ 2000 סרטון 58 (17:43 דק') קיץ 1980 סרטון 59 (12:21 דק') קיץ 1973
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.
הסבר ביטויים לוגריתמים דוגמה 33 דוגמה 34 דוגמה 35 דוגמה 36
סרטון 60 (1:22 דק') סרטון 61 (6:45 דק') חורף 1977 סרטון 62 (10:03 דק') חורף 1999 סרטון 63 (17:44 דק') קיץ 2005 מועד ב' סרטון 64 (9:20 דק') קיץ 2003
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

6.
דוגמה 37 דוגמה 38 דוגמה 39 דוגמה 40 דוגמה 41
קובץ 65, חורף 1990
5 יח' (משווואות עם לוג בחזקה)
קובץ 66, חורף 1986
5 יח' (משווואות עם בסיסים שונים)
קובץ 67, קיץ 1968
5 יח' (מערכת משוואות לוגריתמיות)
קובץ 68, קיץ 1972
5 יח' (אי שוויונים לוגריתמים)
קובץ 69, אביב 1971
5 יח' (אי שוויונים לוגריתמים)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

דוגמה 42 דוגמה 43 דוגמה 44 דוגמה 45
קובץ 70, קיץ 1970
5 יח' (אי שוויונים לוגריתמים)
קובץ 71, חורף 1970
5 יח' (אי שוויונים לוגריתמים)
קובץ 72, חורף 1977
5 יח' (אי שוויונים לוגריתמים)
קובץ 73, חורף 1977
5 יח' (ביטיים לוגריתמים)
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוף השיעור. בהצלחה!!!

 

 


זמן השיעור: 9 שעות ו- 45 דקות

הצמצום החל מבגרות קיץ 2011: החל מבגרות קיץ 2011 (שאלון 004, 805, 807) לא תהיה שאלה עצמאית בנושא זה. אך נושא זה ישמש כחלק מפתרון שאלה בנושא אחר (כחלק משאלה בחדוו"א=חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי= נגזרות ואינטגרלים או כחלק מבעיית גידול ודעיכה)

מדוע השיעור בנוי משני חלקים? מאחר והשיעור ארוך מאוד, אנו ממליצים ללמוד אותו בשני חלקים. (מומלץ ללמוד את חלק א' בוידאו ולאחר מכן בתרגול הנלווה מבגרויות, לפתור את חלק א'

ובשלב שני ללמוד את חלק ב' בוידאו, ולאחר מכן בתרגול הנלווה מבגרויות, לפתור את חלק ב'). מומלץ להקצות לשיעור הנ"ל לרבות התרגול הנלווה- לפחות חצי שבוע של לימוד אינטנסיבי.

מה השיעור כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו:

  • חוקי לוגריתמים, משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים לוגריתמים
  • השיעור כולל מאגר של שאלות בלוגרתמים עם פתרונות מלאים בוידאו והסברים מפורטים. . חלק מהשאלות מבגרויות.
  • התרגול כולל את חוקי הלוגרתמים המכונים גם חוקי הלוגים , לוגרתמים נוסחאות, ולוגרתמים הסבר. בהמשך השיעור כולל משוואות לוגרתמיות,לוגריתמים דוגמאות ולוגריתמים תרגילים, פתרונות מלאים, לימוד לוגים והסבר לוגים, בהמשך אי שוויונים לוגרתמים, כל אלו למעשה הלוגריתמים 004 ו 804.

ידע מקדים נדרש: שיעור של אי שוויונים. שיעור של משוואות מעריכיות ואי שוויונים מעריכיים.

האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסונים באייקון הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות. לחנות הקורסים )

האם השיעור מכין אותי לבגרות? כן בהחלט. תוך זמן קצר יחסית תוכל ללמוד בעצמך, צעד אחר צעד, את הנושא לבגרות דרך סרטונים ידידותיים וקלים להבנה. בהמשך תוכל לפתור תרגילים בנושא עם פתרונות מלאים.

האם אוכל ללמוד בעצמי את השיעור? כן. ברור. זאת המטרה של האתר. השיעור בנוי בצורה קלה ידידותית, עם מורה בוידאו שיסביר לך שלב אחר שלב את מה שעליך לדעת, בצורה ברורה וקלה. תוך זמן קצר תוכל להכין את עצמך לבד לרמה הגבוהה בבגרות.

האם בבגרות יכולה להיות שאלה עצמאית של לפתור משוואה לוגריתמית ו/או אי שוויון לוגריתמי?
שאלון 004
- כן, שאלון 804 עד בגרות חורף 2011 כולל- כן. שאלון 804 החל מבגרות קיץ 2011 כולל- לא. זאת לא תהיה שאלה עצמאית אלא נדרש לנושא כחלק מפתרון שאלת בגרות גדולה יותר של חקירה או שטחים או בעיות גידול ודעיכה.- לכן בכל מקרה חייבים לשלוט היטב בנושא.