לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

הנתיב לדף הנוכחי: שאלון 004 >> נושא 1: פונקציות טריגונומטריות

שאלון 004

נושא 1: פונקציות טריגונומטריות

 

כמה מילים על הנושא:

אם נפרט בצורה פורמלית:

√ בתחילה נלמד פתרון משוואות טריגונומטריות דרך זהויות טריגונומטריות בסיסיות ודרך נוסחאות טריגונומטריות (האלגברה של הטריגונומטריה)

√ בהמשך נעבור על נוסחאות טריגונומטריות של נגזרות טריגונומטריות, ונתרגל חקירת פונקציות טריגונומטריות (חשבון דיפרנציאלי של פונקציות טריגונומטריות)

√ ובשלב אחרון נלמד ונפתור אינטגרלים טריגונומטריים שישמשו אותנו בפתרון תרגילי בגרות של חישובי שטחים פונקציות טריגונומטריות

(מכונה גם חשבון אינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות)

√ לאחר מכן נעבור על בעיות קיצון מילוליות עם פונקציות טריגונומטריות


ולאלו שלא מחפשים את הפורמליות:

הנושא של פונקציות טריגונומטריות הוא די חביב. אמנם יש לזכור לא מעט נוסחאות אך היתרון של המשוואות, חקירה ושטחים טריגגונומטריים- שזה יחסית נושא טכני שחוזר על עצמו לעומת הנושא ה- 2 טריגונומטריה במישור וברחב.

בבגרות התרגילים אמנם לרוב ארוכים- אך תבניות הפתרון חוזרות על עצמן וזה יתרון גדול

 

להלן תפריט התרגולים בנושא:

תרגול 1.1: משוואות טריגונומטריות, זהויות טריגונומטריות (כולל נוסחאות טריגונומטריות)

תרגול 1.2: חקירת פונקציות טריגונומטריות (כולל נגזרות טריגונמטריות)

תרגול 1.3: חישובי שטחים פונקציות טריגונומטריות ( כולל אינטגרלים טריגונומטריים)

תרגול 1.4: בעיות קיצון מילוליות עם פונקציות טריגונומטריות

 

 

 

לימוד לבגרות במתמטיקה, שיעורים פרטיים, בגרויות ופתרונות, שאלון 001, 002, 003, 004, -005, 006, 007

                                             קורס הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 004         (63 שעות בוידאו ו- 400 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)                               

 

פרק אפרק ב

לדף הראשי של שאלון 004

בגרויות ואחר שאלון 004

1. מבחני בגרות במתמטיקה 2005-2010
 הועלו השאלונים (פתרונות מלאים לפי נושאים מימין)
2. תכנית בחינת הבגרות לשאלון 004
3. עשרה מבחני מתכונת עם פתרונות מלאים- חורף 2011

4. דף הנוסחאות לבגרות בחורף 2011 
  
דף נוסחאות לבגרות קיץ 2011 ואילך
5. מועד בחינת הבגרות קיץ 2011
6. רישום למבחן הבגרות באתר משרד החינוך
בעזרת קורס זה  תוכל לתרגל בעצמך, צעד אחר צעד,
בקלות וביעילות, למבחן הבגרות במתמטיקה שאלון 004.
מאות שאלות בגרות,
(החל משנות ה- 80 עד 2010) ממוינות לפי סוגים ושיטות,
עם פתרונות מלאים ומודרכים
(בעתיד יתווספו סרטונים בוידאו עם מורה לשאלון 004 .
טריגונומטריה במרחב טרם נבנה
)

להצטרפות ומחירון מלא, רכישת מינוי בחיוב טלפוני או באשראי

                                       נושא 0: מכינה (לא ינתן כשאלה עצמאית . משותף עם 005)נושא 3: פונקציה מעריכית ופונקציה לוגריתמית
        0.1 חזרה על אלגברה: שיעור בוידאו       3.1 משוואות מעריכיות ואי שוויונים: שיעור בוידאו,    תרגול
        0.2 משוואות: שיעור בוידאותרגול       3.2 משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים: שיעור בוידאו תרגול
        0.3 אי שוויונים: שיעור בוידאו,  תרגול       3.3 בעיות גידול ודעיכה
 
 נושא 1: פונקציות טריגונומטריות נושא 4:  נגזרות
        1.1 משוואות וזהויות טריגונומטריות: שיעור בוידאו,   תרגול       4.1 חקירת פונקציה פולינום, מנה ושורש: שיעור בוידאו ,   תרגול
        1.2 חקירת פונקציות טריגונומטריות: שיעור בוידאו ,  תרגול       4.2 חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית: שיעור, תרגול
        1.3 חישובי שטחים פונקציות טריגונומטריות: שיעור בוידאו, תרגול       4.3 בעיות קיצון  
        1.4 בעיות קיצון פונקציות טריגונומטריות: תרגול  
   
 נושא 5:  אינטגרלים
 נושא 2: טריגונומטריה        5.1 חישוב שטחים פולינום מנה ושורש: שיעור בוידאו,  תרגול
        2.1 טריגונומטריה במישור: שיעור, תרגול        5.2 חישוב שטחים פונקציה מעריכית ולוגרתמית: תרגול
         2.2 טריגונומטריה במרחב       5.3 תרגול: פונקצית שורש וחזקה עם מעריך רציונלי: תרגול
 
  

 (הערה: 5.1 כולל בתוכו "אימות אינטגרל"
 וכולל "מציאת פונקציה על פי נגזרתה"  5.3 כולל גם חקירה ובעיות קיצון)

                                                                                      הערה חשובה: השיעורים בוידאו עבור הנושאים 1.3-2.2,  3.3,   4.2-5.3  בבנייה.