מינוי ליום, לחודש, לחודשיים או לארבעה חודשים. התנסות בחינם
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

הנתיב לדף הנוכחי: מלומד דף הבית >> מתמטיקה >> בגרות במתמטיקה >> פתרון בגרויות במתמטיקה >> מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 004
נתיב נוסף:
מלומד דף הבית >> מתמטיקה >> בגרות במתמטיקה >> שאלון 004 >> מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 004


בחזרה לתוכן העניינים של שאלון 004

בחזרה לפתרון בגרות במתמטיקה של כל השאלונים

 

פתרון מלא של מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 004- חלק 1 (לחלק 2- לחץ כאן)

שנים:2014 ,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ו- 2007

 

1. הסבר מקדים על מבנה הבגרות של שאלון 004

הסבר מקדים על מבנה הבגרות שאלון 004

2. פתרון מלא של מבחני הבגרות במתמטיקה 2014 שאלון 004

1. בגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 004:
שאלון בגרות חורף 2014 פתרון בגרות במתמטיקה פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם חינם


3. פתרון מלא של מבחני הבגרות במתמטיקה 2013 שאלון 004

1. בגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 004:
שאלון בגרות חורף 2013 פתרון בגרות במתמטיקה פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם חינם
2. בגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד א' שאלון 004:
שאלון בגרות קיץ מועד א' 2013 פתרון בגרות במתמטיקה פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם
2. בגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 004:
טרם הועלה
שאלון בגרות קיץ מועד ב' 2013 פתרון בגרות במתמטיקה פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם

4. פתרון מלא של מבחני הבגרות במתמטיקה 2012 שאלון 004

1. בגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 004:
שאלון בגרות חורף 2012 פתרון בגרות במתמטיקה פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם חינם
1. בגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 004:
שאלון בגרות קיץ 2012 פתרון בגרות במתמטיקה פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם
1. בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 004:
טרם הועלה שאלון בגרות קיץ 2012 מועד ב' פתרון בגרות במתמטיקה פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם

5. פתרון מלא של מבחני הבגרות במתמטיקה 2011 שאלון 004

1. בגרות במתמטיקה חורף 2011 שאלון 004:
שאלון בגרות חורף 2011 פתרון בגרות במתמטיקה פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם חינם
2. בגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד א' שאלון 004:
בגרות קיץ 2011 מועד א' פתרון בגרות במתמטיקה
קיץ 2011
פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם

6. פתרון מלא של מבחני הבגרות במתמטיקה 2010 שאלון 004

1. בגרות במתמטיקה חורף 2010 שאלון 004:
בגרות חורף 2010 פתרון בגרות במתמטיקה פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם
2. בגרות במתמטיקה קיץ 2010 מועד א' שאלון 004:
בגרות קיץ 2010 מועד א' פתרון בגרות במתמטיקה פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם
3. בגרות במתמטיקה קיץ 2010 מועד ב' שאלון 004:
בגרות קיץ 2010 מועד ב' פתרון בגרות במתמטיקה פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם

7. פתרון מלא של מבחני הבגרות במתמטיקה 2009 שאלון 004

1. בגרות במתמטיקה חורף 2009 שאלון 004:
בגרות חורף 2009
פתרון שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה 19 ראו שאלה 7 ראו שאלה 55 ראו שאלה 28 טרם הועלה פתרון
נשתדל להעלות בקרוב
2. בגרות במתמטיקה קיץ 2009 מועד א' שאלון 004:
בגרות קיץ 2009 מועד א' פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה 38 ראו שאלה 8 ראו שאלה 46 ראו שאלה 23 ראו שאלה 36
3. בגרות במתמטיקה קיץ 2009 מועד ב' שאלון 004:
בגרות קיץ 2009 מועד ב' פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
טרם הועלה פתרון
נשתדל להעלות בקרוב
ראו שאלה 11 ראו שאלה 49 ראו שאלה 16 ראו שאלה 25

8. פתרון מלא של מבחני בגרות במתמטיקה 2008 שאלון 004

1. בגרות במתמטיקה חורף 2008 שאלון 004:
בגרות חורף 2008
פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4א'
פתרון מלא שאלה 4ב'
פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה 30 ראו שאלה 14 ראו שאלה 23 4א'- טרם הועלה
4ב'- ראו שאלה 28
ראו שאלה 32
2. בגרות במתמטיקה קיץ 2008 מועד א' שאלון 004:
בגרות קיץ 2008 מועד א' פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה 33 ראו שאלה 29 ראו שאלה 45 ראו שאלה 13 ראו שאלה 8