לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
חוברת נוסחאות
חינם חינם

להלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון.

1. תחום הגדרה
הסבר דוגמה 1 דוגמה 2 סיכום
תחום הגדרה
קובץ 1
חינם
פונקציות שורש
קובץ 2
חינם
פונקצית חזקה
קובץ 3
חינם
תחום הגדרה
קובץ 4
חינם לחברים

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2. משוואות

הסבר דוגמה 3 דוגמה 4
משוואות
קובץ 5
משוואות עם שורש
קובץ 6
משוואה עם חזקה
רציונלית
קובץ 7
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


3. נגזרות
הסבר דוגמה 5 דוגמה 6
נגזרות
קובץ 8
קובץ 9 קובץ 10
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


4. אינטגרלים
הסבר דוגמה 7
אינטגרלים
קובץ 11
קובץ 12
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


5. חקירת פונקציות
תזכורת דוגמה 8 דוגמה 9
חקירת פונקציה
קובץ 13
חורף 1987
עם שינוי
בפונקציה
קובץ 14
חורף 1999
עם שינוי בפונקציה

קובץ 15
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא


6. חישוב שטחים על ידי אינטגרלים
תזכורת דוגמה 10 דוגמה 11 דוגמה 12
חישוב אינטגרלים
קובץ 16
חורף 1987
עם שינוי
בפונקציה
קובץ 17
חורף 1991
עם שינוי
בפונקציה
קובץ 18
קיץ 1988
עם שינוי
בפונקציה
קובץ 19
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

(הערה לגבי סעיף 7: תלמידי שאלון 004 כן צריכים ללמוד את סעיף 7. תלמידי 805 לא צריכים ללמוד את סעיף 7)

7. בעיות קיצון מילוליות- עבור תלמידי 004 בלבד
תזכורת דוגמה 13
שלבי עבודה
קובץ 20
חורף 1998 עם
שינוי
בפונקציות
קובץ 21
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלאסוף התרגול בספר דיגיטלי בהצלחה!!!

מידע על התרגול הנוכחי "נגזרות ואינטגרלים של פונקציות שורש ושל פונקצית חזרה עם מעריך רציונלי" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)

כמות שאלות : 7 שאלות ברמה בסיסית + 6 שאלות בגרות

מה השיעור והתרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

 • נגזרות ואינטגרלים של פונקציות שורש ופונקציהת חזקה רציונלית, הסבר תחום הגדרה של פונקצית שורש וחזקה רציונלית, הסבר של משוואות של פונקצית שורש וחזקה רציונלית
  הסבר של נגזרות של פונקצית שורש וחזקה רציונלית, הסבר של אינטגרל של פונקצית שורש וחזקה רציונלית, הסבר של חקירת פונקציות של פונקצית שורש וחזקה רציונלית
  הסבר של חישוב שטחים של פונקצית שורש וחזקה רציונלית והסבר של בעיות קיצון מילוליותשל פונקצית שורש וחזקה רציונלית
  נגזרות של פונקציות שורש, אינטגרלים של פונקציות שורש, נגזרות של פונקציות מעריכיות רציונליות, אינטגרלים של פונקציות מעריכיות רציונליות
 • תרגול בגרויות פונקציות שורש ומעריך רציונלי, תרגול ברמת בגרות 4 יחידות של פונקצית שורש ומעריך רציונלי, תרגול שאלון 805 נגזרת ואינטגרל של פונקצית שורש ומעריך רציונלי
 • דף נוסחאות נגזרות ואינטגרלים של פונקציות שורש ומעריך רציונלי, הסבר ונוסחאות נגזרות אינטגרלים של פונקציות שורש ומעריך רציונלי

  האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

  מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגולבהצלחה!!!