לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
דף נוסחאות גיאומטריה אנליטית
חינם חינם

להלן הפתרונות המלאים
בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.


חלק 1 - נוסחאות של הנדסה אנליטית תרגול בסיסי

 

הסבר הסבר הסבר הסבר הסבר שאלה 1 ופתרון מלא הסבר
מערכת צירים X,Y

סידור משוואת ישר
ומציאת השיפוע
צורה גרפית של ישר ישר מאונך לציר X מציאת שיפוע ע"י 2
נקודות
שאלת בסיס מציאת משוואת ישר
עפ"י שיפוע ונקודה
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם
שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא הסבר שאלה 4 ופתרון מלא הסבר הסבר שאלה 5 ופתרון מלא
שאלת בסיס שאלת בסיס
מציאת מרחק בין
2 נק'
שאלת בסיס מרחק בין 2 נק' על
ישר המקביל לציר
מציאת אמצע קטע
(או קצה קטע)
שאלת בסיס
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם
שאלה 6 ופתרון מלא הסבר שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא הסבר שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא
שאלת בסיס
מציאת נקודת חיתוך שאלת בסיס שאלת בסיס ישרים מקבילים ומאונכים שאלת בסיס שאלת בסיס
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם לחברים
שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא הסבר שאלה 13 ופתרון מלא הסבר שאלה 14 ופתרון מלא
שאלת בסיס

שאלת בסיס בדיקה האם נקודה
נמצאת על ישר
שאלת בסיס סימטריה במשפחת
המקביליות
שאלת בסיס
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

חלק 2- משולשים ומרובעים לימוד ותרגול מבגרויות 4 יחידות שנים 1988-2011


11.

הסבר שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20ופתרון מלא
משולשים ומרובעים בגרות 4 יחידות
קיץ 2004 מועד א'
בגרות 4 יחידות
קיץ 2006 מועד ב'
בגרות 3 יחידות
קיץ 2009 מועד א'
בגרות 3 יחידות
קיץ 2009 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
חורף 1991
בגרות 4 יחידות
קיץ 1989
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא12.

הסבר שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא
משולש שווה שוקיים שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

13.
הסבר שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
מקבילית בגרות 4 יחידות
קיץ 2006
בגרות 4 יחידות
קיץ 2008 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
חורף 1992
בגרות 4 יחידות
קיץ 1990
בגרות 4 יחידות
קיץ 2002
בגרות 4 יחידות
קיץ 2010 מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
14.

הסבר שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא
מלבן בגרות 4 יחידות
קיץ 2004 מועד ב'
בגרות 3 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
בגרות 4 יחידות
קיץ 1993
בגרות 4 יחידות
חורף 1988
בגרות 4 יחידות
קיץ 2001 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
15.

הסבר שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא
מעויין בגרות 4 יחידות
קיץ 2008
בגרות 3 יחידות
חורף 2011
בגרות 4 יחידות
חורף 1995
בגרות
קיץ 1997
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

16.
הסבר שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא
ריבוע בגרות 4 יחידות
חורף 1997
בגרות 4 יחידות
קיץ 1991
בגרות 4 יחידות
חורף 1996
בגרות 4 יחידות
קיץ 2000
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

17.
הסבר שאלה 44 ופתרון מלא הסבר
טרפז שאלת בסיס דלתון
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

חלק 3- לימוד ותרגול מבגרויות 5 יחידות

 

18.

הסבר שאלה 45 ופתרון מלא הערה הסבר שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא שאלה 48 ופתרון מלא
חלוקה ביחס נתון שאלת בסיס כיצד לגשת לשאלות מציאת נק' מפגש תיכונים שאלת בסיס 5 יחידות
סתיו 1968
5 יחידות
סתיו 1969
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא
5 יחידות
סתיו 1975
5 יחידות
חורף 1976/ קיץ 1977
5 יחידות
חורף 1997
5 יחידות
קיץ 2011
5 יחידות
חורף 2001
5 יחידות
חורף 1992/ קיץ 1967
5 יחידות קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
קיץ 2009 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא
5 יחידות קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
חורף 1991
5 יחידות
חורף 1980
5 יחידות
אביב 1973
5 יחידות
אביב 1974
5 יחידות
חורף 1986
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

19.
הסבר שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא
מציאת שטח משולש
עפ"י 3 קודקודים
שאלת בסיס 5 יחידות
חורף 1982
5 יחידות
קיץ 1969
5 יחידות
קיץ 1969
5 יחידות
סתיו 1972
5 יחידות
חורף 1988
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא שאלה 71 ופתרון מלא שאלה 71ב ופתרון מלא
5 יחידות
חורף 1987
5 יחידות
קיץ 1991
5 יחידות
סתיו 1967
5 יחידות
חורף 1999
5 יחידות קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
קיץ 2008 מועד ב'
5 יחידות
קיץ 2011
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

20.

הסבר שאלה 72 ופתרון מלא שאלה 73 ופתרון מלא שאלה 74 ופתרון מלא הסבר שאלה 75 ופתרון מלא שאלה 76 ופתרון מלא
מציאת מרחק נקודה
מישר- דרך א'
שאלת בסיס 5 יחידות
חורף 2001
5 יחידות
חורף 1978
מציאת מרחק נקודה
מישר- דרך ב'
שאלת בסיס 5 יחידות
חורף 1977
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 77 ופתרון מלא שאלה 78 ופתרון מלא שאלה 79 ופתרון מלא
5 יחידות
קיץ 1978
5 יחידות
קיץ 1986
5 יחידות
קיץ 1983/קיץ 1991


לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

21.
הסבר שאלה 80 ופתרון מלא הסבר שאלה 81 ופתרון מלא הערה שאלה 82 ופתרון מלא הערה
מציאת מרחק בין ישרים
מקבילים - דרך א'
שאלת בסיס מציאת מרחק בין ישרים
מקבילים - דרך ב'
שאלת בסיס בדיקת מקביליות שאלת בסיס מציאת משוואת ישר
על סמך מקביליות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלה 83 ופתרון מלא הערה שאלה 84 ופתרון מלא שאלה 85 ופתרון מלא שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא
שאלת בסיס ריבוע ומלבן 5 יחידות
אביב 1970
5 יחידות
חורף 1969
5 יחידות
אביב 1970
5 יחידות
קיץ 1974
5 יחידות
קיץ 1976
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 22.

שאלה 89 ופתרון מלא שאלה 90 ופתרון מלא שאלה 91 ופתרון מלא
5 יחידות
קיץ 2003
5 יחידות
אביב 1967
5 יחידות קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
חורף 2009
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

סוף השיעור והתרגול. בהצלחה!!!


מה התרגול כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו גיאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, גיאומטריה אנליטית תרגילים מבגרויות, גיאומטריה אנליטית תרגילים ופתרונות, הנדסה אנליטית נוסחאות, נוסחאות הנדסה אנליטית
הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית 807, הנדסה אנליטית 5 יחידות, הנדסה אנליטית הסבר
הנדסה אנליטית 807, גיאומטריה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית נוסחאות, גיאומטריה אנליטית בגרות
גיאומריה אנליטית מרחק בין נקודות,
גיאומטריה אנליטית מציאת נקודה, גיאומטריה אנליטית מרובעים, גיאומטריה אנליטית 807, הנדסה אנליטית נוסחאות
הנדסה אנליטית, 5 יחידות, הנדסה אנליטית של הקו הישר, הנדסה אנליטית תרגילים ופתרונות
גיאומטריה אנליטית, גאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, משולש מרובע, הנדסה אנליטית נוסחאות הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית 807, גיאומטריה אנליטית 807
משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, שיפוע של ישר על פי שתי נקודות, מציאת משואת ישר , מרחק בין שתי נקודות, מציאת שטח משולש, מציאת שטח מקבילית, מלבן, מעוין