פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 004 פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 004
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

בחזרה לפתרון מלא של בגרויות במתמטיקה 004 (בחזרה לפתרון מבחני בגרות של כל השאלונים- לחץ כאן ↑)

 

פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 ועד א', שאלון 004

כולל את השאלון, את התשובות הסופיות ואת הפתרונות המלאים

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר


להלן הפתרונות בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר


להלן פתרון מלא שאלה 1, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

לפתרון המלא

הבא

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

לפתרון המלאים

בכתב יד

גלגלו מטה את העכבר

להלן הפתרונות המלאים בכתב יד:

בהצלחה!!!