לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: גאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים

לקובץ הבא

 

להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: