לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

להלן הפתרונות המלאים

1.
שאלה 1 ופתרון מלא


2.


2.1.

שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא שאלה 4 ופתרון מלא
קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2001 מועד ב' חורף 1987 סעיף בודד

 

2.2.
שאלה 5 ופתרון מלא שאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלא שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא
חורף 1990 קיץ 2000 חורף 1998 קיץ 2001 חורף 1999
חינם לחברים

שאלה 10 ופתרון מלא

 

שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא
קיץ 1997 קיץ 1987 קיץ 1994
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 13 ופתרון מלא שאלה 14 ופתרון מלא
קיץ 1995
חורף 1991
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא
חורף 1997 קיץ 1991 חורף 1995
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

2.3.

שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא שאלה 20 ופתרון מלא
חורף 2002 קיץ 1996 קיץ 1988
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

2.4.

שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא
קיץ 1993 חורף 2003 חורף 2003 עם שינוי חורף 2000 עם שינוי קיץ 1986 עם שינוי
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא
קיץ 1992 חורף 2001 קיץ 1998 קיץ 1974 קיץ 2002 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 31 ופתרון מלא שאלה 32 ופתרון מלא שאלה 33 ופתרון מלא
קיץ 2006 מועד ב' קיץ 2002 מועד ב' קיץ 1981
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

2.5.

שאלה 34 ופתרון מלא שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא
קיץ 1984 חורף 1977 חורף 1996
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא3.
שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא שאלה 42 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


שאלה 43 ופתרון מלא שאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלא שאלה 46 ופתרון מלא שאלה 47 ופתרון מלא
קיץ 2006 מועד ב' קיץ 2006 מועד מיוחד קיץ 2006 מועד א'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא4.
שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא
קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013 קיץ 2013 קיץ 2013 קיץ 2013 מועד ב' חורף 2014
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 54 ופתרון מלא שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא שאלה 59 ופתרון מלא
קיץ 2010 קיץ 2010 מועד ב' חורף 2011 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא
קיץ 2014 מועד ג' קיץ 2014 מועד ג' חורף 2014 חורף 2015 קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאשאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא
קיץ 2015 חורף 2016 קיץ 2016 קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


סוף התרגול. בהצלחה!!!

 מספר שאלות הבגרות בתרגול (לכל השאלות פתרון מלא ומודרך): 69 שאלות בגרות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • התרגול כולל שאלות בגרות עם פתרונות בנושא של חישוב שטחים ע"י אינטגרלים, חישוב אינטגרלים (אינטגרל של חזקה, של מנה, של שורש).
  • מציאת פונקציה על פי נגזרתה (מציאת פונקציה קדומה)
  • בנוסף התרגול כולל טבלת אינטגרלים. כל אלו לפונקציות פולינום (=רב איבר) , מנה (פונקציה רציונלית) ושורש (פונקציה אי רציונלית)


האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות- לחנות הקורסים)

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

בהצלחה!!!