לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

מיקוד קיץ 2020
תלמידי שאלון 481: צריכים ללמוד הכל, למעט מה שסימנו ב-
תלמידי שאלון 482: צריכים ללמוד הכול למעט מה שסימנו ב-

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

להלן הפתרונות המלאים

1.
שאלה 1 ופתרון מלא


2.


2.1.

שאלה 2 ופתרון מלאשאלה 3 ופתרון מלאשאלה 4 ופתרון מלא
קיץ 2003 מועד ב'קיץ 2001 מועד ב'חורף 1987 סעיף בודד

 

2.2.
שאלה 5 ופתרון מלאשאלה 6 ופתרון מלא שאלה 7 ופתרון מלאשאלה 8 ופתרון מלאשאלה 9 ופתרון מלא
חורף 1990קיץ 2000חורף 1998קיץ 2001חורף 1999
חינם לחברים

שאלה 10 ופתרון מלא

 

שאלה 11 ופתרון מלאשאלה 12 ופתרון מלא
קיץ 1997קיץ 1987קיץ 1994
חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

שאלה 13 ופתרון מלאשאלה 14 ופתרון מלא
קיץ 1995
חורף 1991
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 15 ופתרון מלאשאלה 16 ופתרון מלאשאלה 17 ופתרון מלא
חורף 1997קיץ 1991חורף 1995
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

2.3.

שאלה 18 ופתרון מלאשאלה 19 ופתרון מלאשאלה 20 ופתרון מלא
חורף 2002קיץ 1996קיץ 1988
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

2.4.

שאלה 21 ופתרון מלאשאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלאשאלה 24 ופתרון מלאשאלה 25 ופתרון מלא
קיץ 1993חורף 2003חורף 2003 עם שינויחורף 2000 עם שינויקיץ 1986 עם שינוי
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 26 ופתרון מלאשאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלאשאלה 29 ופתרון מלאשאלה 30 ופתרון מלא
קיץ 1992חורף 2001קיץ 1998קיץ 1974קיץ 2002 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 31 ופתרון מלאשאלה 32 ופתרון מלאשאלה 33 ופתרון מלא
קיץ 2006 מועד ב'קיץ 2002 מועד ב'קיץ 1981
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

2.5.

שאלה 34 ופתרון מלאשאלה 35 ופתרון מלאשאלה 36 ופתרון מלא
קיץ 1984חורף 1977חורף 1996
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא3.
שאלה 37 ופתרון מלאשאלה 38 ופתרון מלאשאלה 39 ופתרון מלאשאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלאשאלה 42 ופתרון מלא
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
                
                


שאלה 43 ופתרון מלאשאלה 44 ופתרון מלא שאלה 45 ופתרון מלאשאלה 46 ופתרון מלאשאלה 47 ופתרון מלא
קיץ 2006 מועד ב'קיץ 2006 מועד מיוחדקיץ 2006 מועד א'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
          
          4.
שאלה 48 ופתרון מלאשאלה 49 ופתרון מלאשאלה 50 ופתרון מלאשאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלאשאלה 53 ופתרון מלא
קיץ 2012 מועד ב'חורף 2013קיץ 2013קיץ 2013קיץ 2013 מועד ב'חורף 2014
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
                
                

שאלה 54 ופתרון מלאשאלה 55 ופתרון מלאשאלה 56 ופתרון מלאשאלה 57 ופתרון מלאשאלה 58 ופתרון מלאשאלה 59 ופתרון מלא
קיץ 2010קיץ 2010 מועד ב'חורף 2011קיץ 2011 מועד ב'קיץ 2014קיץ 2014 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
            במיקוד 481 ירד סעיף ג'
            במיקוד 482 ירד סעיף ג'

שאלה 60 ופתרון מלאשאלה 61 ופתרון מלאשאלה 62 ופתרון מלאשאלה 63 ופתרון מלאשאלה 64 ופתרון מלאשאלה 65 ופתרון מלא
קיץ 2014 מועד ג'קיץ 2014 מועד ג'חורף 2014חורף 2015קיץ 2015קיץ 2015 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
      במיקוד 481 ירד סעיף א' 2      
      במיקוד 482 ירד סעיף א' 2      שאלה 66 ופתרון מלאשאלה 67 ופתרון מלאשאלה 68 ופתרון מלאשאלה 69 ופתרון מלא
קיץ 2015חורף 2016קיץ 2016קיץ 2016 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
      במיקוד 481 ירד סעיף א' 2  
      במיקוד 482 ירד סעיף א' 2  


סוף התרגול. בהצלחה!!!

 מספר שאלות הבגרות בתרגול (לכל השאלות פתרון מלא ומודרך): 69 שאלות בגרות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • התרגול כולל שאלות בגרות עם פתרונות בנושא של חישוב שטחים ע"י אינטגרלים, חישוב אינטגרלים (אינטגרל של חזקה, של מנה, של שורש).
  • מציאת פונקציה על פי נגזרתה (מציאת פונקציה קדומה)
  • בנוסף התרגול כולל טבלת אינטגרלים. כל אלו לפונקציות פולינום (=רב איבר) , מנה (פונקציה רציונלית) ושורש (פונקציה אי רציונלית)


האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות- לחנות הקורסים)

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

בהצלחה!!!