לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: גאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים

לקובץ הבא

 

להלן ההסבר מערכת צירים X,Y, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: