תרגול: וקטור אלגברי מרחקים
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות ודפי הנוסחאות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות דף נוסחאות 2
חוברת התרגול
וקטור אלגברי
מרחקים
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
מרחקים
דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
חינםחינםחינםלהלן הפתרונות המלאים


חלק א' של התרגול- שאלות חישובי מרחקים ברמת בסיס

הסבר שאלה 1 ופתרון מלא שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא הסבר שאלה 4 ופתרון מלא
קובץ 1, מציאת מרחקשאלה בסיסיתקיץ 2003חורף 2008קובץ 2, תזכורות קיץ 2001 מועד ב'
בין נקודה למישורללא פרמטרללא פרמטרללא פרמטרמפרק פעולות ומצבים ללא פרמטר
חינם חינם
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

שאלה 5 ופתרון מלא הסבר שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא
קיץ 2008 קובץ 3, תזכורת חורף 2008 קיץ 2007
ללא פרמטר משוואות עם ערך מוחלט עם פרמטר עם פרמטר
חינם
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:


הסבר שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא
קובץ 4, מציאת מרחקשאלה בסיסיתקיץ 2002 קיץ 1998 קיץ 2007
בין ישר למישור (מקבילים)ללא פרמטרללא פרמטר ללא פרמטר ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

הסבר שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא הסבר שאלה 15 ופתרון מלא
קובץ 5 חורף 2008 חורף 2008קיץ 2007 קובץ 6, תזכורת חורף 2008
תזכורת עם פרמטר עם פרמטרעם פרמטר מציאת ישר חיתוך עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


הסבר שאלה 16 ופתרון מלא הסבר שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא
קובץ 7, מציאת מרחקשאלה בסיסית קובץ 8, חישוב מרחק קיץ 2006 קיץ 2003 מועד ב' חורף 1998
בין מישור למישור (מקבילים)ללא פרמטר בין בסיסים מקבילים ללא פרמטר עם פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


הסבר שאלה 20 ופתרון מלא שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
קובץ 9, מציאת מרחק שאלה בסיסית קיץ 2000 חורף 1998 חורף 2006 חורף 1998
בין ישר לישר (מצטלבים) ללא פרמטר ללא פרמטר ללא פרמטר ללא פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא
הסבר שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא
קובץ 10, מציאת מרחק שאלה בסיסית חורף 2008 חורף 2007 קיץ 1997 קיץ 2008 מועד ב'
בין שתי נקודות ללא פרמטר ללא פרמטר ללא פרמטר עם פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר שאלה 30 ופתרון מלא שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא
קובץ 11, מציאת מרחק שאלה בסיסית קיץ 1999 קיץ 2008 מועד ב' קיץ 2008 מועד ב'
בין נקודה לישר ללא פרמטר ללא פרמטר ללא פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאהסבר שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא
קובץ 12, מציאת מרחק שאלה בסיסית שאלה בסיסית
בין ישר לישר (מקבילים) ללא פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא

 

חלק ב' של התרגול- שאלות חישובי מרחקים ברמת בגרות


מקרה 1-

הסבר שאלה 36 ופתרון מלא
קובץ 13, תזכורות קיץ 2003
מפרק פעולות ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאמקרה 2-
הסבר שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא
קובץ 14, תזכורת קיץ 2002 קיץ 1998 קיץ 2003 קיץ 2007
מרחק בין ישר למישור ללא פרמטר ללא פרמטר ללא פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 3-
הסבר שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא
קובץ 15, תזכורת קיץ 2006 קיץ 2006 חורף 1998 קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2012
מרחק בין מישור למישור עם פרמטר עם פרמטר עם פרמטר עם פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאמקרה 4-

הסבר שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא
קובץ 16, תזכורת קיץ 2000 חורף 1998 קיץ 1990 חורף 2006
מרחק בין ישר לישר ללא פרמטר ללא פרמטר ללא פרמטר ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 5-
הסבר שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא
קובץ 17, תזכורת חורף 2007 קיץ 1997
מפרק מצבים הדדיים ללא פרמטר עם פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 6-
הסבר שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא
קובץ 18, תזכורת קיץ 1999 קיץ 2008 מועד ב'
מרחק בין נקודה לישר ללא פרמטר ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


מקרה 7-
הסבר שאלה 54 ופתרון מלא
קובץ 19, תזכורות חורף 2011
מטריגו במרחב ללא פרמטר
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


סוף התרגול. בהצלחה!!!